Finish

Fluke 120B -sarjan teollisuuskäyttöön tarkoitetut kädessä pidettävät ScopeMeter®-oskilloskoopit

 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • 120B Series Industrial ScopeMeter® Test Tools
 • Fluke 120B
 • Fluke 120B

Tärkeimmät ominaisuudet

Teollisuuskäyttöön tarkoitettujen 120B-sarjan ScopeMeter-mittauslaitteiden innovatiiviset toiminnot nopeuttavat vianhakua ja tarjoavat nopeasti tiedot, jotka auttavat pitämään järjestelmät toimintakunnossa. Voit tarkastella aaltomuotoja Connect-and-View™ -liipaisulla ja katsella numeerisia mittausarvoja Fluke IntellaSet™ -tekniikan avulla – vieläpä ilman mitään manuaalisia mittaussäätöjä. Event Detect-tunnistustila tunnistaa ja tallentaa epäselvät satunnaistapahtumat, jolloin niitä on helppo tarkastella ja analysoida.
 • Kaksikanavainen digitaalinen oskilloskooppi ja yleismittari
 • Oskilloskoopin kaistanleveys joko 40 MHz tai 20 MHz
 • Kaksi 5000 lukeman True-RMS-digitaaliyleismittaria
 • Connect-and-View™-liipaisu vapauttaa kädet
 • Älykäs IntellaSet™ -tekniikka säätää numeerisen lukeman automaattisesti mitatun signaalin mukaan
 • Kaksikanavainen aaltomuodon ja mittarilukeman tallennin näyttää signaalin muutokset pitkällä aikavälillä
 • Tallentimen Event Detect -tunnistustila tallentaa epäselvät ja satunnaiset signaalit jopa 4 kHz:n jatkuvista signaaleista
 • Suojatut mittausjohdot oskilloskooppi-, resistanssi- ja jatkuvuusmittauksiin
 • Resistanssi-, jatkuvuus-, diodi- ja kapasitanssimittaukset
 • Tehomittaukset (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Harmoniset yliaallot jännitteestä, virrasta ja tehosta
 • Tarkista teollisuusväylät BusHealth-mittaustoiminnon Physical layer -testien ja valmiiden vertailuarvojen avulla
 • Tallenna ja hae mittausdataa ja laitteen asetuksia
 • Tallenna laitteen mittausasetuksia toistuvaa rutiinihuoltoa tai useimmin käytettyjä testaustoimintoja varten.
 • Ulkoinen, optisesti eristetty USB-liitäntä laitteen tietojen siirtoa, tallentamista tai analysointia varten
 • Lisävarusteena sisäiseen USB-porttiin liitettävä Wi-Fi-sovitin tietojen langattomaan siirtoon tietokoneeseen tai Fluke Connect® -mobiilisovellukseen*
 • FlukeView® ScopeMeter® -ohjelmiston Windows®-käyttöjärjestelmään
 • Lujatekoinen rakenne kestää 3 g:n värähtelyä, 30 g:n iskuja ja on suojausluokitukseltaan IP51 standardin EN/IEC60529 mukainen
 • Alan korkein turvaluokitus: CAT IV 600 V
 • Ladattava Li-Ion-akku, käyttöaika seitsemän tuntia (latausaika neljä tuntia)

*Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. Tarkista asia paikalliselta Fluken jälleenmyyjältä.

Connect-and-View™-liipaisu takaa välittömän, vakaan näytön

Oskilloskoopin käyttäjät tietävät, kuinka vaikeaa liipaisun asettaminen voi olla. Väärät asetukset saattavat aiheuttaa epävakaita aaltomuotoja ja joskus jopa vääriä mittausarvoja. Fluken ainutlaatuinen Connect-and-View™-liipaisutekniikka tunnistaa signaalikuviot ja asettaa automaattisesti oikean liipaisun, joten näyttö on vakaa, luotettava ja toistettavissa oleva. Connect-and-View™-liipaisu toimii käytännössä minkä tahansa jatkuvan signaalin kanssa – moottorikäytöt ja ohjaussignaalit mukaan lukien – ilman parametrien muuttamista tai minkään napin painamista. Signaalimuutokset tunnistetaan välittömästi ja asetuksia muutetaan automaattisesti niiden mukaan. Tämän ansiosta näyttö pysyy vakaana myös mitattaessa useita eri testikohtia nopeasti peräkkäin.

IntellaSet™ ja AutoReading-toiminto

Fluken IntellaSet™-tekniikkaan perustuva AutoReading-toiminto hyödyntää patentoituja algoritmejä, joiden avulla se analysoi mitatun aaltomuodon ja näyttää tärkeimmät numeeriset mittaustulokset automaattisesti näytöllä. Kun mitattu aaltomuoto on esimerkiksi verkkojännitesignaali, Vrms- ja Hz-lukemat näytetään automaattisesti. Jos mitattu aaltomuoto on sen sijaan kanttiaalto, automaattisesti näytettävät lukemat ovat Vpeak-peak ja Hz. IntellaSet™-tekniikan ja automaattisen Connect-and-View™-liipaisun ansiosta saat aina näkyviin sekä oikean aaltomuodon että oikeat lukemat, eikä sinun tarvitse painaa yhtäkään painiketta.

Fluken Connect-and-View™-liipaisun ja IntellaSet™-tekniikan avulla pääset käsiksi tarvitsemiisi tietoihin nopeasti.

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut laitteet vaativat luotettavan sähkönsyötön toimiakseen kunnolla – saat olennaiset tehon mittausarvot kaksikanavaisen tulon avulla.

Yksivaiheisissa tai symmetrisissä kolmivaihejärjestelmissä teollisuuskäyttöön tarkoitetun 120B-sarjan ScopeMeter®-laitteilla voi mitata ac+dc RMS-jännitettä kanavalla A ja ac+dc RMS-virtaa kanavalla B. Tämän jälkeen Fluke 125B voi laskea taajuuden, vaihekulman, pätötehon (kW), näennäis- ja loistehon (VA ja var), tehokertoimen (PF) ja perusaallon tehokertoimen (DPF). Lisäksi laitteella voi laskea kolmivaiheisen järjestelmän tehoarvot, jos kaikissa vaiheissa on sama jännite ja virta. Tämä pätee sekä symmetrisiin järjestelmiin että resistiivisiin kuormiin.

Mittaa tehoparametrit nopeasti tarkistaaksesi sähköjärjestelmän kunto.

Harmonisten yliaaltojen mittaukset

Harmoniset yliaallot ovat jännitteen, virran tai tehon siniaaltojen jaksoittaisia säröjä. Harmonisia yliaaltoja sähkönjakelussa aiheuttavat yleensä epälineaariset kuormat, kuten DC-teholähteet ja taajuusmuuttajat. Harmoniset yliaallot voivat aiheuttaa muuntajien, johtimien ja moottorien ylikuumenemisen. Harmoniset yliaallot -toiminnossa mittauslaite mittaa harmoniset yliaallot 51. asti. Oleellisten lisätietojen, kuten DC-komponenttien, THD:n (harmoninen kokonaissärö) ja K-kertoimen mittaus antaa täydellisen kuva kuormien sähkönlaadusta.

Harmonisten yliaaltojen spektrin yleiskatsaus ja kursorit, joilla mitataan särön määrä prosentteina perusarvosta.

Paikanna satunnaiset viat helposti kattavien tallennintilojen avulla

Hankalimpia löydettäviä ovat hetkittäiset satunnaisviat. Ne voivat johtua huonoista liitoksista, pölystä, liasta, syöpymisestä tai yksinkertaisesti rikkoutuneesta johtimesta tai liittimestä. Muut asia, kuten sähkökatkot, alijännitteet ja moottoreiden käynnistymiset ja pysäyttämiset voivat aiheuttaa laitevikoja tai sammumisia. Et välttämättä ole paikalla juuri tällaisten tapahtumien sattuessa, mutta Fluke ScopeMeter® -mittauslaite on. Voit joko määrittää pienimmän ja suurimman huippuarvon tallenuksen tai nauhoittaa aaltomuotojäljen. Laajennettavan micro SD -muistin ansiosta tietoja voi tallentaa jopa jopa 14 päivän ajalta. Recorder Event Detect-toiminto tekee satunnaisten häiriöiden havaitsemisesta ja tiedonkeruusta entistä helpompaa ja tehokkaampaa. Kun asetat mittauslukemalle tai skooppikäyrälle raja-arvon, laite tallentaa poikkeavat tapahtumat muistiin. Sinun ei enää tarvitse kahlata läpi valtavia määriä tietoja löytääksesi häiriöt. Voit siirtyä nopeasti yhdestä tallennetusta tapahtumasta seuraavaan, ja koko datatiedosto säilyy samalla käytössäsi.

Selaa tallennettuja tapahtumia nopeasti sekä havaitse ja määritä satunnaisia vikoja.

BusHealth-väylätarkistustoiminto varmistaa teollisuusväylien signaalin laadun

BusHealth-toiminto analysoi teollisuusväylän tai -verkon signaalit ja näyttää kullekin parametrille selkeän arvioinnin (hyvä, heikko, huono), joka näkyy todellisen mitatun arvon vieressä. Mitattuja arvoja verrataan valittujen väylätyyppien (esim. CAN-bus, Profi-bus, Foundation Field, RS-232) vakioarvoihin. Tarvittaessa voidaan asettaa myös yksilölliset/omat vertailuarvot. Fluke 125B -oskilloskoopilla voit tarkistaa signaalin laadun käytössä olevasta väylästä, tarkastelematta datasisältöä. Lisäksi 125B tarkistaa signaalitasot ja -nopeudet sekä siirtymäajan ja särön sekä vertaa niitä asianmukaisiin standardeihin. Tämä helpottaa häiriöiden aiheuttajien, kuten viallisten kaapeliliitäntöjen ja -päätteiden tai puutteellisen maadoituksen, löytämistä.

Hanki nopeasti yleiskuva teollisuuskenttäväylien signaalin fyysisen tason analogisista ominaisuuksista.

Mittaa useita sähköparametreja yhdellä mittausjohdolla

Korkeataajuuksisten aaltomuotojen, kapasitanssin ja vastuksen mittaukset sekä jatkuvuustarkistukset voi kaikki suorittaa yhdellä suojatulla mittausjohtosarjalla. Aikaa ei tarvitse käyttää johtojen etsimiseen tai vaihtamiseen.

Yhdellä ainoalla mittauslaitteella voi mitata voltteja, ohmeja, ampeereita tai kapasitanssia sekä näyttää aaltomuotoja.

FlukeView® ScopeMeter® -ohjelmiston Windows®-käyttöjärjestelmään

FlukeView®-ohjelmiston ansiosta saat enemmän irti ScopeMeter 120B -laitteestasi:

 • Tallenna laitteen näyttökaappauksia tietokoneeseen värillisinä
 • Kopioi näyttökuvia raportteihin ja asiakirjoihin
 • Tallenna ScopeMeter-mittauslaitteen aaltomuototiedot tietokoneeseen
 • Luo ja arkistoi aaltomuotoja helppoa vertailua varten
 • Kopioi aaltomuototiedot laskentataulukkoon yksityiskohtaista analyysiä varten
 • Mittaa parametreja kursorien avulla
 • Ohjeista käyttäjää lisäämällä tekstiä laitteen asetustietoihin ja lähetä asetukset takaisin laitteeseen

Huomautus: jotkin toiminnot saattavat olla saatavilla vain tietyissä ScopeMeter-mittauslaitemalleissa.
 

Yhteensopiva Fluke Connect -mobiilisovelluksen kanssa

Automatisoitujen teollisuuskoneiden vianhaku on entistä haastavampaa. Ei riitä, että tietää testauskohteen, vaan on myös tiedettävä mitä etsii. Tämä voi olla vaikeaa ilman lähtötason mittausarvoja ja ammattilaisten apua. Langaton Fluke Connect® Assets -järjestelmä sisältää ohjelmiston ja joukon langattomia mittauslaitteita. Niiden avulla mittaaja saa käyttöönsä helposti tulkittavat ja jaettavat tarkat laite- ja huoltotiedot, mikä pienentää huoltokuluja ja ehkäisee käyttökatkoja. Voit vertailla testipisteiden mittausarvoja ja trendejä, jolloin saat paremman kuvan signaalin ominaisuuksista ja ajan myötä tapahtuvista muutoksista. Lisäksi voit tallentaa kunnossapitotietoja Fluke Cloud™ -pilvipalveluun, jolloin työtoverisi voivat tarkastella niitä missä ja milloin tahansa. Näin saat neuvoja ja voit hyväksyttää toimenpiteitä kentällä, mikä puolestaan vähentää käyttökatkoja entisestään.

TuotevertailukaavioFluke 123BFluke 124BFluke 125B
Toiminnot
Kattavilla toiminnoilla varustettu kaksikanavainen skooppi ja yleismittari
Oskilloskoopin kaistanleveys, MHz="20"="40"="40"
Yleismittarin ja skoopin tallennin
Skoopin kursorimittaukset
Tehon ja harmonisten yliaaltojen mittaukset
BusHealth
Vakiovarusteet
10:1-jännitemittapää
i400S-AC-virtapihti

Tuotekatsaus: Fluke 120B -sarjan teollisuuskäyttöön tarkoitetut kädessä pidettävät ScopeMeter®-oskilloskoopit

Yksinkertaisempaa testausta, enemmän näkemystä ja nopeampaa sähkömekaanista vianhakua

Kompakti ScopeMeter® 120B -sarja on kestävä ratkaisu teollisuusympäristöjen sähkö- ja sähkömekaanisten laitteiden vianmääritykseen ja kunnossapitoon. ScopeMeterissä yhdistyvät oskilloskooppi, yleismittari ja nopea tallennin yhteen, helppokäyttöiseen laitteeseen. ScopeMeter 120B -sarja toimii myös Fluke Connect® -mobiilisovelluksen ja FlukeView® for ScopeMeter -ohjelmiston kanssa, joten tietojen analysointi ja tärkeiden testitulosten tallentaminen on entistä helpompaa.

Tekniset tiedot: Fluke 120B -sarjan teollisuuskäyttöön tarkoitetut kädessä pidettävät ScopeMeter®-oskilloskoopit

Oskilloskooppitila
Pysty
Taajuusvaste – DC-kytkettyIlman mittapäitä ja mittausjohtoja (adapterilla BB120)123B: DC 20 MHz:iin saakka (–3 dB)
124B ja125B: DC 40 MHz:iin saakka (–3 dB)
Suojattujen STL120-IV 1:1 -mittausjohtojen kanssaDC 12,5 MHz:iin saakka (–3 dB) / DC 20 MHz:iin saakka (–6 dB)
VP41 10:1 -mittapään kanssa123B: DC 20 MHz:iin saakka (–3 dB)
124B ja125B: DC 40 MHz:iin saakka (–3 dB)
Taajuusvaste – AC-kytketty (lf roll off)Iman mittapäitä ja mittausjohtoja<10 Hz (-3 dB)
Suojattujen STL120-IV 1:1 -mittausjohtojen kanssa<10 Hz (-3 dB)
VP41 10:1 -mittapään kanssa<10 Hz (-3 dB)
Nousuaika, ilman mittapäitä [br}ja mittausjohtoja123B <17,5 ns
124B ja 125B <8,75 ns
TuloimpedanssiIman mittapäitä ja mittausjohtoja1 MΩ//20 pF
BB120:n kanssa1 MΩ//24 pF
Suojattujen STL120-IV 1:1 -mittausjohtojen kanssa1 MΩ//230 pF
VP41 10:1 -mittapään kanssa5 MΩ//15,5 pF
Herkkyys5 mV – 200 V/div
Analoginen kaistaleveyden rajoitin10 kHz
NäyttötilatA, -A, B, -B
Suurin tulojännite A ja BSuora, mittausjohtojen kanssa tai VP41-mittapään kanssa600 Vrms Cat IV, 750 Vrms enimmäisjännite
BB120:n kanssa600 Vrms
Suurin sallittu kelluva jännite, mistä tahansa liittimestä maahan600 Vrms Cat IV, 750 Vrms 400 Hz:iin asti
Horisontaali
SkooppitilatNormaali, kertaliipaisu (single), rullaus (Roll)
Alueet (normaali)Satunnaisnäytteenotto123B: 20 ns – 500 ns/div,
124B ja 125B: 10 ns – 500 ns/div
Reaaliaikainen näytteenotto1 μs – 5 s/div
Kertaliipaisu (reaaliaikainen)1 μs – 5 s/div
Rullaus (reaaliaikainen)1 s – 60 s/div
Näytteenottonopeus (yhtä aikaa kummallekin kanavalle)Satunnaisnäytteenotto (toistuvat signaalit)Jopa 4 GS/s
Reaaliaikainen näytteenotto1 μs – 60 s/div40 MS/s
 
Liipaisu
Näytön päivitysJatkuva, liipaisusta
SourceA, B
Herkkyys A ja BDC ... 5 MHz:iin asti0,5 ruutua (div) tai 5 mV
40 MHz123B: 4 jakoa
124B ja 125B: 1,5 jakoa
60 MHz123B: –
124B ja 125B: 4 jakoa
ReunaPositiivinen, negatiivinen
 
Kehittyneet skooppitoiminnot
NäyttötilatNormaaliHavaitsee jopa 25 ns:n piikit ja näyttää analogisen kaltaisen jälkihehkuaaltomuodon
Tasoitus (Smooth)Poistaa häiriöt aaltomuodosta
Ei piikkiä (Glicth off)Ei talleta näytteiden välisiä piikkejä
Verhokäyrä (envelope)Tallentaa ja näyttää aaltomuodon pienimmät ja suurimmat arvot pitkällä aikavälillä
AutoSet (Connect-and-View™)Jatkuva täysin automaattinen amplitudin, aika-akselin, liipaisutasojen, liipaisuvälin ja pitotoiminnon säätö. Käyttäjän tekemät säädöt ohittavat automaattisen amplitudin, aika-akselin tai liipaisutason säädön.
 
Kaksikanavainen mittari
Kaikkien mittausten tarkkuus on ± (prosenttia lukemasta + näytön viimeisten lukemien määrä), kun lämpötila on 18...28 °C.
Lisää 0,1x (erityinen tarkkuus) jokaista C-astetta kohden, joka on alle 18 °C tai yli 28 °C. Lisää 10:1-mittapäällä suoritettuihin jännitemittauksiin +1 % mittapään epätarkkuutta. Yli yksi jakso aaltomuodosta on oltava näkyvissä näytöllä.
 
Tulo A ja tulo B
DC-jännite (VDC)
Alueet500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Tarkkuus±(0,5% +5 lukemaa)
Normaalitilan hylkäyssuhde (CMRR)>100 dB DC, >60 dB 50, 60 tai 400 Hz
Täyden asteikon lukema5000 lukemaa
True-RMS-jännitteet (VAC ja VAC+DC)
Alueet500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Tarkkuus 5–100 %:lla mittausalueesta (DC-kytketty)DC – 60 Hz (VAC+DC)±(1% +10 lukemaa)
1 Hz – 60 Hz (VAC)±(1% +10 lukemaa)
Tarkkuus 5–100 %:lla mittausalueesta (AC- tai DC-kytketty)60 Hz...20 kHz±(2,5% +15 lukemaa)
DC-hylkäys (vain VAC)>50 dB
Normaalitilan hylkäyssuhde (CMRR)>100 dB, DC
>60 dB, 50, 60 tai 400 Hz
Täyden asteikon lukema5000 lukemaa, lukema ei riipu minkään signaalin muotokertoimesta.
Huippu
LiipaisutilatMax peak, Min peak tai peak-to-peak
Alueet500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V
TarkkuusTarkkuus, Max peak tai Min peak5% koko mittausalueesta
Tarkkuus, Peak-to-Peak10% koko mittausalueesta
Täyden asteikon lukema500 lukemaa
Taajuus (Hz)
Alueet123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz,1 MHz, 10 MHz ja 50 MHz
124B ja 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz ja 70 MHz
Taajuusalue15 Hz (1 Hz) ... 50 MHz, jatkuva AutoSet
Tarkkuus, 1 Hz ... 1 kHz±(0,5% +2 lukemaa)
Täyden asteikon lukema10 000 lukemaa
Kierrosnopeusmittaus (RPM)
Suurin lukema50,00 kRPM
Tarkkuus±(0,5% +2 lukemaa)
Pulssisuhde (PULSE)
Alue2%...98%
Taajuusalue15 Hz (1 Hz) ..30 MHz, jatkuva AutoSet
Pulssin leveys (PULSE)
Taajuusalue15 Hz (1 Hz) ..30 MHz, jatkuva AutoSet
Täyden asteikon lukema1000 lukemaa
Ampeerit (AMP)
Virtapihdin kanssaAlueetSama kuin VDC, VAC, VAC+DC tai PEAK
Skaalauskertoimet0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
TarkkuusSama kuin VDC, VAC, VAC+DC tai PEAK (lisää virtapihdin epätarkkuus)
Lämpötila (TEMP) lämpötila-anturilla (lisävaruste)
Alue200 °C/div (200 °F/div)
Skaalauskerroin1 mV/°C ja 1 mV/°F
TarkkuusKuin VDC (lisää lämpötila-anturin epätarkkuus)
Desibeli (dB)
0 dBV1 V
0 dBm (600 Ω / 50 Ω)1 mW, viitearvo 600 Ω tai 50 Ω
dBVDC, VAC tai VAC+DC
Täyden asteikon lukema1000 lukemaa
Muotokerroin (CREST)
Alue1...10
Täyden asteikon lukema90 lukemaa
Vaihe
LiipaisutilatA -> B, B -> A
Alue0–359 astetta
Erottelukyky1 aste
Teho (vain 125B)
KokoonpanotYksivaiheiset/kolmivaiheiset kolmen johtimen symmetriset kuormat (kolmivaiheinen: vain perustaajuus, vain AutoSet-tila)
Tehokerroin (PF)Wattien ja VA:n välinen suhde – 0,00...1,00
WRMS-lukema tulo A:n (V) ja tulo B:n (A) vastaavien näytteiden kertolaskusta
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
VAVrms x Arms
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
VA reaktiivinen (var)[S][208]="2"[S][210]="2"[S][212]
Täyden asteikon lukema999 lukemaa
Vpwm
TarkoitusMitata pulssinleveysmoduloituja signaaleja, esimerkiksi taajuusmuuttajien lähtöjä.
PeriaateLukemat näyttävät tehollisen jännitteen, joka perustuu näytteiden keskiarvoon perustaajuuden kokonaislukuisten jaksojen aikana.
TarkkuusKuten Vrms siniaaltosignaaleille
 
Tulo A:sta maahan (common)
Ohmi (Ω)
Alueet123B ja 124B500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B50 Ω, 500 kΩ, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Tarkkuus±(0,6% + 5 lukemaa) 50 Ω ±(2 % + 20 lukemaa)
Täyden asteikon lukema50 Ω – 5 MΩ, 5000 lukemaa; 30 MΩ, 3000 lukemaa
Mittausvirta0,5 mA – 50 nA, pienenee alueiden kasvaessa
Avoin piirin jännite< 4 V
Jatkuvuus (CONT)
Piippaus<(30 Ω ±5 Ω), 50 Ω:n alue
Mittausvirta0,5 mA
Oikosulkujen havaintoaika≥1 ms
Diodi
Mittausjännite0,5 mA>2,8 V
avoin piiri< 4 V
Mittausvirta0,5 mA
Napaisuus+ tulossa A, – liitännässä COM
Kapasitanssi (CAP)
Alueet50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Täyden asteikon lukema5000 lukemaa
Mittausvirta500 nA – 0,5 mA, kasvaa alueiden kasvaessa
 
Edistykselliset mittaritoiminnot
Nollakohdan asetusAsettaa nykyisen arvon vertailuarvoksi.
AutoHold (A-kanavalla)Tallentaa ja pysäyttää näyttöön vakaan mittaustuloksen. Piippaa kun lukema on vakaa. AutoHold toimii päälukemalla. Kynnykset: 1 Vpp AC-signaaleilla, 100 mV DC-signaaleilla.
Pysyvä desimaalierotinOtetaan käyttöön vaimennuspainikkeilla.
 
Kursorilukema (124B ja 125B)
TulotA, B
Yksi pystykursoriKeskiarvo (avg), min- ja max-lukema
Keskiarvo (avg), min- ja max-lukema sekä aika mittauksen alusta (vieritystilassa, laite pysäytetty)
Min- ja max-lukema sekä aika mittauksen alusta (tallennustilassa, laite pysäytetty)
Harmonisten yliaaltojen arvot sähkönlaatutilassa.
KaksoispystykursoritPeak-Peak, aikavälin ja käänteisen aikavälin lukemat
Keskiarvo (avg), min- ja max-lukema sekä aikavälin lukema (vieritystilassa, laite pysäytetty)
KaksoisvaakakursoritSuurin, pienin ja Peak-Peak-lukemat
Nousu- tai laskuaikaMuutosaika, 0%- ja 100%-tason lukemat (manuaalinen tai automaattinen mittaus, automaattinen mittaus toimii vain käytettäessä
mittauslaitetta yksikanavaisena)
TarkkuusSama kuin oskilloskoopin tarkkuus
 
Tallennin
Tallennin tallentaa mittarilukemia Meter Recorder (Mittaritallennin) -tilassa tai tallentaa jatkuvasti aaltomuotonäytteitä Scope Recorder (Skooppitallennin) -tilassa. Tiedot tallennetaan joko sisäiseen muistiin tai valinnaiselle SD-muistikortille (malleissa 125B tai 124B).
Tulokset näytetään viivapiirturinäytössä, joka muodostaa pitkän ajan mittarilukemien pienimmistä ja suurimmista arvoista kuvaajan. Vaihtoehtoisesti tulokset voidaan näyttää aaltomuotonäyttönä, joka yhdistää kaikki tallennetut näytteet.
Mittarilukemat
MittausnopeusEnintään 2 mittausta sekunnissa
Tallenteen koko (min, max, keskiarvo)2 M-lukemaa yhdelle kanavalle
Tallennettu aikajakso2 viikkoa
Tapahtumien enimmäismäärä="1024"
Aaltomuototallennus
Enimmäisnäytteenottonopeus400 k näytettä/s
Koko, sisäinen muisti400 M näytettä, tallennettu aika
Kesto, sisäinen muisti15 minuuttia nopeudella 500 μs/div
11 tuntia nopeudella 20 ms/div
Tallenteen koko, SD-kortti1,5 G näytettä
Tallennettu aikajakso, SD-kortti11 minuuttia nopeudella 500 μs/div
14 päivää nopeudella 20 ms/div
Tapahtumien enimmäismäärä="64"
 
Sähkönlaatu (vain 125B)
LukematW, VA, VAR, PF, DPF, Hz
W-, VA-, VAR-alueet (automaattinen)250 W – 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Kun valittu: kokonaisarvo (% r)± (2% + 6 lukemaa)
Kun valittu: perusarvo (% r)± (4% + 4 lukemaa)
DPF0,00–1,00
PF0,00–1,00, ±0,04
Taajuusalue10,0 Hz...15,0 kHz
ja 40,0 Hz...70,0 Hz
Harmonisten yliaaltojen määräDC – 51
Lukemat/kursorilukemat
(perustaajuus 40–70 Hz)
Vrms/Arms/WJokainen perusarvon harmoninen yliaalto voidaan valita yksittäistä lukemaa varten.
Sisältää perustaajuuden, vaihekulman ja K-kertoimen (ampeeria ja wattia).
 
BusHealth-tarkistus (vain Fluke 125B)
TyyppiAlatyyppiProtokolla
AS-iNEN-EN50295
CANISO-11898
Interbus SRS-422EIA-422
ModbusRS-232RS-232/EIA-232
RS-485RS-485/EIA-485
Foundation FieldbusH161158, tyyppi 1, 31,25 kBit
ProfibusDPEIA-485
PA61158, tyyppi 1
 
Muuta
NäyttöTyyppi5,7 tuuman värillinen aktiivimatriisinäyttö (TFT)
Erottelukyky640 x 480 pikseliä
AaltomuotonäyttöPysty10 div x 40 pikseliä
Horisontaali12 div x 40 pikseliä
VirtalähdeUlkoinenVerkkolaite BC430
Tulojännite10 V DC ... 21 V DC
Virrankulutus5 W tyypillinen
Tuloliitin5 mm:n liitin
SisäinenAkkupaketti BP290
AkkukäyttöLadattava Li-Ion, 10,8 V
Käyttöaika7 tuntia, kun taustavalon kirkkaus on 50%
Latausaika4 tuntia, kun mittauslaite sammutettu, 7 tuntia, kun mittauslaite käytössä
Sallittu käyttölämpötila0...40 °C latauksen aikana
MuistiSisäiseen muistiin mahtuu 20 datatiedostoa (näytön aaltomuoto ja asetus)Micro SD -muistikorttipaikka, SD-muistikortti valinnainen lisävaruste (enimmäiskoko 32 Gt)
MekaanisetKoko259 x 132 x 55 mm
(10,2 x 5,2 x 2,15 tuumaa)
Paino1,4 kg akkupaketin kanssa
PC-liityntäOptisesti eristettySiirrä näyttökaappauksia (bittikarttoja), asetuksia ja muita tietoja.
USB <–> PCOptisesti eristetty OC4USB-USB-sovitin/kaapeli (lisävaruste), Windows®-käyttöjärjestelmään tarkoitetun FlukeView®-ohjelmiston avulla.
Valinnainen Wi-Fi-sovitinNäyttökaappauksien, asetusten ja tietojen nopea siirto tietokoneeseen/kannettavaan, tablettiin, älypuhelimeen jne. USB-portti Wi-Fi-käyttöavaimen liittämiseen. Turvallisuussyistä johtuen USB-portin käyttö johdon kanssa on kielletty.
 
Ympäristö
YmpäristöMIL-PRF-28800F, luokka 2
LämpötilaAkkukäyttö0...40 °C
Verkkolaitekäyttö0...50 °C
Varastointi-20...60 °C
Ilmankosteus (käyttö)0...10 °CEi kondensoiva
10...30 °C95%
30...40 °C75 %
40...50 °C45%
Varastointi-20...60 °CEi kondensoiva
Korkeus merenpinnastaKäyttö 3 km:n korkeudessaCAT III 600 V
Käyttö 2 km:n korkeudessaCAT IV 600 V
Varastointi12 km
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC)KansainvälinenIEC 61326-1: teollisuuskäyttö, CISPR 11: ryhmä 1, luokka A
Korea (KCC):Luokan A laitteisto (teollinen lähetys- ja tiedonsiirtolaitteisto)
USA (FCC):47 CFR 15 B. Tämä tuote on poikkeus osan 15.103 mukaan.
Langaton radio ja sovitinTaajuusalue2 412 MHz – 2 462 MHz
Lähtöteho<100 mW
Kotelon suojausIP51, viite: EN/IEC60529
TurvallisuusYleistäIEC 61010-1, ympäristöhaittaluokka 2
MittausIEC 61010-2-033: CAT IV 600 V / CAT III 750 V
Suurin tulojännite, tulo A ja BSuora tulo tai johtojen kanssa600 Vrms CAT IV aleneminen
Banaani-BNC-sovittimen BB120 kanssa600 Vrms aleneminen
Suurin sallittu kelluva jännite mistä tahansa liittimestä maahan600 Vrms Cat IV, 750 Vrms 400 Hz:iin asti

Mallit: Fluke 120B -sarjan teollisuuskäyttöön tarkoitetut kädessä pidettävät ScopeMeter®-oskilloskoopit

Fluke 125B

Silicone oil, type 200.20, 1 liter (usable range: 10 °C to 230 °C) : 6102

Includes:

 • Fluke 125B Hand-Held Oscilloscope
 • Shielded Test Leads with Black Ground Leads
 • Test Lead Black (for Grounding)
 • Hook Clips (red, blue)
 • Banana-to-BNC Adapters (black, x1)
 • 10:1 Voltage Probe
 • i400s AC Current Clamp
 • USB Angled Adapter
 • WiFi USB Adapter*
 • Switch Mode Power Supply, Adapter/Battery Charger
 • Rechargeable Li-ion Battery Pack
Fluke 123B/S

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu, kädessä pidettävä ScopeMeter®-oskilloskooppi (20 MHz)

Sisältää:

 • Kädessä pidettävä Fluke 123B -oskilloskooppi
 • Suojatut mittausjohdot mustilla maadoitusjohdoilla
 • Mittausjohto, musta (maadoitukseen)
 • Mittapäät (punainen, sininen)
 • Banaani-BNC-sovittimet (musta, x1)
 • USB-kulmasovitin
 • WiFi USB Adapter -sovitin*
 • Hakkuriteholähde, verkkolaite/akkulaturi
 • Ladattava litiumioniakkupaketti
 • Pehmeä kantolaukku
 • Magneettiripustin
 • FlukeView® ScopeMeter® -ohjelmiston Windows®-käyttöjärjestelmään
 • Näyttösuoja
Fluke 123B

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu, kädessä pidettävä ScopeMeter®-oskilloskooppi (20 MHz)

Sisältää:

 • Kädessä pidettävä Fluke 123B -oskilloskooppi
 • Suojatut mittausjohdot mustilla maadoitusjohdoilla
 • Mittausjohto, musta (maadoitukseen)
 • Mittapäät (punainen, sininen)
 • Banaani-BNC-sovittimet (musta, x1)
 • USB-kulmasovitin
 • WiFi USB Adapter -sovitin*
 • Hakkuriteholähde, verkkolaite/akkulaturi
 • Ladattava litiumioniakkupaketti
Fluke 124B

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu, kädessä pidettävä ScopeMeter®-oskilloskooppi (40 MHz)

Sisältää:

 • Kädessä pidettävä Fluke 124B -oskilloskooppi
 • Suojatut mittausjohdot mustilla maadoitusjohdoilla
 • Mittausjohto, musta (maadoitukseen)
 • Mittapäät (punainen, sininen)
 • Banaani-BNC-sovittimet (musta, x1)
 • 10:1-jännitemittapää
 • USB-kulmasovitin
 • WiFi USB Adapter -sovitin*
 • Hakkuriteholähde, verkkolaite/akkulaturi
 • Ladattava litiumioniakkupaketti
Fluke 124B/S

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu, kädessä pidettävä ScopeMeter®-oskilloskooppi (40 MHz)

Sisältää:

 • Kädessä pidettävä Fluke 124B -oskilloskooppi
 • Suojatut mittausjohdot mustilla maadoitusjohdoilla
 • Mittausjohto, musta (maadoitukseen)
 • Mittapäät (punainen, sininen)
 • Banaani-BNC-sovittimet (musta, x1)
 • 10:1-jännitemittapää
 • USB-kulmasovitin
 • WiFi USB Adapter -sovitin*
 • Hakkuriteholähde, verkkolaite/akkulaturi
 • Ladattava litiumioniakkupaketti
 • Pehmeä kantolaukku
 • Magneettiripustin
 • FlukeView® ScopeMeter® -ohjelmiston Windows®-käyttöjärjestelmään
 • Näyttösuoja
Fluke 125B/S

Teollisuuskäyttöön tarkoitettu, kädessä pidettävä ScopeMeter®-oskilloskooppi (40 MHz)

Sisältää:

 • Kädessä pidettävä Fluke 125B -oskilloskooppi
 • Suojatut mittausjohdot mustilla maadoitusjohdoilla
 • Mittausjohto, musta (maadoitukseen)
 • Mittapäät (punainen, sininen)
 • Banaani-BNC-sovittimet (musta, x1)
 • 10:1-jännitemittapää
 • i400s-AC-virtapihti
 • USB-kulmasovitin
 • WiFi USB Adapter -sovitin*
 • Hakkuriteholähde, verkkolaite/akkulaturi
 • Ladattava litiumioniakkupaketti
 • Pehmeä kantolaukku
 • Magneettiripustin
 • FlukeView® ScopeMeter® -ohjelmiston Windows®-käyttöjärjestelmään
 • Näyttösuoja