Dansk

Testledningssæt, "spændingstestledning, 3-faset + N", der følger med Fluke 173x, 174x spændingskvalitetsloggere og 3540FC effektmåler

VIGTIG SIKKERHEDSADVARSEL – SKAL LÆSES!

Kære Fluke-kunde:

Fluke udsender denne vigtige sikkerhedsadvarsel vedrørende 173x serien (modellerne: Fluke-1730, Fluke-1732, Fluke-1734, Fluke-1736 og Fluke-1738), 174x serien (modellerne: Fluke-1742, Fluke-1746 og Fluke-1748) spændingskvalitetsloggere og 3540FC effektmåler for at advare brugerne om en alvorlig risiko for potentiel personskade eller dødsfald.

Fluke har konstateret, at forkert brug af testledningssættet, 3PHVL-1730 eller 3PHVL-1730-5M "spændingstestledningssæt, 3-faset + N", der følger med spændingskvalitetsloggere i 173x serien, 174x serien og 3540FC effektmåleren, potentielt kan udsætte brugere for farlige situationer, der indebærer en risiko for alvorlig personskade eller dødsfald.

Selv om disse testledninger overholder gældende sikkerhedsstandarder, kan en bruger komme til at tilslutte spændingsforbindelserne forkert på testledningssættet ved tilslutning til en datalogger. Se eksempler på forkert tilslutning af ledningerne i nedenstående diagrammer.

Selv om de mulige fejl i ledningsføringen, der er vist nedenfor, måske synes åbenlyse for uddannet personale, kan der opstå en sådan forkert tilslutning af ledningerne, dvs. en fase til fase- eller fase til nul-kortslutning, som potentielt medfører en bueeksplosion og udgør en risiko for alvorlig personskade eller dødsfald .

Eksempler på mulig fejltilslutning af spændingsforbindelser, der medfører en kortslutning (SPÆNDINGSFORBINDELSESFEJL ER ANGIVET NEDENFOR MED ET RØDT "X"):

174X serien, forkert 3-faset testledningsforbindelse


17X serien, forkert 3-faset testledningsforbindelse
3-faset nul til fase-kortslutning


17X serien, forkert 3-faset testledningsforbindelse
3-fase til fase-kortslutning
 

173X serien og 3540FC, forkert 3-faset testledningsforbindelse


173X serien og 3540FC, forkert 3-faset testledningsforbindelse
3-faset nul til fase-kortslutning


173X serien og 3540FC, forkert 3-faset testledningsforbindelse
3-fase til fase-kortslutning
 

VÆR FORSIGTIG, OG UNDGÅ EN AF DISSE FORKERTE LEDNINGSTILSLUTNINGER .
Fluke opfordrer dig til at stoppe brugen af "spændingstestledningssæt, 3-faset + N"-kabelsættet og kontakte Fluke for at få et gratis erstatningstestledningssæt. Dette erstatningstestledningssæt har lige bananstik i stedet for stabelbare stik.

For lettere at kunne strømforsyne loggeren fra måleterminalerne skal erstatningstestledningssættet desuden omfatte kort prøvekabeltilbehør med både et stabelbart stik og et lige bananstik. Konfigurationen af dette erstatningstestledningssæt eliminerer risikoen for forkert ledningsføring til terminalerne . Se nedenfor.

Erstatningstestledningssæt monteret.


Erstatningstestledningssæt monteret

Du skal gøre følgende:

  1. Klik på dette link, og udfyld formularen til erstatning af testledningen med model- og serienummer/serienumre på de pågældende spændingskvalitetsloggere. Erstatningstestledningerne bør blive afsendt fra Fluke inden for ca. 6 uger efter modtagelse af din bestilling.
  2. Ved modtagelse af det nye testledningssæt skal du skære testledningerne af den gamle type midt over og kassere dem.

Hos Fluke er sikkerhed vores førsteprioritet, og vi undskylder den ulejlighed, denne sag måtte medføre. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Fluke Corporation
Fluke-Info@Fluke.com
Tlf.: 1(800) 443-5853