Finish

Korea – suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön

Fluke Korea Co. Ltd. kerää ja käyttää henkilötietojasi alla mainituin tavoin.

 1. Kerättävät tiedot
  • Tuotetta/huoltoa koskevat tietopyynnöt
   • Vaaditut tiedot: Etunimi, sukunimi, yritys, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maa ja postinumero
  • Tuoterekisteröinti
   • Vaaditut tiedot: Ostettu tuote, sarjanumero, ostopäivämäärä, puhuttelu, etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tuotteen omistaja, yritys, katuosoite, kaupunki, maa, maakunta, postinumero, tuotteen kunto, käyttökohde, käyttötarkoitus ja ala
 2. Mihin tarkoitukseen tietoja kerätään ja käytetään
  • Tuotetta/huoltoa koskevat tietopyynnöt
   • Lisätietojen tai Fluken tuotteen, huollon tai ohjelman esittelyn tarjoamiseen.
  • Tuoterekisteröinti
   • Lisätietojen tarjoamiseen Fluken tuotteesta ja takuun tilasta sekä turvallisuus- ja takaisinvetoilmoitusten antamiseen ja ohjelmisto- ja laiteohjelmistopäivitysten tarjoamiseen. Fluke saattaa käyttää näitä tietoja markkinatutkimukseen.
 3. Henkilötietojen säilytys- ja käyttöaika
  Kerättäviä tietoja säilytetään ja käytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tietojen keräämisen tarkoituksen täyttämisen kannalta. Tiedot poistetaan heti, kun tämä aika on kulunut umpeen. Tiedot, jotka on säilytettävä muiden soveltuvien lakien ja säädösten mukaisesti tai jotka on annettu meille muihin kuin yllä mainittuihin tarkoituksiin, säilytetään, kunnes kyseisissä soveltuvissa laeissa ja säädöksissä määrätty aika umpeutuu tai kyseiset muut tarkoitukset täytetään.

Sinulla on oikeus kieltää edellä mainittujen henkilötietojen kerääminen ja käyttäminen, mutta siinä tapauksessa emme voi käsitellä pyyntöäsi.

Korea – suostumus markkinointitietojen vastaanottamiseen ja henkilötietojen käyttöön markkinointitarkoituksiin

Fluke Korea Co. Ltd.:n (“Yritys”) keräämiä henkilötietoja voidaan käyttää yleiseen markkinointiin, kuten yrityksen tuotteita ja palveluita koskevien markkinointitietojen lähettämiseen sekä kohdemarkkinointiin, kuten yksilöityjä tuotteita ja palveluita koskevien markkinointitietojen lähettämiseen puhelimitse, postitse, sähköpostitse ja tekstiviestitse Korea – suostumus henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön -kohdassa määritetyn ajanjakson aikana.

Sinulla on oikeus kieltäytyä tästä, mutta siinä tapauksessa et voi vastaanottaa edellä mainittuja markkinointitietoja.