Dansk

Sikkerhedsmeddelelse: Fluke 8X V Series digitale multimetre

Kære Fluke kunde

Fluke Corporation har identificeret et potentielt sikkerhedsproblem, der berører visse Fluke 83 V, 87 V og 88 V digitale multimetre (”Fluke 8x V Series DMM’er”).

Som en sikkerhedsforanstaltning har Fluke besluttet at advare kunderne om det potentielle sikkerhedsproblem og anmode brugerne om at foretage en enkel kontrol for at kontrollere, at enheden ikke er berørt af sikkerhedsproblemet.

BESKRIVELSE AF PROBLEM:

Fluke 8x V-serie DMM'er (digitale multimetre) i følgende serienummerinterval kan muligvis lide af indtrængen af plastmateriale i COM-indgangsterminalen. I sjældne tilfælde har plastmaterialet dækket væggen af indgangsterminalen i så tilstrækkelig en grad, at det forhindrer korrekt kontakt.  Dette er blevet observeret ved specifikke positioner for testledningsstikket i indgangsterminalen, når det bruges sammen med ”split core” TL75-testledninger, der blev leveret sammen med visse regionale varianter af produktet.  Hvis du bruger Fluke 8x V-serie DMM’er med henblik på at bekræfte fravær af spænding1 , kan dette resultere i en ufarlig spændingsaflæsning, når der er farlig spænding til stede, hvilket kan udgøre en potentiel sikkerhedsrisiko.

Følgende digitale multimetre i Fluke 8x V serien er potentielt berørte:

ModelnavnItemProduktionsdatoerBegyndende serienr.Afsluttende serienr.
87V/I410/L21551011137. juni 2019 - 26. august 20214628000155370001
FLUKE-83-5/EUR3947847
FLUKE-83-5/RS2158371
FLUKE-87-52074974
FLUKE-87-5/E2K/EUR3947864
FLUKE-87-5/EUR3947858
FLUKE-87-5/RS2158367
FLUKE-87V/IMSK3448783
FLUKE-88-5/A KIT2117440
FLUKE-88-5/A/RS2421338
IB875KEUR5195050
IB875L5134096
IB875M5134107

1  Bemærk, at i henhold til de nationale standarder, der generelt gælder i Europa, skal der bruges en topolet tester og ikke et digitalt multimeter til testning af fravær af spænding, før der udføres arbejde i et farligt spændingsmiljø, og alle andre sikkerhedskrav skal derudover også være opfyldt.

NØDVENDIG HANDLING: 

Fluke anmoder alle brugere af DMM'er i Fluke 8x V serien inden for ovennævnte serienummerinterval om at udføre følgende trin for at kontrollere, at deres multimeter ikke er berørt af sikkerhedsproblemet. Vi beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage, og vi håber, at du vil forstå, at kundesikkerhed er vores højeste prioritet.

A.   Identificer dit produkts serienummer

Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse - placering af serienummer

Hvis du ikke kan finde serienummeret på dit Fluke 8x V digitale multimeter, eller hvis serienummeret er ulæseligt, skal du følge de handlinger, der er angivet i denne sikkerhedsmeddelelse i afsnit B og C nedenfor.   

Alle relaterede modeller med serienumre, der ikke er inkluderet i ovenstående tabel, er IKKE berørt af denne sikkerhedsmeddelelse.

B.   Testprocedure
Fluke 8x V Series digitale multimetre i det angivne serienummerinterval skal kontrolleres for det potentielle sikkerhedsproblem på følgende måde:
 1. Indstil måleren til ohm Ω.
  Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – ohm drejeposition
 2. Brug den røde testledning til at forhindre fuld indsættelse, og sæt den sorte testledning i COM-stikket som vist.  Dette får kontakten på testledningsstikket til at flugte med kilden til den potentielt indtrængende plast, hvilket sikrer en effektiv detektering.
  Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – forskudt sort testledning
 3. Montér den røde testledning ved at indsætte den helt, mens den sorte ledning efterlades løftet.
  Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – forskudt sort testledning med rød ledning indsat
 4. Kortslut testledningernes rene probespidser på en sikker måde for at opretholde kontinuiteten under hele testen.  Det er vigtigt at opretholde kontakten under hele testen.
  Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – kortslut testledningerne sikkert
 5. Tag fat i den sorte testledning ved ledningen, og drej langsomt testledningsstikket i COM-stikket helt i begge retninger, uden at skubbe det ind i COM-stikket. Hold øje med aflæsningen på displayet, mens du drejer testledningsstikket.
  Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – drej den sorte testledning
  1. Hvis den fungerer korrekt, vil måleapparatet konstant vise under 0,5 ohm.  Hvis den fungerer korrekt, skal du ikke foretage dig yderligere, da din enhed således ikke er berørt.
   Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – korrekt ohm-aflæsning
  2. Hvis aflæsningen på displayet er OL i ohm eller over 0,5 ohm, skal du holde op med at bruge dit måleapparat og følge nedenstående instruktioner for at arrangere service på dit måleapparat.
   Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse - OL ohm-display
Se denne videodemonstration af denne testprocedure.

Hvis du har spørgsmål, problemer eller ikke er tryg ved selv at udføre testen, skal du kontakte Fluke teknisk support.

C.   Tilmeld dig gratis reparation
Hvis du har identificeret et problem med dit måleapparat gennem ovenstående test, skal du registrere dit "berørte produkt" til service via registreringslinket nedenfor.

Inkluder alle dine kontaktoplysninger, herunder e-mail adresse og leveringsadresse.

Vi bestræber os på at sende dig en forudbetalt forsendelsesetiket til returnering af dit berørte produkt til reparation inden for 1 til 3 arbejdsdage. Du skal selv sørge for emballage til forsendelse (emballage med advarsler om farligt materiale eller farligt gods bør ikke anvendes). Dit reparerede produkt returneres til din leveringsadresse. 

Registrer dit "berørte produkt"

Hos Fluke er sikkerhed vores højeste prioritet, og vi beklager den ulejlighed, dette måtte forårsage.

Bemærk – testledninger

Fluke testledninger af typen "lanternefjeder"2 , der er helt indsat, har vist sig at opretholde tilstrækkelig kontakt til at forhindre det identificerede potentielle sikkerhedsproblem. Så hvis dit måleapparat kræver service i forbindelse med dette problem, men ikke kan indsendes med det samme, kan måleapparatet fortsat anvendes med Fluke testledninger af typen "lanternefjeder", indtil enheden kan serviceres.  Se billeder. Alle andre sikkerhedskrav ved brug af din DMM og testledninger er naturligvis fortsat gældende.

 
Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – testledning af typen "lanternefjeder"Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – testledning af typen "lanternefjeder"
Testledning af typen "lanternefjeder"Testledning af typen "split core"
2Alle Fluke TL75 og TL175 testledninger, der sælges separat som tilbehør, er af typen "lanternefjeder".

Bemærk – korrigerede enheder

Enheder i det definerede serienummerinterval, hvor problemet er blevet rettet før levering eller via service, kan identificeres vha. en blå eller grøn mærkat i batterirummet og på enhedens emballage:

Fluke 8x V sikkerhedsmeddelelse – placering af korrektionsmærkat

Tak

Vi beklager dybt den ulejlighed, som dette problem medfører, og skulle du have nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.