Dansk

Sikkerhedstilbagekaldelse egensikker Fluke 707EX mA kalibrator

Februar 2017

Kære Fluke-kunde:

Fluke tilbagekalder frivilligt visse egensikre 707Ex mA kalibratorer, der er leveret mellem 1. marts 2016 og 31. november 2016. De Fluke modeller og serienumre, der er berørt, er angivet i tabellen nedenfor.

Fluke bestillingsnr.BeskrivelseBerørt serienummerområde
2032187FLUKE 707EX, MA KALIBRATOR3435000-3710000
2074069FLUKE 707EX/RS, FLUKE 707EX, MA KALIBRATOR, RS-NR. 454-7266

Ethvert serienummer inden for ovennævnte område, der yderligere er markeret inde i batterirummet med Service Alert-nummer SA2909 er IKKE berørt af denne tilbagekaldelse. Billederne nedenfor viser, hvor du kan finde model- og serienummeret og etiketter med serviceadvarsler på produkterne.

* Hvis serienummeret mangler eller er ulæseligt, er dit produkt berørt af denne tilbagekaldelse. Følg tilbagekaldelsesinstruktionerne nedenfor.

Hvis du ejer en af disse mA kalibratorer, skal du straks holde op med at bruge den og sende den tilbage til Fluke. Hvis en anden i din virksomhed er den primære bruger af en egensikker Fluke 707Ex mA kalibrator eller er ansvarlig for at reagere på tilbagekaldelsesmeddelelser, skal denne meddelelse gives videre til den relevante person.

Beskrivelse af problemet

Produktet er designet til brug i Ex-farlige områder. Dette er områder, hvor potentielt brandbare eller eksplosionsfarlige dampe kan forekomme. Disse områder kaldes farlige (klassificerede) områder i USA, farlige steder i Canada, potentielt eksplosionsfarlige områder i Europa og områder med eksplosionsfarlige gasarter i det meste af den resterende del af verden. Herefter omtalt som "farligt område".

Indkapslinger, der beskytter visse vigtige printkortkomponenter i kalibratoren, kan være utilstrækkelige. Indkapslingerne udgør beskyttelsesforanstaltninger, der er nødvendige for produktets certificering til anvendelse i eksplosionsfarlige omgivelser. To forskellige slags indkapslinger udføres ved fremstillingen af dette produkt, og Fluke har opdaget problemer med begge.

Den første indkapsling, en konform belægning, begrænser komponenternes eksponering for påvirkninger fra omgivelserne.

Den anden indkapsling, en sammensat støbemasse, holder eksplosiv gas ude fra relækroppen i tilfælde af en utæt relæpakning. Relæet er en mulig tændkilde, hvis den anden indkapsling ikke er påført korrekt.

Utilstrækkelige indkapslinger kan resultere i en frilagt tændkilde i farlige omgivelser.

Hvad skal du gøre?

Stop straks med at bruge din berørte egensikre Fluke 707Ex mA kalibrator.

Følg venligst instruktionerne nedenfor.

Klik på dette link for at registrere dit berørte produkt online som en del af tilbagekaldelsen. Når du har udfyldt dine oplysninger og klikket på "send", vil du modtage en forudbetalt forsendelseskasse inden for to arbejdsdage. Brug denne kasse til at returnere din mA kalibrator til Fluke. Hvis det er nødvendigt, vil du få tilsendt en ny 707Ex mA kalibrator som erstatning af din eksisterende enhed. (Send venligst kun mA kalibratoren, eventuelle testledninger/tilbehør/emballage/vejledninger, der sendes med enheden, vil IKKE blive sendt tilbage).

Vi foretager denne frivillige tilbagekaldelse, fordi vi lægger utrolig stor vægt på din sikkerhed og vore produkters renommé. Vi beklager meget ulejligheden.