Finish

Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorit

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Tärkeimmät ominaisuudet

 • Ohjattujen testien ja vaiheittaisten jännite- ja virtakytkentäkaavioiden avulla määritysten tekeminen ja taajuusmuuttajien kytkeminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin.
 • Esiasetetut mittausprofiilit keräävät tietoja valitun mittatoimenpiteen mukaan ja vähentävät monimutkaisten määritysten tarvetta.
 • Sisäänrakennetulla raportointityökalulla luot vianhakuprosessista helposti ja nopeasti ammattilaistasoisia as-found- ja as-left-raportteja.

Tuotekatsaus: Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorit

Helpota monimutkaista moottorikäytön vianhakua ohjatuilla mittaustoimenpiteillä ja automaattisilla käyttömoottorin mittauksilla, jotka antavat luotettavia ja toistettavia mittaustuloksia.

Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorit säästävät aikaa, helpottavat monimutkaisten mittausten määritystä ja tekevät taajuusmuuttajien vianhausta yksinkertaisempaa. Valitse vain haluamasi mittaus ja vaihe vaiheelta ohjatut mittaukset osoittavat, mihin jännite- ja virtaliitännät on liitettävä. Esiasetetut mittausprofiilit puolestaan takaavat sen, että saat tallennettua kaikki tiedot, joita tarvitset kuhunkin tärkeään moottorikäyttöosioon – tulosta lähtöön, DC-väylään ja itse moottoriin. MDA-500-sarja sopii niin perusmittauksiin kuin edistyksellisiin mittaustoimintoihin, ja sisäänrakennetulla raportointityökalulla luot helposti ja nopeasti tarkkoja as-found- ja as-left-raportteja.

MDA-510- ja MDA-550 ovat ihanteellisia kannettavia moottorikäytön analyysilaitteita, joiden avulla taajuusmuuttajatyyppisten moottorikäyttöjärjestelmien vianhaku ja tyypillisten ongelmien paikallistaminen on helppoa ja turvallista.

 • Mittaa moottorikäytön keskeiset parametrit, kuten jännite, virta, DC-jännitetaso ja AC-aaltoisuusjännite, jännitteen ja virran epäsymmetria sekä harmoniset yliaallot (MDA-550), jännitemodulaatio ja moottorin akselijännitteen purkaus (MDA-550).
 • Tee entistä laajempia harmonisten yliaaltojen mittauksia ja tunnista harmonisten ali- ja yliaaltojen vaikutukset sähköjärjestelmääsi.
 • Tee ohjattuja mittauksia moottorikäytön tulolle, DC-väylälle, moottorikäytön lähdölle, moottorin tulolle ja akselimittauksille (MDA-550) graafisten, vaihe vaiheelta ohjaavien jännitteen ja virran liitäntäkaavioiden avulla.
 • Käytä yksinkertaistettua mittauskokoonpanoa ja sen esiasetettuja mittausprofiileja automaattiseen tietojen keräämiseen valitun mittauksen perusteella.
 • Luo raportteja nopeasti ja helposti ja dokumentoi kätevästi vianhaut ja yhteistyöprojektit muiden kanssa.
 • Mittaa muita sähköparametreja 500 MHz:n oskilloskoopin täysillä mittaus- ja tallennustoiminnoilla, jotka tarjoavat mahdollisuuden teollisuusjärjestelmien täydelliseen sähkö- ja elektroniikkamittaukseen.

Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorien käyttämät ohjatut testimittaukset tekevät analyyseistä entistäkin helpompia.

Moottorikäytön tulo

Mittaa tulojännite ja -virta ja näet nopeasti, ovatko arvot hyväksyttyjen rajojen sisällä vertaamalla taajuusmuuttajan (jota myös kutsutaan säädettäväksi moottorikäytöksi) nimellisjännitettä todelliseen syöttöjännitteeseen. Tarkista sitten syöttövirta ja määritä, onko virta maksimiarvojen sisällä ja ovatko johtimet oikeankokoisia. Voit myös tarkistaa, onko harmonisen särön taso hyväksyttävä tarkistamalla aaltomuodon silmämääräisesti tai tarkistamalla sen harmonisen yliaallon spektrinäytöltä (MDA-550), jossa näkyvät harmoninen kokonaissärö ja yksittäiset harmoniset yliaallot.

Jännitteen ja virran epäsymmetria

Tarkista jännite-epäsymmetria taajuusmuuttajan tuloliittimissä ja varmista, että vaihe-epäsymmetria ei ole liian korkea (> 6–8 %) ja että vaihejärjestys on oikea. Voit myös tarkistaa virran epäsymmetrian, sillä liiallinen epäsymmetria saattaa olla merkki moottorin tasasuuntaajan viasta.

Harmonisten yliaaltojen laajennettu mittaus

Liialliset harmoniset yliaallot eivät ole haitaksi pelkästään pyöriville laitteille vaan myös muille sähköjärjestelmään liitetyille laitteille. MDA-550 tunnistaa moottorikäytön harmoniset yliaallot, mutta se huomaa myös taajuusmuuttajatyyppisen kytkentäelektroniikan vaikutukset. MDA-550-laitteella on kolme harmonisten yliaaltojen aluetta (1.–51. harmoniset yliaallot, 1 kHz...9 kHz ja 9 kHz...150 kHz ), joiden ansiosta se havaitsee mahdolliset harmonisten yliaaltojen aiheuttamat ongelmat.

DC-väylä

Moottorikäytössä AC-jännitteen muuntaminen DC-jännitteeksi moottorin sisällä on ensiarvoisen tärkeää, sillä oikea jännite ja sopiva smoothing-toiminto matalalla aaltoisuusjännitteellä on tarpeen käyttömoottorin parhaan mahdollisen toiminnan takaamiseksi. Korkea aaltoisuusjännite voi olla merkki viallisista kondensaattoreista tai siitä, että kytketty moottori on vääränkokoinen. MDA-500-sarjan tallennustoimintoa voi käyttää DC-väylän toiminnan tarkistamiseen dynaamisesti toimintatilassa kuormituksen aikana.

Moottorikäytön lähtö

Tarkista taajuusmuuttajan lähdöstä sekä jännite-taajuussuhde (V/F) että jännitemodulaatio. Kun mitataan korkea V/F-suhde, moottori saattaa ylikuumentua. Kun V/F-suhde on matala, kytketty moottori ei välttämättä pysty tuottamaan kuormitukseen tarvittavaa vääntömomenttia eikä suorittamaan aiottua prosessia.

Jännitemodulaatio

Pulssinleveysmoduloitujen signaalien mittauksilla havaitaan korkeat jännitehuiput, jotka voivat vaurioittaa moottorin käämityksen eristeitä. Pulssien nousuaika tai jyrkkyys ilmoitetaan dV/dt-lukemana (jännitteen muutosarvo ajanjakson aikana), jota verrataan moottorin ilmoitettuun eristykseen. Mittauksia voi käyttää myös kytkentätaajuuden mittaamiseen ja mahdollisten ongelmien tunnistamiseen sähkökytkennässä tai maadoituksessa, jossa signaali kelluu.

Moottorin tulo

On ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että jännite syötetään moottorin syöttöliittimiin. Lisäksi oikeanlaisen johdotuksen valitseminen käyttömoottorista moottoriin on erittäin tärkeää. Vääränlaisesta johdotuksesta aiheutuvat liialliset heijastuneet jännitehuiput voivat vaurioittaa sekä käyttömoottoria että moottoria. On tärkeää varmistaa, että liitännöissä oleva virta on moottoritehon rajoissa, sillä ylivirtatila saattaa ylikuumentaa moottoria, mikä lyhentää staattorin eristyksen käyttöikää ja voi aiheuttaa moottorin ennenaikaisen rikkoutumisen.

Moottorin akselijännite

Taajuusmuuttajien jännitepulssit voivat siirtyä moottorin staattorista sen roottoriin aiheuttaen jännitettä roottorin akseliin. Jos roottorin akselijännite ylittää laakerin voiteluaineen eristyskapasiteetin, se voi aiheuttaa ylilyöntijännitteitä (kipinöintiä), joiden seurauksena moottorin laakerin kehä syöpyy ja siihen muodostuu kovertumia. Näiden vaurioiden seurauksena moottori voi rikkoutua ennenaikaisesti. MDA-550-sarjan analysaattoreissa on hiilikuituharjamittauskärjet, jotka havaitsevat helposti vahingolliset ylilyöntijännitteet, ja pulssin amplitudin ja tapahtumalukeman ansiosta pystyt ryhtymään toimiin jo ennen toimintahäiriöitä. MDA-550-laitteen ja tämän lisävarusteen avulla havaitset mahdolliset vauriot ilman kalliita, pysyvästi asennettuja ratkaisuja.

Vaihe vaiheelta ohjattujen mittauksien ansiosta sinulla on aina kaikki tarvitsemasi tiedot

MDA-500-sarja on suunniteltu helppoon ja nopeaan mittaukseen sekä tyypillisten ongelmien vianhakuun kolmi- ja yksivaiheisissa taajuusmuuttajatyyppisissä moottorikäyttöjärjestelmissä. Näytöllä näkyvät tiedot ja vaihe vaiheelta ohjaava mittausliitäntöjen määritys helpottavat analysaattorin konfigurointia ja saat käyttöösi moottorikäytön mittaustulokset, joiden avulla voit tehdä parempia huoltopäätöksiä nopeasti. MDA-500 tarjoaa nopean mittauksen moottorikäytön vianhakuun tuloliitännästä aina asennettuun moottoriin asti.

Tekniset tiedot: Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorit

Mittaustoiminto
DC-jännite (V dc)
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:11 000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:11 mV
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
Tarkkuus 4 s – 10 µs/div±(3 % + 6 lukemaa)
AC-jännite (V ac)
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:11 000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:11 mV
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
50 Hz±(3 % + 10 lukemaa) – 0,6 %
60 Hz± (3 % + 10 lukemaa) – 0,4 %
60 Hz...20 kHz±(4 % + 15 lukemaa)
20 kHz...1 MHz±(6 % + 20 lukemaa)
1 MHz...25 MHz±(10 % + 20 lukemaa)
True-RMS-jännite (V ac+dc)
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:11 000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:11 mV
Täyden asteikon lukema1100 lukemaa
DC 60 Hz:iin asti±(3 % + 10 lukemaa)
60 Hz...20 kHz±(4 % + 15 lukemaa)
20 kHz...1 MHz±(6 % + 20 lukemaa)
1 MHz...25 MHz±(10 % + 20 lukemaa)
Pulssinleveysmoduloinnin jännite (V pwm)
TarkoitusMitata pulssinleveysmoduloituja signaaleja, esimerkiksi taajuusmuuttajien lähtöjä.
PeriaateLukemat näyttävät tehollisen jännitteen, joka perustuu näytteiden keskiarvoon perustaajuuden kokonaislukuisten jaksojen aikana.
TarkkuusKuten Vac+dc siniaaltosignaaleille.
Huippujännite (V huippu)
TilatSuurin huippu, pienin huippu tai huipusta huippuun
Enimmäisjännite mittapäällä 10:1 tai 100:11 000 V
Enimmäiserottelukyky mittapäällä 10:1 tai 100:110 mV
Tarkkuus
Suurin huippu, pienin huippu± 0,2 jako
Huipusta huippuun± 0,4 jako
Täyden asteikon lukema800 lukemaa
 
Yleiserittelyt
Virta (AMP) virtapihdin kanssa
MittausalueetKuten V ac, Vac+dc tai V huippu
Skaalauskertoimet0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
TarkkuusKuten Vac, Vac+dc tai V huippu (lisää virtapihtitarkkuus)
Taajuus (Hz)
Alue1,000 Hz...500 MHz
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
Tarkkuus±(0,5 % + 2 lukemaa)
Volttien ja hertsien suhde (V/Hz)
TarkoitusOsoittaa mitatun V PWM -arvon (katso V PWM) jaettuna säädettävän AC-moottorikäytön perustaajuudella.
Tarkkuus% Vrms + % Hz
Moottorikäytön tulon jännite-epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen true-RMS-jännitteen yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu Aac+dc-arvoihin.
Moottorikäytön lähdön ja moottorin tulon virran epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen PWM-jännitteen yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu V PWM -arvoihin.
Moottorikäytön tulon virran epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen AC-virran yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu Aac+dc-arvoihin.
Moottorikäytön lähdön ja moottorin tulon virta-epäsymmetria
TarkoitusNäyttää kolmen AC-virran yhden vaiheen ja keskiarvon korkeimman prosenttieron.
TarkkuusSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu A ac -arvoihin.
Nousu- ja laskuaika
LukematJännite-ero (dV), aikaero (dt), jännite suhteessa aikaeroon (dV/dt), ylivärähtely
TarkkuusSama kuin oskilloskoopin tarkkuus.
Harmoniset yliaallot ja spektri
Harmoniset yliaallotDC–51.
Spektrialueet1…9 kHz, 9...150 kHz (20 MHz suodatin käytössä), 500 MHz:iin asti (jännitemodulaatio)
Akselijännite
Tapahtumat/sekuntiSuuntaa-antava prosenttiosuus, joka perustuu nousu- ja laskuajan (pulssin purkaus) mittauksiin.
Raporttitietojen tallennus
Näyttöjen määräTyypillisesti raportteihin voidaan tallentaa 50 näyttöä (pakkaussuhteesta riippuen).
Siirto tietokoneelle2 Gt:n USB-muistitikulla tai mini-USB/USB-kaapelilla ja ScopeMeter™ -mittauslaitteiden FlukeView™ 2 -ohjelmistolla.
Mittapään asetukset
Jännitemittapää1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Virtapihti0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Akselijännitteen mittapää1:1, 10:1, 100:1

Mallit: Fluke MDA-510- ja MDA-550 Motor Drive Analyzer -analysaattorit

Fluke MDA-550
Moottorikäytön analysaattori, 4 kanavaa, 500 MHz ja moottoriakseli ja harmoniset yliaallot
 • 1x BP 291 -litiumioniakkupaketti
 • 1x BC190 -laturi/verkkovirtasovitin
 • 3x VPS 100:1 -korkeajännitemittapää, joissa hauenleuat
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz -jännitemittapää
 • 3x i400s-AC-virtapihti
 • 1x C1740-kantolaukku
 • 1x 2 Gt:n USB-muistitikku, jossa käyttöoppaat ja FlukeView™ 2 -ohjelmisto
 • 1x SVS-500-akselijännitesarja (3x harja, mittapään pidike, kaksiosainen pidennysvarsi ja magneettialusta)
Fluke MDA-510
Moottorikäytön analysaattori, 4 kanavaa, 500 MHz
 • 1x BP 291 -litiumioniakkupaketti
 • 1x BC190 -laturi/verkkovirtasovitin
 • 3x VPS 100:1 -korkeajännitemittapää, joissa hauenleuat
 • 1x VPS410-II-R 10:1 500 MHz -jännitemittapää
 • 1x i400s-AC-virtapihti
 • 1x C1740-kantolaukku
 • 1x 2 Gt:n USB-muistitikku, jossa käyttöoppaat ja FlukeView 2 -ohjelmisto