Dansk

Integritäts- und Konformitätsprogramm

Gå til http://fortive.ethicspoint.com/ hvis du vil have en et eksemplar ef en af vores "Standards of Conduct" (Regler for opførsel) eller rapportere på "Fortive helpline vedrørende Integritet og overensstemmelse.

Arabic

Chinese

Czech

Danish

English

French

German

Italian

Japanese

Portugese

Russian

Spanish