Dansk

Filtre

Applikationer

Strømmåling

Sourcing/simulering egenskaber

Måleegenskaber

Faciliteter

Trylmålinger

Andre målinger

Simuleringsegenskaber

Sourcingsegenskaber

Spændingsmåling

Multifunktion kalibratorer

Fluke Multifunktionskalibrator procesværktøjer er designet til at kalibrere næsten alting. Disse kalibratorer kan source, måle og simulere næsten alle procesparametre, og dokumentationsversioner dokumenterer endda resultaterne. Model 754 udfører arbejdet for flere forskellige typer værktøj - sourcing, simulering og måling af tryk, temperatur og elektriske signaler i én kompakt, håndholdt enhed. Fluke 726, der er specielt designet til procesindustrien, måler og sourcer næsten alle procesparametre og kan kalibrere næsten alt i miljøet.

Fluke Multifunktionskalibrator procesværktøjer er designet til at kalibrere næsten alting. Disse kalibratorer kan source, måle og simulere næsten alle procesparametre, og dokumentationsversioner dokumenterer endda resultaterne. Model 754 udfører arbejdet for flere forskellige typer værktøj - sourcing, simulering og måling af tryk, temperatur og elektriske signaler i én kompakt, håndholdt enhed. Fluke 726, der er specielt designet til procesindustrien, måler og sourcer næsten alle procesparametre og kan kalibrere næsten alt i miljøet.

Multifunktions kalibratorerløsninger

Der findes ikke en "one-size-fits-all" kalibrator, der kan imødekomme alle brugeres krav.

Vores produktvælger for proceskalibreringsværktøjer kan hjælpe dig med at vælge den rette proceskalibrator til den opgave, du skal udføre.

Frequently asked questions for multifunction calibrator tools

What does calibration do?

Calibration ensures accuracy and reliability in measuring devices by aligning them with standard measurements.

What is a calibration process?

This process involves comparing a device's readings against a known standard and adjusting as necessary.

How do you calibrate?

Calibration involves:

  • Using a standard or reference.
  • Measuring the device's output.
  • Adjusting it to match the connection.

How do you measure calibration?

Calibration is measured by comparing the device's output to a known standard or reference value.

What are the types of calibration?

Types include electrical, mechanical, temperature, and pressure calibration.

How do you control calibration?

Calibration control is maintained through regular checks, employing reliable standards, and documenting results.

What is a calibrator used for?

A calibrator adjusts the precision of measuring instruments to ensure accuracy and reliability.

What is an example of a calibrator?

An example is the Fluke 754, which measures and simulates pressure, temperature, and electrical signals.

What is a calibration tool?

A calibration tool is a device used to adjust the accuracy of measuring instruments.

What is a calibration tool used for?

These tools are used for adjusting and verifying the accuracy of measurement devices across various fields.

What does a calibrator do?

A calibrator adjusts and verifies the accuracy of measurement tools, ensuring correct readings.

What are the types of calibration?

These include electrical, mechanical, temperature, pressure, and frequency calibration.

What is a multifunction calibrator?

A multifunction calibrator is a device capable of calibrating multiple types of measurements, like the Fluke 726, suitable for process industries.

What are multifunction calibrators used for?

Multifunction calibrators are used to calibrate various measurement devices, offering versatility in a single tool.