Finish

Mitä kannattaa ottaa huomioon, kun lisäät lämpökuvauksen yrityksen palveluvalikoimaan

Lämpökuvaus
Lämpökamerat ovat entistä edullisempia ja niitä on yhä helpompi käyttää

Teknologian kehityksen myötä lämpökuvauksesta on tullut entistä edullisempi, helppokäyttöisempi ja laajemmin saatavilla oleva vaihtoehto useilla teollisilla ja kaupallisilla markkinoilla. Tämä on hyvä uutinen sinulle urakoitsijana, jos olet harkinnut lämpökuvauksen lisäämistä palveluvalikoimaasi, sillä useimmat asiakkaat ovat todennäköisesti kuulleet siitä.

Lämpökamerat tuottavat laitteista lämpökuvia, joiden avulla asiakkaiden on heti helppo nähdä palvelun tarjoamat edut. Yhdellä esittelykierroksella löytyy yleensä vähintäänkin yksi komponentti, joka osoittaa merkkejä laitteiston vioittumisriskistä. Tämä mahdollistaa vaikuttavan esittelyn ja auttaa helposti kasvattamaan liiketoimintaa.

Urakoitsijana sinulla on laaja kokemus monenlaisista laitteista ja vikatilanteista – ja kuten muissakin vianmääritystilanteissa, lämpökameran käyttäjän on hyödynnettävä lukemien analysoinnissa aiempaa kokemustaan. Jos sähkökeskuksen tämä osa on kuuma, pitääkö minun tutkia kytkentöjä vai kuormaa?

Jos sinulla on jo sopimus jonkin yrityksen kanssa säännöllisestä huollosta ja vianmäärityksestä, on järkevää lisätä myös lämpökuvaus palvelutarjontaasi. Tunnet jo laitoksen ja sen, mitkä yksiköt ovat toiminnan kannalta tärkeitä. Voit vain lisätä lämpötarkastukset säännöllisiin tarkastuskäynteihisi ja pitää lämpökameran käden ulottuvilla vianmäärityskäyntien aikana. Jos olet sähköasentaja, sinulla on myös ainutlaatuinen pätevyys jännitetöihin. Erikoistuneet lämpökuvaajat eivät usein ole tähän päteviä, ja he tarvitsevat apua paikan päällä toimivalta sähköasentajilta, teknikoilta tai insinööreiltä.

Ennen kuin lisäät lämpökuvauksen palveluvalikoimaasi, on suositeltavaa käydä luotettavan koulutusyrityksen tarjoama koulutus. Opit tunnistamaan potentiaaliset asiakkaat ja lisäksi saat tarvitsemasi teoreettiset ja käytännön työkalut parhaiden lämpökuvaustulosten varmistamiseen.

Kouluttautuminen on erittäin suositeltavaa uusia palveluita suunniteltaessa. Voit hankkia koulutusta seuraavista aiheista:

 • Lämpökameran käyttäminen
 • Suurimman tuoton sijoitukselle tarjoavat kohteet
 • Oikeaoppiset tarkastukset
 • Tulosten tulkitseminen ja merkityksellisten ja toiminnan mahdollistavien raporttien luominen
 • Lämpökuvauksen turvallinen suorittaminen teollisuustyöympäristössä
Sähköjärjestelmien lämpötarkastukset, ennaltaehkäisevät huoltotarkastukset

Tyypilliset kohteet

Sähköurakoitsijat käyttävät tavallisesti lämpökameroita ennakoivaan kunnossapitoon ja vianhakuun sekä toisinaan myös asennuksen aikana.

Ennakoivassa kunnossapidossa urakoitsija ottaa lämpökuvia keskeisistä yksiköistä (esim. sähkökeskukset, käyttölaitteet ja moottorit) vähintään kerran vuodessa, ellei useammin, ja vertaa eri käyntikertojen kuvia keskenään. Edellisen käynnin jälkeen ilmestyneet kuumat kohdat viittaavat kehittymässä oleviin ongelmiin, jotka on tutkittava ennen kuin ne aiheuttavat laiterikon. Lämpökameran ohjelmisto auttaa kohdistamaan kuvat kerta toisensa jälkeen, jotta voit vertailla niitä johdonmukaisesti.

Lämpökuvaustarkastusten kohteet

Kun myyt ideaa asiakkaalle, ota huomioon seuraavat seikat:

 • Useimmat laiteviat aiheuttavat käyttölämpötilan merkittävän nousemisen ennen vakavia toimintahäiriöitä.
 • Lämpökuvat on paras ottaa laitteiston ollessa toiminnassa. Seisokkeja ei tarvita.
 • Lämpökuvat otetaan turvalliselta etäisyydeltä. Turvallisuusriski on minimaalinen (paitsi jännitteellisessä ympäristössä – joka edellyttää silti täydellisiä sähköturvallisuustoimia).
 • Lämpökuvauksella voidaan tutkia komponentteja ja yksiköitä, joita ei muuten voi mitata, kuten katossa kulkevia kaapeleita.
 • Lämpömittausten avulla voidaan havaita lähes kaikentyyppisten laitteiden välittömiä vikoja sähkölaitteista mekaanisiin laitteisiin, prosessilaitteisiin ja elektroniikkaan.
 • Koska lämpötarkastukset ovat nopeita, niillä voidaan kattaa suurempia aloja ja löytää ongelmia alueilla, jotka yleensä jätetään huomiotta.

Vianetsinnässä viallisen laitteen lämpökuvasta voi usein tunnistaa ongelman lähteen. Sähköjärjestelmän kuumista kohdista voi nähdä, mikä vaihe tai liitin on tarkistettava. Moottorin kuumat kohdat voivat kaventaa vianhaun esimerkiksi laakereihin. Ota korjauksen jälkeen toinen lämpökuva kohteesta ja varmista, että komponentti ei enää ylikuumene – tai että jokin muu osa ei nyt ylikuumene sen sijasta.

Seuraavassa on yhteenveto pääasiallista käyttökohteista.

 • Sähkönjakelujärjestelmät: Kolmivaihejärjestelmät, jakotaulut, sulakkeet, johdot ja liitännät, sähköasemat, sähkövarastot jne.
 • Sähkömekaaniset laitteet: Moottorit, pumput, tuulettimet, kompressorit, laakerit, käämitykset, vaihdelaatikot ja kuljettimet
 • Prosessi-instrumentointi: Prosessinohjauslaitteet, putket, venttiilit, höyrysulut ja säiliöt/astiat
 • Laitosten kunnossapito: LVI-järjestelmät, kiinteistöt, katot, eristys

Yhteenveto

Mikään ei pidättele sinua. Urakoitsijat voivat helposti ostaa edullisia lämpökameroita, kouluttautua nopeasti perusteisiin ja alkaa heti käyttää työkalua palveluvalikoimansa parantamiseen. Mitä enemmän käytät sitä, sitä taitavampi sinusta tulee.