Dansk

Fluke 28 II Ex Digital Multimeter Recall

Kære Fluke-kunde:

Fluke tilbagekalder frivilligt bestemte 28 II Ex egensikre, ægte digitale multimetre, som blev afsendt mellem 1. juli og 30. november 2012. De Fluke-modeller og -serienumre, der er berørt, er angivet i tabellen nedenfor.

Fluke bestillingsnr.BeskrivelseBerørt serienummerområdeIkke-berørt serienummerområde med "R" betegnelse
4017165FLUKE 28 II Ex egensikkert multimeter med ATEX godkendelse20960000 til 2248999920960000R til 22489999R
4017176FLUKE 28 II Ex egensikkert multimeter med ETL godkendelse

For at finde ud af, om dit digitale multimeter er berørt af denne tilbagekaldelse, indtast venligst model og serienummer i feltet nedenfor, og klik på Kontroller. Alle serienumre, hvor bogstavet "R" er angivet før eller efter nummeret, er ikke berørt af denne tilbagekaldelsesmeddelelse. Billedet nedenfor viser, hvor du kan finde modellerne og serienumrene for de berørte metre.

* Hvis serienummeret ikke er tilgængeligt, er dit produkt berørt af denne tilbagekaldelse. Følg tilbagekaldelsesinstruktionerne nedenfor.

Hvis du ejer et af disse digitale multimetre, skal du straks holde op med at bruge det og sende det tilbage til Fluke. Hvis en anden i din virksomhed er den primære bruger af Fluke 28 II Ex digitalt multimeter eller ansvarlig for at svare på tilbagekaldelsesmeddelelser, skal denne meddelelse gives videre til de relevante personer.

Beskrivelse af problemet

Plastiketuiet til instrumentet kan udvikle revner tæt på skruerne på bagsiden i løbet af produktets levetid Hvis der udvikles revner, og hvis det anvendes i et eksplosivt støvområde (IEC/EU: zone 21, og USA/CA: klasse II, division 1), kan indtrængen af konduktivt støv føre til kortslutning, der kan antænde en støveksplosiv atmosfære, som omgiver enheden, hvilket potentielt kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald.

Hvad skal du gøre?

Hold straks op med at anvende dit berørte 28 II Ex digitale multimeter, også selv om du ikke har haft problemer med det.

Følg venligst instruktionerne nedenfor.

Klik på dette link for at registrere dit berørte produkt online som en del af tilbagekaldelsen.  Når alle oplysninger er angivet, og du klikker på "send", vil du modtage en e-mail med en forudbetalt og adresseret forsendelsesmærkat, der kan udskrives, og et tracking-nummer. Placer mærkaten på din forsendelsespakke, og send dit multimeter til adressen på mærkaten. Du vil få tilsendt et nyt 28 II Ex digitalt multimeter som erstatning for din eksisterende enhed. (Send venligst kun det digitale multimeter - eventuelle testledninger/emballage/vejledninger, der følger med enheden, vil IKKE blive sendt med tilbage.)

Vi foretager denne frivillige tilbagekaldelse, fordi vi lægger utrolig stor vægt på din sikkerhed og vore produkters renommé. Vi beklager virkelig ulejligheden.