Digitale multimetre FAQ

Sp.: Hvorfor nulstiller mit multimeter ikke i funktionen AC-spænding?
Sv.: Hvis det er et sandt RMS AC-multimeter, f.eks. 17X eller 8X, vil det ikke nulstille og bør ikke nulstilles. De fleste af disse sand RMS multimetre har en minimal AC spændings- og strømniveauspecifikation for både AC spænding og AC strøm funktionerne, typisk specificeret fra 3 til 5 % af området. Når der tilføres et signal over det specificerede minimumniveau, vil metret opfylde sine nøjagtighedsspecifikationer. Du kan se denne specifikation i specifikationsafsnittet bagest i brugermanualen.
Sp.: Hvad betyder sikkerhedsklassificeringen KAT III?
Sv.: Svaret ses i anvendelsesnoten "Multimeter ABC. Multimeteregenskaber og funktioner".
Sp.: I nøjagtighedsspecifikationen (1 % af udlæsningen + 3 trin), hvad betyder trin?
Sv.: Der henvises til det mindst betydende ciffer på metret inden for det pågældende område. Lad os som et eksempel gennemgå beregningen for måling af 120 V AC på dette 6000 trin meter (A til D konvertoren går fra 0 til 5999 trin). For at måle 120 V AC skal metret være inden for spændingsområdet 600,0 V AC. Opløsningen (det mindst betydningsfulde ciffer) er så 0,1 volt. (120 V x 1 % = 1,2 V + 3 cifre) = (1,2 V + 0,3 V) = 1,5 V
Sp.: Hvor stor er forskellen i min/maks- og spidsfunktionerne på multimetrene?
Sv.: Min/maks funktionen er, som navnet antyder, den højeste og laveste værdi, multimetret har målt fra det tidspunkt, hvor min/maks registreringsfunktionen blev startet. Typisk skal det målte signals maksimum- eller minimumværdi være 200 til 350 millisekunder langt eller længere for at få en præcis udlæsning. De fungerer i alle tilstande som VDC, sand RMS V AC, modstand og strøm funktioner. Spidsfunktionen måler den positive og negative spidsspænding i et signal. For 120 V AC netspænding vil spidsfunktionen vise +169 volt og -169 volt (120 V x 1,414 = 169 V for en ren sinuskurve). De vil typisk fungere ved spidsværdier, der er 250 mikrosekunder eller længere.
Sp.: Når jeg kortslutter mine testledninger i modstandsfunktionen, vises der ikke “0”. Hvorfor ikke?
Sv.: Metret måler modstanden i testledningerne, som for et nyt sæt testledninger typisk vil være inden for området 0,1 til 0,3 ohm. Testledningsfejl skal trækkes fra modstandsaflæsningerne. Nogle metre med flere egenskaber vil være forsynet med en trykknap for funktionen for relativ delta (brug det faktiske deltasymbol i den sidste artikel), der vil trække ledningsfejlen fra for dig.
Sp.: Hvor mange “gem udlæsning” i Fluke 289 kan lagres i metret?
Sv.: Du kan gemme op til 400 enkelte udlæsninger i Save Memory (Gem hukommelse) i alt.
Sp.: Hvor mange datalogningssessioner for Fluke 289 kan gemmes, før det er nødvendigt at downloade?
Sv.: Du kan gemme op til 400 enkeltmålinger i hukommelsen i alt. Med et måleinterval på 15 minutters mellemrum, kan du få flere ugelange datalogningssessioner, før det er nødvendigt at overføre resultaterne til en computer, selv hvis du skulle have brugt alle de 400 hukommelsesplaceringer for gemte udlæsninger.
Sp.: Vedrørende Fluke 289, hvor mange min/maks- og spidsaflæsninger kan gemmes i metrets hukommelse?
Sv.: Også her er det muligt at gemme 400 i alt i hver (min/maks eller spids), hvilket i alt giver 800 udlæsninger.
Sp.: Vedrørende Fluke 289, hvad så med filmapperne i menuen +navn? Kan disse også lagre 400 udlæsninger hver?
Sv.: Nej. Når du vælger navne som f.eks. Motor, Panel, Kredsløb, Styring eller Batteri, skal du placere Gem, Registrer, min/maks- eller spids-aflæsninger i den valgte filmappe. Det totale antal til rådighed i hver målingstype er stadig 400.