Finish

Millaista investoinnin tuottoa lämpökamera voi tuoda?

What kind of ROI can you expect from a thermal imager?

Infrapunakameran (eli lämpökameran) käyttöönotosta saatava investoinnin tuotto (ROI) riippuu monesta tekijästä. Se riippuu ennen kaikkea siitä, onko käyttöönottaja teollisuuslaitoksen johtaja vai urakoitsija/konsultti. Seuraavassa on joitakin merkittävimpiä tapoja, joilla lämpökamera voi vaikuttaa investoinnin tuottoon eri tapauksissa.

Teollisuuslaitoksen johtaja

Teollisuuslaitokset voivat saada merkittävän tuoton käyttämällä lämpökameraa tarkastukseen ja vianmääritykseen. Tämä johtuu seuraavista:

  • Käyttökatkokset vähenevät. Tarkastukset voidaan tehdä laitteiston ollessa käynnissä, joten tuotantoaikaa ei kulu hukkaan.
  • Työskentely tehostuu. Infrapunamittaus tapahtuu kosketuksettomasti, joten asentajat voivat mitata suuren alueen suhteellisen nopeasti ja turvalliselta etäisyydeltä. Tämä tarkoittaa, että asentajat voivat tarkastaa enemmän laitteita lyhyemmässä ajassa.
  • Tuotantotehokkuus paranee. Prosessit optimoituvat, koska pienetkin ongelmat löytyvät ja voidaan hoitaa ennen kuin niillä on merkittävä vaikutus tuotantoon.
  • Pääomakustannukset pienenevät. Ongelmien löytäminen ja korjaaminen varhaisessa vaiheessa voi pidentää laitteiden keskimääräistä käyttöikää ja pidentää siten vaihtovälejä.

Konsultit/urakoitsijat

Asuinrakennusten tarkastajilla, energiatarkastajilla, restaurointiurakoitsijoilla, rakennus- ja kattotarkastajilla, LVI-urakoitsijoilla ja muilla konsulteilla investoinnin tuotto perustuu siihen, kuinka paljon enemmän rahaa lämpökameralla voidaan ansaita. Seuraavassa on joitakin tekijöitä, jotka voivat parantaa tulosta:

  • Työskentely tehostuu. Ilmavuodot, puutteelliset eristykset, kosteus ja ylikuumentuneet sähköosat löytyvät alueen nopealla tarkastuksella, joten saat tehtyä enemmän töitä lyhyemmässä ajassa.
  • Myynti helpottuu. Voit näyttää potentiaalisille asiakkaille ongelman suoraan kamerassa. Näin turhaa arvailua ei tarvita, ja asiakkaiden on helpompi nähdä, mitä korjaus- tai kunnostustöitä on tehtävä.
  • Hyvä maine leviää. Kun ongelma on ratkaistu, voit lähettää asiakkaille tulokset uudelleentarkastuksesta, jotta he voivat vertailla tuloksia ennen ja jälkeen ratkaisun. Näin asiakastyytyväisyys paranee ja asiakkaat kertovat hyvistä kokemuksistaan muillekin.

Monet tekijät vaikuttavat investoinnin tuottoon yksittäisissä käyttökohteissa. Saat tilannearvion nopeasti Fluke-lämpökameroiden investoinnin tuottolaskurilla.

Muut resurssit