Finish

Säätöventtiilin asennoittimien kohdistaminen

Kalibrointi

Venttiilit, niitä liikuttavat toimilaitteet ja niitä ohjaavat virtapiirit joutuvat kestämään kovaa päivittäistä käyttöä. Venttiiliin vuoden aikana osuvien iskujen määrä vaihtelee sadoista kymmeniin tuhansiin. Tämä aiheuttaa ruuvien liikkumista, jousien heikkenemistä ja mekaanisten liitosten löystymistä. Venttiilin istukkaa kuluttavat sekä venttiilin toistuva painautuminen että sen läpi kulkeva neste tai kaasu.

Venttiilin asennoittimien kohdistaminen

Lisäksi sähkökomponenttien “kalibroinnin ryömintä” aiheuttaa ongelmia, koska venttilit eivät avaudu tai sulkeudu kokonaan, ne sulkeutuvat ennenaikaisesti tai toimivat virheellisesti, mikä johtaa kaasun tai nesteen säätelyvirheisiin.

Tämän välttämiseksi on tärkeää laatia ennakoiva kunnossapito-ohjelma, jolla varmistetaan venttiilien asennoittimien säännöllinen tarkistaminen. Nämä tarkistukset on tehtävä nopeasti, jotta seisokkiaika voidaan minimoida. Jos venttiilissä havaitaan kalibroinnin ryömintää, kalibrointi on tehtävä nopeasti uudelleen.

Kuusi vaihetta venttiilin asennoittimien tarkistamiseen

Venttiilien asennoittimien asennontarkistuksessa on kuusi vaihetta. Tarkista aina venttiilin valmistajan erityisohjeet asianmukaiseen asennoittimen testaukseen ja kalibrointiin.

1. Asetukset

Aseta Fluke 789 ProcessMeter mA-syöttötoimintoon ja käytä asennoittimen vaatimaa virta-aluetta.

 • Liitä mittausjohdot Fluke 789 -mittarin mA-syötön ulostuloliittimiin.
 • Valitse 4–20 mA:n alue asettamalla kiertokytkin Off-asennosta oranssiin ylempään mA-ulostuloasentoon.
 • Liitä Fluke 789 venttiilin tuloliitäntöihin.

2. Venttiilin sulkeutumisen testaus

Testaa, sulkeeko asennoitin venttiilit 4,0 mA:n syöttövirralla.

 • Säädä Fluke 789 ProcessMeterin syöttövirta 4,0 mA:iin painamalla SpanCheck-painikkeen alapuolella olevaa 0%-painiketta.
 • Tarkkaile venttiilin liikettä ja laske virta 3,9 mA:iin painamalla Coarse alas -painiketta kerran. Venttiilin ei tulisi liikkua.
 • Säädä venttiilin asennoittimen nollasäätö niin, että venttiili sulkeutuu haluamallasi tavalla.

3. Venttiilin avautumisen testaus

Tarkista venttiilin avautuminen painamalla Coarse ylös -painiketta ylös 4,0 mA:sta. Jokainen Coarse ylös -painikkeen painallus kasvattaa virtaa 0,1 mA.

Huomaa: Kun määrität pisteen, jossa venttiili alkaa avautua, varmista että käyttölaite ei kohdista vastapainetta venttiiliin sulkuvoimalle mittauslaitteen tulovirran ollessa 4,0 mA.

 • Jousitetussa sulkuventtiilissä kalvoon ei tulisi kohdistua painetta.
 • Kaksitoimisessa mäntäkäyttölaitteessa männän toiselle puolelle ei tulisi kohdistua painetta.
 • Voit määrittää venttiilin avautumisen aloituksen 4,1–4,2 mA:n välille, jotta sulkuasennossa sille ei tule vastapainetta.

4. Avoimen asennon testaus

Avoimen asennon tarkistuksessa venttiili testataan täysin avoimessa asennossa.

 • Paina SpanCheck 100% -painiketta, jolloin syöttövirta on 20 mA. Säädä syöttövirta 20 mA:iin Fluke 789 ProcessMeterin aluepainikkeilla ja odota venttiilin vakautumista.
 • Kun näet tai tunnet venttiilin liikkuvan, säädä virta 20,1 mA:iin painamalla Coarse ylös -painiketta kerran.
 • Käytä Coarse-säätöpainikkeita ja säädä virtaa ylös- ja alaspäin 20,1–19,9 mA:n välillä. Venttiilin karan ei tulisi liikkua 20,1–20 mA:n välillä, ja sen tulisi liikkua hieman 20–19,9 mA:n välillä.

5. Lineaarisuustesti

Lineaarisesti toimiville venttiileille.

 • Aseta Fluke 789 ProcessMeter 4 mA:iin.
 • Muuta % Step -painikkeilla virta 12 mA:iin (50 %) ja varmista, että venttiilin asennon osoitin on 50 %:ssa liikematkastaan.

Huomaa: Jos venttiili ei ole lineaarinen, tarkista oikeanlainen käyttö venttiilin käyttöohjeesta.

6. Toiminnan testaus

 • Aseta kiertokytkin alempaan oranssiin mA-ulostuloon ja valitse hidas ramppitoiminto käyttäen sinistä painiketta.
 • Anna Fluke 789 ProcessMeterin käydä läpi useita ylös/alas-kierroksia, kun tarkkailet tai tunnustelet, onko venttiilissä normaalista poikkeavaa toimintaa. Venttiilin EI tulisi värähdellä tai heilua yhdessäkään hitaan ramppitoiminnon käyntivaiheessa, eikä venttiilin tulisi olla verkkainen.
 • Määritä venttiilin ohjaimen vahvistus kohtaan, jossa saat parhaan vasteen näiden kahden ehdon välillä.

Viisi tapaa, joilla Fluke Connect -ominaisuudet parantavat venttiilin asennoittimen kenttätestausta

Fluke 789 FC ProcessMeter ja lämpötilamittaripaketti tarjoavat Fluke 789 ProcessMeterin tehon ja ominaisuudet sekä FC-liitännän, jonka avulla voit hyödyntää Fluke Connect -sovelluksen kaikkia ominaisuuksia älypuhelimellasi. Voit muun muassa

 1. arkistoida mittaustulokset Fluke Cloud™ -tallennustilan EquipmentLog™-historiaan, jotta voit dokumentoida ja säilyttää tiedot tulevaan käyttöön
 2. verrata reaaliaikaisia mittaustuloksia historiatietoihin
 3. pitää yhteyttä muihin työntekijöihin ja esimieheesi ShareLive™-videopuhelun avulla, näyttää heille oman näkymäsi ja saada välitöntä palautetta
 4. siirtyä kauemmas vaarallisilta alueilta asentamalla Fluke 789 FC ProcessMeterin venttiiliin ja tarkastelemalla tuloksia älypuhelimellasi
 5. hyödyntää digitaalisia tuotteiden käyttöoppaita, Fluken sovellusohjeita ja muita resursseja älypuhelimellasi.