Finish

Vinkkejä lämpökameran tarkkuuden parantamiseen

Lämpökuvaus

Sekä aloittelevat lämpökameran käyttäjät että kokeneet lämpökuvaajat ovat todennäköisesti kuulleet ohjeen "Focus First!" (Tarkennus ensin). Syy siihen on yksinkertainen: kaikista säädettävissä olevista asetuksista tarkennus on ehdottomasti tärkein tekijä lämpökameran tarkkuuden parantamiseen.

Kuvaaja säätää Fluke Ti401 PRO -lämpökameran tarkennusta Kuvaaja säätää Fluke Ti401 PRO -lämpökameran tarkennusta

Tarkennus on tärkeää sekä kuvanlaadun että lämpötilan tarkkuuden kannalta. Epätarkasta lämpökuvasta laitteiston kriittistä lämpötilapoikkeamaa ei välttämättä havaita. Tarkentamaton lämpökuva voi myös tuottaa lämpötilalukeman, joka on pielessä jopa 20 astetta – tai enemmänkin. Näin merkittävä lämpötilaero voi johtaa virheelliseen päätelmään.

Väärä tarkennus voi johtaa virheellisiin tietoihin

Molemmissa alla olevissa kuvissa näkyy saman sähkökomponentin suurin lämpötilan. Kummassakin kuvassa näkyy sama havaittu poikkeama, mutta lämpötila on kuvissa eri.

Tarkka lämpötila näkyy sähkökomponentista otetussa tarkennetussa lämpökuvassa Terävällä tarkennuksella lämpökamera on ottanut selkeän kuvan pinnoilta säteilevän lämpöenergian määrästä. Terävän tarkennuksen ansiosta lämpökamera mittaa energian tarkemmin ja määrittää sille lämpötila-arvon.
Epätarkka lämpötila näkyy sähkökomponentista otetussa tarkentamattomassa lämpökuvassa Tässä tarkennus on epäselvä. Tämä vähentää lämpökameran taltioiman energian selkeyttä ja tuottaa yli 76 astetta viileämmän lukeman kuin tarkennettu kuva.

Yllä olevat kuvat osoittavat selvästi, että tarkennus on tärkeää lämpökameran tarkkuuden kannalta.

Valon heijastus vs. emissiivisyys

Kuten tiedät, lämpökameralla kuvattaessa kohteeseen tarkentaminen on suurempi haaste kuin tavallisella digikameralla. Kun käytössä on digikamera, voimme hyödyntää kohteesta heijastuvaa valoa, joka yleensä luo terävän kontrastin kohteiden välille. Lämpökuvauksessa on käytettävä pinnasta säteilevää energiaa. On epätavallista, että vierekkäin olisi pintoja, joiden välillä on teräviä lämpötilaeroja. Kun lämpöenergia liikkuu kiinteiden, nestemäisten ja kaasumaisten olomuotojen läpi, kohteiden väliset selvät linjat katoavat ja tarkennus on haastavaa.

Voit parantaa tarkennusta muutamalla helpolla vinkillä:

  • Ota kamerassa käyttöön harmaasävypaletti. Ihmissilmä pystyy yleensä tarkentamaan helpommin mustavalkoiseen (harmaasävy) kuin muihin väripaletteihin
  • Etsi kuva-alasta terävä reuna
  • Pidä kamera paikallaan
  • Jos sinulla on Fluke-lämpökamera, käytä IR-Fusion-toimintoa ja säädä se niin, että lämpökuvasta näky hieman läpi. Muuta nyt tarkennusta, niin huomaat, että digi- ja lämpökuva liikkuvat pystysuunnassa. Säädä tarkennusta, kunnes kuvat ovat päällekkäin, ja saat täydellisen tarkennuksen!

Valitse tarkennustyyppi kuvauskohteen mukaan

Yksi tärkeimmistä lämpökameran tarkennusjärjestelmän tyypin valintaan vaikuttavista tekijöistä on varmistaa, että järjestelmä vastaa kuvauskohdetta. Lämpökameraa valitessasi voit valita kolmesta yleisestä tarkennusjärjestelmästä:

  • Kiinteä tarkennus: Näissä kameroissa käytetään tähtää ja mittaa -tekniikkaa, joka tarkentaa kohteisiin esimerkiksi tietyllä etäisyydellä. Näiden kameroiden erottelukyky on yleensä pieni, ja niitä käytetään useimmiten alueen nopeaan skannaukseen, jotta ilmeiset kuumat ja kylmät kohdat voidaan paikantaa.
  • Manuaalinen tarkennus: Kokeneiden lämpökuvaajien yleensä käyttämät manuaalisen tarkennuksen lämpökamerat ovat erottelukyvyltään suurempia. Niillä voidaan tarkentaa tarkasti kohteeseen ja/tai ottaa paljon terävämpiä kuvia kauempaa. Muista, että täsmällisen tarkennuksen saavuttaminen vaatii enemmän aikaa, erityisesti aloittelevilla lämpökuvaajilla.
  • Automaattitarkennus: Tämän tyyppinen tarkennusjärjestelmä sisältää erilaisia automaattisia tarkennustekniikoita, kuten laseravusteisen automaattitarkennuksen ja usean tarkennuspisteen tallennuksen. Se nopeuttaa terävää tarkennusta sekä kokeneille että aloitteleville lämpökuvaajille.
Tämä kuva on selkeämpi ja yksityiskohtaisempi, koska tarkennus on terävämpi Tämä kuva on selkeämpi ja yksityiskohtaisempi, koska tarkennus on terävämpi

Epätarkat kuvat heikentävät tulosten tarkkuutta, ja ne voivat vaikuttaa kykyysi välittää tulokset tehokkaasti asiakkaalle tai kunnossapitopäällikölle. Huomioon otettavaa:

Kuvan sumeus tekee asiakkaalle vaikeammaksi lämpötilapoikkeamien tunnistamisen Kuvan sumeus tekee asiakkaalle vaikeammaksi lämpötilapoikkeamien tunnistamisen

Vaikka molemmista kuvista on helppo havaita, että kohde on talo, selkeämmässä kuvassa näkyy enemmän yksityiskohtia. Useimmat asiakkaat huomaavat kuvanlaadun välittömästi, ja mitä terävämpi kuva on, sitä helpompi siitä on osoittaa selvästi lämpötilapoikkeamat.

Lisätietoja tarkennusasetuksista ja muista lämpötarkastukseen liittyvistä keskeisistä ominaisuuksista ja käytännöistä on täällä.