Finish

Kolmivaiheinen Fluke 1750 -tallennin

 • Fluke 1750 Three-Phase Power Quality Recorder
Enää valmisteta

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Standardien vaatimukset täyttävä sähkönlaatu: Kaikki mittaukset vastaavat IEC61000-4-30-standardien vaatimuksia, jotka koskevat mitattujen arvojen, kuten jännitteen, virran, tehon, harmonisten yliaaltojen ja välkynnän oikeaa arviointia.
 • Nopea ja luotettava asetusten määrittäminen: ARCHOS 43 Internet Tablet liittymästä voi seurata, mitä laite kulloinkin tallentaa. Käyttöliittymän ansiosta laitteen asetuksia voi säätää hankalissakin testausolosuhteissa.
 • Asetusten määrittäminen ilman raja-arvoja: Fluke Power Analyze -ohjelmistossa voit määrittää virherajat vasta tietojen keräämisen jälkeen eikä sinun tarvitse huolehtia väärien asetusten aiheuttamasta tietojen tallentamatta jäämisestä.
 • Tallentaa kaiken: Kaikkien jännite- ja virtakanavien liipaisun ansiosta laite tallentaa kaikki mittaukset kaikilla kanavilla ja kaikkina aikoina.
 • Helppokäyttöinen ohjelmisto: Analysoi tiedot ja luo raportit helposti automaattisella EN50160-raportoinnilla
 • Plug and play: Asetusten määrittäminen käy muutamassa minuutissa, sillä laite tunnistaa virtapihdit automaattisesti ja jännitemittausjohtoja on vain yksi vaihetta kohti.
 • Ei johtojen uudelleenkytkemistä: Voit vaihtaa kanavia sisäisesti langattoman PDA:n tai tietokoneen avulla, jos liitäntöjä ei ole kytketty oikein
 • Kaikkien parametrien mittaus: Jännitteen ja virran mittaus kolmesta vaiheesta, nollajohtimesta ja maadoituksesta.
 • 5 MHz:n ja 8000 Vpk:n aaltomuodon tallennus: Yksityiskohtainen kuvaus lyhyistäkin tapahtumista
 • Nopea tietojen haku: Hae tiedot nopeasti mukana toimitettavalta SD-muistikortilta tai nopean 100BaseT-Ethernet-yhteyden avulla. Tiedot ladataan automaattisesti SD-kortille, jos laitteeseen ei ole muodostettu muita yhteyksiä

Tuotetta ei enää valmisteta tai sen luokitusta on muutettu

Tuotekatsaus: Kolmivaiheinen Fluke 1750 -tallennin

Uusi Fluke 1750 -sähkönlaadun tallennin ja Fluke Power Analyzer -ohjelmisto: Kolmivaiheinen sähkönlaadun tallennus ja sähkönjakelun häiriöiden valvonta. Tämä tallennin tallentaa kaikki sähkönlaadun parametrit ja tapahtumatiedot automaattisesti kaikissa vaiheissa – koko ajan.

Sovellukset
Pitkän aikavälin analyysit:
Selvitä vaikeasti havaittavat ja satunnaiset sähkönlaatuongelmat, valvo kriittisiä laitteita, tallenna sähkönlaatuun liittyvät tapahtumat ja vertaa tietoja laitevikoihin ja -häiriöihin.
Sähkönlaatumittaus: Määritä koko laitoksen sähkölaatu ja dokumentoi tulokset ammattilaistasoisten raporttien avulla
Yhdenmukaisuuden tarkastaminen: Määritä sähkönlaatu sähkön syöttöpuolen mittauksissa.
Laitteiston asennus/käyttöönotto: Ainutlaatuinen ratkaisu: varmista järjestelmän sähkönlaatu jo ennen uusien laitteiden asentamista.

Tekniset tiedot: Kolmivaiheinen Fluke 1750 -tallennin

Tekniset tiedot
Sähkönlaadun mittausstandardit
Yhteensopivuus IEC 61999-1-4 luokka 1, IEC 61000-4-30 luokka A tai B riippuen mittaustoiminnosta, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 ja EN50160
Kello/kalenteri Karkausvuodet, 24 tunnin kello
Reaaliaikakellon tarkkuus enintään ±1 s päivässä
Sisäisen muistin kapasiteetti Vähintään 2 Gt
Suurin tallennusaika Vähintään 31 päivää
Mittausajan säätö Automaattinen
Tapahtumien enimmäismäärä Rajoitettu sisäisen muistin koon mukaan
Laitteen syöttöjännitevaatimukset 100...240 V rms ±10 %, 47–63 Hz, 40 W
Käyttöaika katkosten aikana (sisäinen UPS) 5 minuuttia/katkos, yhteensä 60 minuuttia ilman lataamista
Mitat 215 mm x 310 mm x 35 mm
Paino 6,3 kg
Tulo
Mittaustyypit Yksivaihe ja nolla, yksivaiheinen IT ei nollaa, yksivaiheinen jaettu vaihe, kolmivaiheinen tähti, kolmivaiheinen kolmio, kolmivaiheinen IT, kolmivaiheinen High Leg, kolmivaiheinen Open Leg, 2-elementtinen kolmio, 2½-elementtinen tähti
Tulokanavat Jännite: 4 kanavaa, ac/dc
 Virta: 5 kanavaa
Jännitekanavat Tulon resistanssi: 2 MΩ
 Tulon kapasitanssi: <20 pF
Virtatulon ominaisuudet 2 V rms = maksiminäyttö, 1 MΩ:n tuloimpedanssi: ferro-virtamuuntajille, pieni impedanssi taipuisia virtamuuntajia varten
Mittausmenetelmä Samanaikainen jännitteen ja virran digitaalinen näytteenotto. Digitaalinen synkronoitu PLL-näytteenotto, sisäinen referenssitaajuus jännitealenemien aikana.
Synkronointi ja näytteenotto
PLL-synkronointilähde PLL synkronoi L1-N-jännitteeseen (tähtikytkentä) ja L1-L2-jännitteeseen (kolmiokytkentä). Kaikki mainitut kytkentätyypit voidaan määrittää joko tähti- tai kolmiotyyppisiksi.
PLL-lukitusalue 42,5...69 Hz
Näytteenottotaajuus Jännite ja virta: 256 näytettä/jakso, epäharmoniset (IEC 61000-4-7): 2 560 mittausta/10 jaksoa (50 Hz), 3072 mittausta/12 jaksoa (60 Hz), Transienttijännite: 5 MHz
A/D-resoluutio Jännite ja virta: 24 bittiä
 Transienttijännite: 14 bittiä
Jännite- ja virtamittaukset
Jännitteen mittausalue AC-jännite: 1000 V rms ±10 %:n alueen ylitys
 DC-jännite: ±1000 V + 10 %:n alueen ylitys
Jännitteen muotokerroin (CF) 3 tai alle
Virran mittausalue Määräytyy käytettävän virtapihdin mukaan.
Virran muotokerroin (CF) 4 tai alle
RMS-jännite
Mittaustyyppi Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso, ½ - jakson välein ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60 Hz) IEC 61000-4-30 -standardin mukaisesti.
Mittauksen epätarkkuus AC: ±0,2 % lukemasta ±0,1 % täydestä asteikosta, >50 V rms
 DC: ±0,5 % lukemasta ±0,2 % täydestä asteikosta, >50 V dc
RMS-virta
Mittaustyyppi Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso, ½-jakson välein ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60), Hz standardien mukaisesti.
Transienttijännite (impulssi)
Mittaustyyppi Aaltomuodon näytteenotto
Täysi asteikko 8000 V pk
Näytteen erottelukyky 200 ns
Mittauksen epätarkkuus ±5 % lukemasta ±20 V (testiparametrit: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)
Jännitekohoamat (rms-kohoama)
Mittaustyyppi True rms (yhden jakson laskenta kunkin puolijakson mukaan – vaiheiden välisen jännitteen mittaaminen 3P3W-kytkennöille ja vaihejännitteen mittaaminen 3P4W-kytkennöille)
Tietojen näyttö Amplitudi ja kohoaman kesto
Mittaus Sama kuin rms-jännite
Jännitekuoppa (rms sag)
Mittaustyyppi True rms (yhden jakson laskenta kunkin puolijakson mukaan – vaiheiden välisen jännitteen mittaaminen 3P3W-kytkennöille ja vaihejännitteen mittaaminen 3P4W-kytkennöille)
Tietojen näyttö Kuopan tai keskeytyksen amplitudi ja kesto
Mittaus Sama kuin rms-jännite
Jännitekatkos (keskeytys)
Mittaustyyppi Sama kuin jännitekuoppa
LAN-liitäntä
Liitin RJ-45
Nopeus ja tyyppi 10/100 Base-T, auto MDIX
Tiedonsiirtoprotokolla TCP/IP over Ethernet
Langattoman PDA:n liitäntä
Yhteys langaton (2,4 GHz:n radio)
Nopeus enintään 700 kbit/s
Tiedonsiirtoprotokolla Bluetooth SPP
Tehomittaukset
Akun kesto:
Mittaustyyppi Jatkuva True rms -laskenta: joka jakso ja 10 tai 12 jakson välein (50 tai 60 Hz), standardien mukaisesti
Taajuus
Mittausalue 42,5...69 Hz
Mittauslähde Sama kuin PLL-synkronointilähde
Mittaustarkkuus ±10 mHz (10...110 %:n alueesta, siniaallolla)
Tehokerroin (PF)
Mittausalue 0,000...1,000
Mittaustarkkuus ±1 lukema kunkin mitatun arvon laskennasta (yhteensä ±3 lukemaa)
Perusaallon tehokerroin (DPF)
Mittausmenetelmä Laskettu perusaallon jännitteen ja virran välisen vaihe-eron perusteella.
Mittausalue -1 000 (kapasitiivinen)...+1 000 (induktiivinen)
Mittaustarkkuus ±0,5 % lukemasta ±2 % täydestä asteikosta, ±1 digitti
Jännite-epäsymmetria ja vaihejärjestys
Mittausmenetelmä Positiivinen vaihejännite jaettuna negatiivisella vaihejännitteellä (IEC 61000-4-30)
Harmoninen yliaaltojännite ja virta
Analyysi-ikkuna suorakulmainen
Analyysijärjestys 1 - 50
Mittaustarkkuus Jännite/virta: 1 - 20 yliaalto: ±0,5 % lukemasta ±0,2 % täydestä asteikosta, 21 - 50 yliaalto: ±1 % lukemasta ±0,3 % täydestä asteikosta (virtapihdin tarkkuus on huomioitava virta- ja teholukemissa)
Mittausmenetelmä IEC 61000-4-7
Epäharmoninen jännite ja virta (epäharmoniset)
Analyysi-ikkuna suorakulmainen
Analyysijärjestykset 1,5...49,5
Mittausmenetelmä IEC 61000-4-7
Välkyntä
Mittausmenetelmä IEC 61000-4-15
 Plt: 2 tuntia ja Pst: 10 minuuttia
Mittausalue: 0,1...5 (25) jännitetasosta, moduloinnista ja taajuudesta
Käyttöympäristö
Ympäristö
Käyttöympäristö Sisätilassa tai ulkona suojatulla alueella, enintään 2 000 metrin korkeudessa
Säilytyslämpötila ja kosteus -20 °C...50 °C, suhteellinen kosteus enint. 80 %, ei kondensoiva
Käyttölämpötila ja kosteus 0 °C...40 °C, suhteellinen kosteus enint. 80 %, ei kondensoiva
Suurin sallittu työskentelyjännite
Jänniteliittimet 1100 V rms
Jännitteen kesto 5550 V rms ac 1 minuutin ajan, jännitteen tuloliittimien välillä, jännitteen tuloliittimien ja virtapihtien välillä ja jännitteen tuloliittimien sekä kotelon välillä (50/60 Hz, 1 mA:n virta)
Kotelon suojaus IP30 (EN 60529)
Standardit:
EMC EN 61326-1:1997+A1:1998 luokka A
 EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
 EN 61000-3-3:1995
Turvallisuus EN 61010-1 2nd Edition; 2 000
 Jännitesuojaus: kontaminaatiotaso 2 , ylijänniteluokka 1000 V CAT III, 600 V CAT IV (odotettu ylijännite: 8000 V)

Mallit: Kolmivaiheinen Fluke 1750 -tallennin

Fluke 1750

Kolmivaiheinen sähkölaadun tallennin

Vakiovarusteet

 • 1750-tiedonkeruuyksikkö
 • ARCHOS 43 Internet Tablet
 • 4 - 400 A:n virtapihdit (3140R)
 • 5 mittausjohtoa ja hauenleuat
 • SD-muistikortti
 • Fluke Power View- ja Fluke Power Analyze -ohjelmistot
 • Verkkolaite ja kansainväliset pistokkeet
 • Ethernet-kaapeli
 • Värikoodaussarja
 • Käyttöopas
 • Tuote-CD, jossa ohjelmisto ja käyttöohje PDF-muodossa
 • Kestävä CS 1750/1760 -kantolaukku