Dansk

Koreansk samtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger

Fluke Korea Co., Ltd., indsamler og bruger dine personlige oplysninger som beskrevet nedenfor.

 1. Oplysninger, der indsamles
  • Anmodninger om oplysninger om produkt/service
   • Påkrævede oplysninger: Fornavn, efternavn, virksomhed, e-mailadresse, telefonnummer, land og postnummer
  • Produktregistrering
   • Påkrævede oplysninger: Købt produkt, serienummer, købsdato, titel, fornavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, produkt ejet af, virksomhed, adresse, by, land, stat, provins eller område, postnummer, produktets tilstand, anvendt på, anvendelse til og branche
 2. Formål med indsamling og brug
  • Anmodninger om oplysninger om produkt/service
   • For at give dig flere oplysninger eller en demonstration af et Fluke produkt, service eller programmet.
  • Produktregistrering
   • For at give dig flere oplysninger om et Fluke produkt, garantistatus, sikkerhed og hjemkaldelsesmeddelelser, og opdateringer af software og firmware. Fluke bruger muligvis oplysningerne til markedsundersøgelser.
 3. Opbevaringsperiode og brug af personlige oplysninger
  Oplysninger, der indsamles, vil fortsat blive bevaret og brugt i den nødvendige periode til at opfylde formålet med indsamlingen af oplysningerne, og de skal destrueres straks efter udløbet af denne periode. Indsendte oplysninger, som skal bevares i medfør af andre gældende love og bestemmelser, eller som er blevet givet os til andre formål end nævnt ovenfor, opbevares, indtil den frist, der er fastsat i henhold til gældende love og bestemmelser eller opfyldelsen af sådanne andre formål.

Du har ret til ikke at samtykke hertil, men hvis du vælger ikke at give samtykke, kan vi ikke behandle din anmodning

Koreansk samtykke til modtagelse af salgsfremmende oplysninger og brug af personlige oplysninger til markedsføringsformål

De personlige oplysninger, som Fluke Korea Co., Ltd ("Selskabet") indsamlede fra dig, kan anvendes med henblik på generel markedsføring, herunder at sende salgsfremmende oplysninger om selskabets generelle produkter og tjenester og målrettet markedsføring, herunder at sende salgsfremmende oplysninger om selskabets tilpassede produkter og tjenester via telefon, post, e-mail, SMS, i perioden som anført i det koreanske samtykke til indsamling og brug af personlige oplysninger.

Du har ret til ikke at samtykke hertil, men hvis du vælger ikke at give samtykke, vil du ikke modtage de ovenfor nævnte salgsfremmende oplysninger.