Fluke 287 and 289 Multimeter Firmware Update

Digital multimeter opgraderinger

 

Fluke 287 og 289 sand RMS industriel logning
Multimeter med TrendCapture

 1. Right click on the link and 'save target as' to your desktop
 2. Ensure your Fluke 287 is connected to your computer using your Fluke USB-IR serial cable and run the file.
  Software licensing information that is required for the open-source software used in the 75x is available here.
 1. Right click on the link and 'save target as' to your desktop
 2. Ensure your Fluke 289 is connected to your computer using your Fluke USB-IR serial cable and run the file.
  Software licensing information that is required for the open-source software used in the 75x is available here.

ADer kræves et serielt, infrarødt Fluke USB kabel for at opgradere din software. Har du ikke et kabel? Klik her for at se, hvordan du får det. Når du har modtaget dit kabel, skal du gå tilbage til siden for at downloade firmware. Du kan også spare tid ved at bogmærke denne side i dag og downloade firmwaren, når du får kablet.

Klik på det relevante link ovenfor baseret på, om du har købt et 287 eller 289 meter. For at få de nye funktioner skal du registrere dit produkt, hvorefter du vil modtage opdateringsinstruktioner.

Den første firmwareopgradering (version 1.1) er nu tilgængelig for multimetrene 287 og 289. Disse opgraderinger sørger for, at dit meter holder trit med den allernyeste teknologi og får øget funktionalitet.

For at kontrollere metrets aktuelle firmwareversion skal du trykke på tasten Setup (Opsætning) (F4), flytte menuvælgeren, så den står ud for menupunktet Meter Info (Meteroplysninger), og trykke på F1 for at åbne skærmen Meter Info (Meteroplysninger). Metrets aktuelle firmware vises sammen med andre meterrelaterede oplysninger.

For at opgradere dit 287 eller 289 har du brug for et infrarødt Fluke USB kabel - hvis du købte et Fluke 287/FVF eller Fluke 289/FVF combosæt, fulgte dette kabel med som standard.

Denne opgradering omfatter følgende nye eller udvidede funktioner:

 • Corrected an issue where recording sessions could be interrupted or terminated when using the record function in combination with ambient conditions of bright sunlight or other sources of bright light, when used without the IR cable attached.
 • Zoom on Trend giver hidtil usete muligheder for at se og analysere TrendCapture data; se detaljer med x5-forstørrelse.
 • Drejeomskifterhukommelse ved positionsskift mellem AC eller DC A/mA og uA
 • Justerbare tærskler for optagelse og automatisk fastholdelse, angivelse af en procentvis ændring i udlæsningerne, der indleder en ny hændelse.
 • Logningsfunktion med udvidet hukommelse for uovervåget overvågning af signaler over tid. Ved anvendelse af den indbyggede TrendCapture kan brugerne få en grafisk oversigt over loggede udlæsninger uden brug af pc. Gem op til 15.000 optagede hændelser.
 • Forenklet optageskærm ved opsætning af optagelse.
 • Ny og forbedret Trend View grafvisning. Den nye plot algoritme plotter et minimums-, maksimums- og måleværdipunkt for hvert måleinterval og hver hændelsesregistrering
 • Giver mulighed for 5.000 til 15.000 registrerede hændelser for hver optagesession (hændelser er forskellige fra måleintervaller)
 • Hurtigere plotning af tendensdiagrammet i Trend View
 • Tilføjet hurtig rulning gennem tendensdata. Nyttigt til aflæsning af tendenser med et stort antal hændelser og måleintervaller
 • Opløsningen ved plotning på X-aksen kan nu gå helt ned til 1/100 sekund
 • Forbedret algoritme til generering af labels på Y-aksen Skærmen Meter Information (Meteroplysninger) rapporterer om ledig optagehukommelse.
 • Navne på gemte data kan ændres vha. FlukeView Forms Tilføjet genstartstast i Min/Max og Peak Min/Max (min./maks.-spidsværdier)
 • Sticky dB+REL fungerer nu også med dB+Hz
 • Hurtigere overførsel af lagrede data til FlukeView Forms
 • Indstillinger for varighed og måleinterval på opsætningsskærmen huskes, selvom strømmen er slukket.
 • Sidst anvendte gemmenavn huskes, selvom strømmen er slukket
 • Opdaterede oplysninger vises, når der trykkes på Info-knappen
 • Hurtigere kalibrering