Finish

Digitaalisiin yleismittareihin liittyviä yleisiä kysymyksiä

K: Miksi yleismittari ei nollaannu AC-jännitetilassa?
V: Jos kyseessä on True-rms-AC-yleismittari, kuten 17X tai 8X, se ei nollaannu eikä sitä pidä nollata. Useimmissa True-rms-yleismittareissa määritellään pienin mitattava AC-jännite ja virta (tavallisesti 3 - 5 % alueesta). Kun mitataan signaalia, joka on määritetyn vähimmäistason yläpuolella, mittari vastaa tarkkuusmäärittelyjään. Nämä tiedot ovat käyttöoppaan lopussa teknisten tietojen osiossa.
K: Mitä CAT III -turvaluokitus tarkoittaa?
V: Vastaus on sovellusohjeessa "Yleismittarien ABC - yleismittarien ominaisuudet ja toiminnot".
K: Tarkkuusmäärittelyissä lukee: 1%+3. Mitä numero 3 tarkoittaa?
V: Se viittaa mittarin vähiten merkitsevään numeroon. Mitataan esimerkiksi 120 voltin jännite 6 000 lukeman mittarilla (A/D-muunnin 0 - 5 999). Jotta 120 voltin AC-jännite voidaan mitata, mittarin täytyy olla 600,0 AC-jännitealueella. Tällöin siis erottelukyky (vähiten merkitsevä numero) on 0,1 volttia. (120 V X 1 % = 1,2 V + 3 vähiten merkitsevää numeroa) = (1,2 V + 0,3 V) = 1,5 V (eli tarkkuus kyseisestä mittausarvosta kyseisellä mittarilla on ±1,5 V)
K: Mikä ero on yleismittarien Min/Max- ja huippuarvotiloilla?
V: Min/Max-tila on nimensä mukaisesti korkein ja matalin mittauslukema, jonka yleismittari on mitannut sen jälkeen, kun Min/Max-tallennustila käynnistettiin. Mitattavan signaalin enimmäis- tai vähimmäisarvon keston on tavallisesti oltava vähintään 200 - 350 millisekuntia, jotta saadaan tarkka lukema. Min/Max toimii kaikissa tiloissa, kuten DC-jännite-, True-rms-AC-jännite-, resistanssi- ja virtatoiminnoissa. Huippuarvotila mittaa signaalin positiivisen ja negatiivisen huippujännitteen. 120 voltin AC-verkossa huippuarvot ovat +169 volttia ja -169 volttia (120 V x 1,414 = 169 V puhtaalle siniaallolle). Huippujen täytyy tavallisesti olla vähintään 250 mikrosekuntia pitkiä, jotta mittari saa ne mitattua.
K: Kun oikosuljen mittausjohdot resistanssitilassa, mittari ei näytä nollaa. Miksi ei?
V: Mittari mittaa mittausjohtojen resistanssin, joka uudessa mittausjohtosarjassa on tavallisesti 0,1 - 0,3 ohmia. Mittausjohtojen oma resistanssi täytyy vähentää resistanssilukemista. Toiminnoiltaan monipuolisemmissa mittareissa on suhteellisuustilan (?) painike, jonka avulla voit vähentää johtojen oman resistanssin automaattisesti.
K: Kuinka monta "näytönkopiota" voidaan tallentaa Fluke 289 -mittariin?
V: Voit tallentaa enintään 400 yksittäistä "näytönkopiota" tallennusmuistiin.
K: Kuinka monta tallennusjaksoa Fluke 289 -mittariin voi tallentaa, ennen kuin lataaminen PC:lle on tarpeen?
V: Voit tallentaa enintään 400 tallennusjaksoa muistiin. Kun tallennusväliksi on asetettu 15 minuuttia, voit tehdä useita yhden viikon tallennuksia, ennen kuin tulokset täytyy ladata tietokoneeseen (vaikka olisit käyttänyt kaikki 400 yksittäisten "näytönkopioden" muistipaikkaa).
K: Kuinka monta Min/Max- ja huippuarvolukemaa Fluke 289 -mittarin muistiin voi tallentaa?
V: Kokonaismäärä kummallekin (Min/Max tai huippuarvo) on 400, eli yhteensä 800 lukemaa.
K: Entäpä Fluke 289 -mittarin +Name-valikon tiedostokansiot? Voiko jokaiseen niistä tallentaa 400 lukemaa?
V: Ei. Kun valitset nimiä, kuten moottori, paneeli, piiri, ohjaus tai akku, asetat tallennus-, Min/Max- tai huippuarvolukemia valittuun tiedostokansioon. Jokaisen mittaustyypin kokonaismäärä on yhä 400.