Finish

Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer -analysaattori

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Ohjatut testit ja vaiheittaiset jännite- ja virtakytkentäkaaviot
 • Esiasetetut mittausprofiilit yksinkertaistavat asetusten määrittämistä
 • Sisäänrakennetut raportointityökalut 
 • Voit luoda helposti as-found- ja as-left-vianhakuraportit

Tuotekatsaus: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer -analysaattori

Fluke Premium Care saatavilla

Fluken mittauslaitteiden ostajana haluat tietenkin rahoillesi parasta mahdollista vastinetta mahdollisimman pitkään. Fluke Premium Care on maksullinen palvelu, joka kattaa enemmän kuin alkuperäinen tuotetakuu. Sinun ei siis tarvitse olla huolissasi odottamattomista seisokeista, jotka johtuvat kalibrointia tai korjausta tarvitsevista vaurioituneista mittauslaitteista tai lisävarusteista.

Lue lisää

Helpota monimutkaista taajuusmuuttajan vianhakua ohjatuilla mittaustoimenpiteillä ja automaattisilla mittauksilla, jotka antavat luotettavia ja toistettavia mittaustuloksia.

Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattori säästää aikaa, helpottaa monimutkaisten mittausten määritystä ja tekee taajuusmuuttajien vianhausta yksinkertaisempaa. Valitse vain haluamasi mittaus ja vaihe vaiheelta ohjatut mittaukset osoittavat, mihin jännite- ja virtaliitännät on liitettävä. Esiasetetut mittausprofiilit puolestaan takaavat sen, että saat tallennettua kaikki tiedot, joita tarvitset kuhunkin tärkeään moottorikäyttöosioon – tulosta lähtöön, DC-väylään ja itse moottoriin. MDA-550 sopii niin perusmittauksiin kuin edistyksellisiin mittaustoimintoihin, ja sisäänrakennetulla raportointityökalulla luot helposti ja nopeasti tarkkoja as-found- ja as-left-raportteja.

MDA-550 on ihanteellinen kannettava taajuusmuuttajien analysointilaite, jonka avulla vianhaku ja tyypillisten ongelmien paikantaminen on helppoa ja turvallista.

 • Mittaa taajuusmuuttajien keskeiset parametrit, kuten jännite, virta, DC-jännitetaso ja AC-rippelijännite, jännitteen ja virran epäsymmetria sekä harmoniset yliaallot, jännitemodulaatio ja moottorin akselijännitteet.
 • Tee entistä laajempia harmonisten yliaaltojen mittauksia ja tunnista harmonisten ali- ja yliaaltojen vaikutukset sähköjärjestelmääsi.
 • Tee ohjattuja mittauksia taajuusmuuttajan tulolle, DC-välipiirille, taajuusmuuttajan lähdölle, moottorin tulolle ja akselimittauksille graafisten, askel askeleelta ohjaavien jännitteen ja virran kytkentäkaavioiden avulla.
 • Käytä yksinkertaistettua mittauskokoonpanoa ja sen esiasetettuja mittausprofiileja automaattiseen tietojen keräämiseen valitun mittauksen perusteella.
 • Luo raportteja nopeasti ja helposti ja dokumentoi kätevästi vianhaut ja yhteistyöprojektit muiden kanssa.
 • Mittaa muita sähköparametreja 500 MHz:n oskilloskoopin täysillä mittaus- ja tallennustoiminnoilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden teollisuusjärjestelmien täydelliseen sähkö- ja elektroniikkamittaukseen.

Fluke ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorin käyttämät ohjatut testimittaukset tekevät analyyseistä entistäkin helpompia.

Moottorikäytön tulo

Mittaamalla syöttöjännitteen ja virran voit tarkistaa nopeasti, ovatko arvot hyväksyttävien rajojen sisällä vertaamalla moottorin nimellisjännitettä todelliseen syöttöjännitteeseen. Tarkista sitten syöttövirta ja määritä, onko virta maksimiarvojen sisällä ja ovatko johtimet oikeankokoisia. Voit myös tarkistaa, onko harmonisen särön taso hyväksyttävä tarkistamalla aaltomuodon silmämääräisesti tai tarkistamalla sen harmoniselta spektrinäytöltä, joka näyttää harmonisen kokonaissärön ja yksittäiset harmoniset yliaallot.

Jännitteen ja virran epäsymmetria

Tarkista jännite-epäsymmetria tuloliittimissä ja varmista, että vaihe-epäsymmetria ei ole liian korkea (> 6–8 %) ja että vaihejärjestys on oikea. Voit myös tarkistaa virran epäsymmetrian, sillä liiallinen epäsymmetria saattaa olla merkki moottorin tasasuuntaajan viasta.

Harmonisten yliaaltojen laajennettu mittaus

Liialliset harmoniset yliaallot eivät ole haitaksi pelkästään pyöriville laitteille vaan myös muille sähköjärjestelmään liitetyille laitteille. MDA-550 tunnistaa taajuusmuuttajan harmoniset yliaallot, mutta se havaitsee myös taajuusmuuttajatyyppisen kytkentäelektroniikan vaikutukset. MDA-550-laitteella on kolme harmonisten yliaaltojen aluetta (1.–51. harmoniset yliaallot, 1 kHz...9 kHz ja 9 kHz...150 kHz ), joiden ansiosta se havaitsee mahdolliset harmonisten yliaaltojen aiheuttamat ongelmat.

DC-väylä

Taajuusmuuttajassa AC-jännitteen muuntaminen DC-jännitteeksi on ensiarvoisen tärkeää, sillä oikea jännite ja pieni rippelijännite ovat tarpeen käyttömoottorin parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi. Suuri rippelijännite voi olla merkki viallisista kondensaattoreista tai siitä, että kytketty moottori on vääränkokoinen. Tallennustoimintoa voi käyttää DC-väylän toiminnan tarkistamiseen toimintatilassa kuormituksen aikana.

Moottorikäytön lähtö

Tarkista moottorikäytön lähdöstä sekä jännite-taajuussuhde (V/F) että jännitemodulaatio. Korkea V/F-suhde saattaa ylikuumentaa moottorin. Kun V/F-suhde on pieni, kytketty moottori ei välttämättä pysty tuottamaan kuormitukseen tarvittavaa vääntömomenttia eikä suorittamaan aiottua prosessia.

Jännitemodulaatio

Pulssinleveysmoduloitujen signaalien (pwm) mittauksilla havaitaan korkeat jännitehuiput, jotka voivat vaurioittaa moottorin käämityksen eristeitä. Pulssien nousuaika tai jyrkkyys ilmoitetaan dV/dt-lukemana (jännitteen muutosarvo ajanjakson aikana), jota verrataan moottorin ilmoitettuun eristykseen. Mittauksia voi käyttää myös kytkentätaajuuden mittaamiseen ja mahdollisten ongelmien tunnistamiseen sähkökytkennässä tai maadoituksessa, jossa signaali kelluu ylös ja alas.

Moottorin tulo

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että moottorin tuloon tulee oikea jännite. Lisäksi oikeanlaisen johdotuksen valitseminen taajuusmuuttajasta moottoriin on erittäin tärkeää. Vääränlaisesta johdotuksesta aiheutuvat liialliset heijastuneet jännitehuiput voivat vaurioittaa sekä taajuusmuuttajaa että moottoria. On tärkeää varmistaa, että liitännöissä oleva virta on moottoritehon rajoissa, sillä ylivirtatila saattaa ylikuumentaa moottoria, mikä lyhentää staattorin eristyksen käyttöikää ja voi aiheuttaa moottorin ennenaikaisen rikkoutumisen.

Moottorin akselijännite

Taajuusmuuttajalta tulevat jännitepulssit voivat siirtyä moottorin staattorista sen roottoriin aiheuttaen jännitettä roottorin akseliin. Jos roottorin akselijännite ylittää laakerin voiteluaineen eristyskapasiteetin, se voi aiheuttaa ylilyöntijännitteitä (kipinöintiä), joiden seurauksena moottorin laakerin kehä syöpyy ja siihen muodostuu kovertumia. Näiden vaurioiden seurauksena moottori voi rikkoutua ennenaikaisesti. MDA-550-analysaattorissa on hiilikuituharjamittauskärjet, jotka havaitsevat helposti vahingolliset ylilyöntijännitteet, ja pulssin amplitudin ja tapahtumalukeman ansiosta pystyt ryhtymään toimiin jo ennen toimintahäiriöitä. Tämän lisävarusteen avulla havaitset mahdolliset vauriot ilman kalliita, pysyvästi asennettuja ratkaisuja.

Vaihe vaiheelta ohjattujen mittauksien ansiosta sinulla on aina kaikki tarvitsemasi tiedot

MDA-550 on suunniteltu helppoon ja nopeaan mittaukseen sekä tyypillisten ongelmien vianhakuun kolmi- ja yksivaiheisissa taajuusmuuttajatyyppisissä moottorikäyttöjärjestelmissä. Näytöllä näkyvät tiedot ja askel askeleelta ohjaava mittausliitäntöjen määritys helpottavat analysaattorin konfigurointia ja saat käyttöösi moottorikäytön mittaustulokset, joiden avulla voit tehdä parempia huoltopäätöksiä nopeasti. MDA-550 tarjoaa nopean mittauksen moottorikäytön vianhakuun tuloliitännästä aina asennettuun moottoriin asti.

Vakiovarusteet:

 • 1x BP 291 -litiumioniakkupaketti
 • 1x BC190 -laturi/verkkovirtasovitin
 • 3x VPS421 100:1 -korkeajännitemittapää, jossa hauenleuat
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz -jännitemittapää
 • 3x i400s-AC-virtapihti
 • 1x SVS-500-akselijännitesarja (3x harja)
 • Mittapään pidike
 • Kaksiosainen jatkovarsi ja magneettialusta
 • Suuri suojaava kantolaukku, jossa rullat (C437-II)
 • FlukeView-2 PC -ohjelmisto (täysversio)
 • Wi-Fi-sovitin

Tekniset tiedot: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer -analysaattori

Mittaus- ja analyysiyhdistelmät
TestipisteAlaryhmäLukema 1Lukema 2Lukema 3Lukema 4
Moottorikäytön tulo
Jännite ja virta
Vaiheesta vaiheeseenV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkMuotokerroin (CF)
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkMuotokerroin (CF)
Vaihe-maaV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkMuotokerroin (CF)
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkMuotokerroin (CF)
Jännite-epäsymmetriaEpäsymmetriaV ac+dcV ac+dcV ac+dcEpäsymmetria
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Virran epäsymmetriaEpäsymmetriaA ac+dcA ac+dcA ac+dcEpäsymmetria
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Moottorikäytön DC-väylä
DC V dcV pk-to-pkV peak max 
Rippelijännite V acV pk-to-pkHz 
Moottorikäytön lähtö
Jännite ja virta (suodatettu)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkMuotokerroin (CF)
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkMuotokerroin (CF)
Jännite-epäsymmetriaEpäsymmetriaV PWMV PWMV PWMEpäsymmetria
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Virran epäsymmetriaEpäsymmetriaA ac+dcA ac+dcA ac+dcEpäsymmetria
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Jännitemodulaatio
Vaiheesta vaiheeseenZoomaus 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoomaus 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Vaihe-maaZoomaus 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoomaus 2V Peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV Peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Vaihe–DC+Zoomaus 1V PWMV pk-to-pkV Peak maxV peak min
Zoomaus 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Vaihe–DC–Zoomaus 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoomaus 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Moottorin tulo
Jännite ja virta (suodatettu)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkMuotokerroin (CF)
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkMuotokerroin (CF)
Jännite-epäsymmetriaEpäsymmetriaV PWMV PWMV PWMEpäsymmetria
PeakV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Virran epäsymmetriaEpäsymmetriaA ac+dcA ac+dcA ac+dcEpäsymmetria
PeakA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Jännitemodulaatio
Vaiheesta vaiheeseenZoomaus 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoomaus 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Vaihe-maaZoomaus 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoomaus 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 peakV peak maxDelta V/sNousuajan huippuYlivärähtely
Zoomauksen 3 tasoDelta VDelta V/sNousuajan tasoYlivärähtely
Moottoriakseli
AkselijänniteEvents offV pk-to-pk   
Events onDelta VNousu-/laskuaikaDelta V/sTapahtumat/s
Moottorikäytön tulo, lähtö ja moottorin tulo
Harmoniset yliaallotJänniteV acV fundamentalHz fundamental% THD
VirtaA acA fundamentalHz fundamental% THD/TDD
 
MittaustoimintoTekniset tiedot
DC-jännite (V dc)
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:11 000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:1 (jännite-ero suojamaahan nähden)1 mV / 10mV
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
Tarkkuus 4 s – 10 µs/div± (1,5 % + 6 lukemaa)
True-RMS-jännite (V ac tai V ac + dc) (DC-kytkentä valittuna)
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:1 (jännite-ero suojamaahan nähden)1000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:11 mv / 10 mV
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
DC 60 Hz:iin asti± (1,5 % + 10 lukemaa)
60 Hz...20 kHz± (2,5 % + 15 lukemaa)
20 kHz...1 MHz± (5 % + 20 lukemaa)
1 MHz...25 MHz±(10 % + 20 lukemaa)
Pulssinleveysmoduloinnin jännite (V pwm)
TarkoitusMitata pulssinleveysmoduloituja signaaleja, esimerkiksi taajuusmuuttajien lähtöjä.
PeriaateLukemat näyttävät tehollisen jännitteen, joka perustuu näytteiden keskiarvoon perustaajuuden kokonaislukuisten jaksojen aikana.
TarkkuusKuten Vac+dc siniaaltosignaaleille.
Huippujännite (V huippu)
TilatSuurin huippu, pienin huippu tai huipusta huippuun
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:1 (jännite-ero suojamaahan nähden)1000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:110 mV
Tarkkuus
Max peak, min peak± 0,2 jako
Huipusta huippuun± 0,4 jako
Täyden asteikon lukema800 lukemaa
Virta (AMP) virtapihdin kanssa
MittausalueetKuten V ac, Vac+dc tai V huippu
Skaalauskertoimet0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
TarkkuusKuten Vac, Vac+dc tai V huippu (lisää virtapihtitarkkuus)
Taajuus (Hz)
Alue1,000 Hz...500 MHz
Täyden asteikon lukema9 999 lukemaa
Tarkkuus±(0,5 % + 2 lukemaa)
Volttien ja hertsien suhde (V/Hz)
TarkoitusOsoittaa mitatun V PWM -arvon (katso V PWM) jaettuna säädettävän AC-moottorikäytön perustaajuudella
Tarkkuus% Vrms + % Hz
Moottorikäytön tulon jännite-epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen true-RMS-jännitteen yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu Aac+dc-arvoihin.
Moottorikäytön lähdön ja moottorin tulon jännite-epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen PWM-jännitteen yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu V PWM -arvoihin.
Moottorikäytön tulon virran epäsymmetria
TarkoitusNäyttää AC-virtojen suurimman prosenttieron yhden vaiheen ja 3 vaiheen keskiarvon väliltä.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu Aac+dc-arvoihin.
Moottorikäytön lähdön ja moottorin tulon virta-epäsymmetria
TarkoitusNäyttää AC-virtojen suurimman prosenttieron yhden vaiheen ja 3 vaiheen keskiarvon väliltä.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu A ac -arvoihin.
Nousu- ja laskuaika
LukematJännite-ero (dV), aikaero (dt), jännite suhteessa aikaeroon (dV/dt), ylivärähtely
TarkkuusSama kuin oskilloskoopin tarkkuus.
Harmoniset yliaallot ja spektri
Harmoniset yliaallotDC–51.
Spektrialueet1…9 kHz, 9...150 kHz (20 MHz suodatin käytössä), 500 MHz:iin asti (jännitemodulaatio)
Akselijännite
Tapahtumat/sekuntiSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu nousu- ja laskuajan (pulssin purkaus) mittauksiin.
Raporttitietojen tallennus
Näyttöjen määräTyypillisesti raportteihin voidaan tallentaa 50 näyttöä (pakkaussuhteesta riippuen).
Siirto tietokoneelle32 Gt:n tai pienemmällä 2 Gt:n USB-muistitikulla tai mini-USB/USB-kaapelilla ja FlukeView™ 2-ohjelmistolla ScopeMeter®-laitteelle
Mittapään asetukset
Jännitemittapää1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Virtapihti0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Akselin jännitemittapää1:1, 10:1, 100:1
Turvallisuus
YleistäIEC 61010-1: Ympäristöhaittaluokka 2
MittausMittaus IEC 61010-2-030: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Enimmäisjännite minkä tahansa liittimen ja maan välissä1 000 V
Suurin sallittu syöttöjänniteVPS410-II tai VPS421 1000 V CAT III / 600 V CAT IV kautta
BNC-tuloA, B, C, D suoraan 300 V CAT IV
Suurin sallittu kelluva jännite, mittauslaite tai mittauslaite, jossa on VPS410-II / VPS421 -jännitemittapääMistä tahansa liittimestä maahan 1000 V CAT III / 600 V CAT IV Liittimien välillä 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Työskentelyjännite mittauskärjen ja mittapään referenssijohdon välilläVPS410-II: 1 000 V
VPS421: 2000 V

Mallit: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer -analysaattori

Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer -analysaattori
Osta

Sisältö:

 • 1x BP 291 -litiumioniakkupaketti
 • 1x BC190 -laturi/verkkovirtasovitin
 • 3x VPS421 100:1 -korkeajännitemittapää, jossa hauenleuat
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz -jännitemittapää
 • 3x i400s-AC-virtapihti
 • 1x SVS-500-akselijännitesarja (3x harja)
 • Mittapään pidike
 • Kaksiosainen jatkovarsi ja magneettialusta
 • Suuri suojaava kantolaukku, jossa rullat (C437-II)
 • FlukeView-2 PC -ohjelmisto (täysversio)
 • Wi-Fi-sovitin