Dansk

Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer

 • Fluke MDA-550 III Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzer
 • Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer connections

Nøglefunktioner

 • Guidet test med grafiske trin-for-trin-tilslutningsdiagrammer
 • Forudindstillede måleprofiler reducerer opsætningens kompleksitet
 • Indbyggede funktioner til rapportskrivning 
 • Du kan nemt producere som-fundet og som-efterladt rapporter

Produktoversigt: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer

Fluke Premium Care - værd at vælge

Når du investerer i dine Fluke testværktøjer, ønsker du at pengene rækker så langt som muligt. Fluke Premium Care er et betalt tilbud, der giver dækning ud over den oprindelige produktgaranti, så du ikke behøver at bekymre dig om uventet nedetid forårsaget af beskadiget testudstyr, tilbehør eller værktøj, der skal kalibreres eller repareres.

Få flere oplysninger

Forenkler kompleks fejlfinding i motordrev med guidede testopsætninger og automatiserede målinger på motordrev, der giver pålidelige, gentagelige testresultater.

Fluke MDA 550 Motor Drive Analyzers sparer tid og eliminerer besværet med opstilling af komplekse målinger, samtidig med at den forenkler fejlfindingsprocessen. Vælg blot en test, hvorefter de trinvist guidede målinger viser, hvor du skal foretage spændings- og strømtilslutninger, mens de forudindstillede måleprofiler sikrer, at du får registreret alle de data, du har brug for for hver kritisk sektion i motordrevet – fra input til output, DC bussen og selve motoren. Med MDA-550 er du dækket ind med alt lige fra grundlæggende til avancerede målinger, og med en indbygget rapportgenerator kan du hurtigt og nemt generere som-fundet og som-efterladt rapporter med ro i sindet.

MDA-550 er det ideelle, bærbare testværktøj til motordrevanalyse og kan hjælpe dig med sikkert at finde og afhjælpe typiske problemer på motordrevsystemer af invertertypen.

 • Mål vigtige motordrev parametre, herunder spænding, strøm, DC bus spændingsniveau og AC ripple, ubalancer i spænding og strøm og harmoniske, spændingsmodulation og spændingsafladninger i motoraksler.
 • Udfør udvidede målinger af harmoniske for at identificere virkningerne af lave og høje harmoniske svingninger i dit elektriske system.
 • Gennemfør guidede målinger for motordrev indgang, DC bus, drev udgang, motoreffekt- og akselmålinger med grafiske, trinvise tilslutningsdiagrammer for spænding og strøm.
 • Anvend forenklet måleopsætning med forudindstillede måleprofiler for automatisk at udløse dataindsamling baseret på den valgte testprocedure.
 • Opret hurtigt og nemt rapporter, som er perfekte til at dokumentere fejlfinding og samarbejde med andre.
 • Mål yderligere elektriske parametre med fuldt 500 MHz oscilloskop, måle- og optagekapacitet til komplet række af elektriske og elektroniske målinger på industrielle systemer.

Fluke MDA-550 Motor Drive Analyzer anvender guidede testmålinger for at gøre analyse nemmere end nogensinde

Drevindgang

Mål indgangsspænding og -strøm for hurtigt at se, om værdierne ligger inden for de acceptable grænser ved at sammenligne drevets mærkespænding i forhold til den faktisk tilførte spænding. Derefter kontrolleres indgangsstrømmen for at afgøre, om strømmen ligger inden for den maksimale rating, og lederne har en passende størrelse. Du kan også kontrollere, om den harmoniske forvrængning ligger inden for et acceptabelt niveau ved visuelt at inspicere kurveformen eller ved at gennemse skærmbilledet med det harmoniske spektrum, som viser både den samlede harmoniske forvrængning og individuelle harmoniske.

Ubalance spænding og strøm

Kontrollér spændingsubalance ved indgangsklemmerne, så du sikrer at faseubalancen ikke er for høj (> 6-8%), og faserotationen er korrekt. Du kan også kontrollere strømubalance, da for stor ubalance kan være tegn på et problem i drevets ensretter.

Udvidede harmoniske målinger

For store harmoniske svingninger er ikke blot en trussel mod dine roterende maskiner, men også mod andet udstyr, der er tilsluttet det elektriske system. MDA-550 giver mulighed for at registrere harmoniske i motordrevet, men kan også finde eventuelle virkninger fra inverterens switch elektronik. MDA-550 har tre harmoniske områder, 1. til 51. harmoniske, 1 til 9 kHz og 9 kHz til 150 kHz, hvilket giver mulighed for at registrere eventuelle harmoniske forureningsproblemer.

DC bus

I et motordrev er omformningen af AC til DC inde i drevet kritisk, hvor den korrekte spænding og tilstrækkelige udjævning med lav ripple er nødvendig for at opnå den bedste performance. Høj ripplespænding kan være et tegn på defekte kondensatorer eller forkert dimensionering af den tilsluttede motor. Recorder funktionen kan bruges til at kontrollere DC bus performance dynamisk i driftstilstand, mens der påføres en belastning.

Drevudgang

Kontrollér drevets udgang med fokus på både spænding til frekvens forholdet (V/F) og spændingsmodulation. Når der konstateres målinger med et højt V/F forhold, kan motoren blive overophedet. Med lave V/F forhold kan den tilsluttede motor muligvis ikke levere det nødvendige moment ved belastningen til i tilstrækkeligt omfang at køre den tiltænkte proces.

Spændingsmodulation

Målinger af det impulsbreddemodulerede signal anvendes til check af høje spændingsspidser, der kan beskadige motorens viklingsisolering. Stignetiden eller stejlheden af impulser angives ved dV/dt udlæsningen (hastigheden af spændingsændring over tid), som bør sammenlignes med motorens specificerede isolering. Målingerne kan også bruges til at måle skiftefrekvens for at identificere, om der er et potentielt problem med elektroniske skift eller med jordforbindelsen, hvor signalet svinger op og ned.

Motor input

Sikring af at spændingsforsyningen til motorens indgangsklemmer er i orden, og valget af kabler fra drevet til motoren er kritisk. Forkert valg af kabler kan resultere i skader på både drev og motor som følge af for store reflekterede spændingsspidser. Kontrol af, at strømstyrken ved klemmerne ligger inden for motorens rating, er vigtig, da overstrømstilstand kan medføre, at motoren kører varm, hvilket reducerer statorisoleringens levetid og kan resultere i tidligt svigt af motoren.

Motoraksel spænding

Spændingsimpulser fra et motordrev med variabel hastighed kan koble fra motorens stator til dens rotor, hvilket medfører spænding på rotorakslen. Når denne rotoraksel spænding overskrider lejefedtets isoleringsevne, kan der forekomme overslagsstrømme (gnister), hvilket medfører tæring og rifling i motorlejeløbet - en skade, der kan medføre for tidligt motorsvigt. MDA-550 leveres med kulfiberbørsteprobespidser, der nemt kan registrere tilstedeværelsen af destruktive overslagsstrømme, mens impulsamplituden og hændelsestælling giver dig mulighed for at gribe ind, før der opstår fejl. Tilføjelsen af dette tilbehør gør dig i stand til at finde potentielle skader uden at skulle investere i dyre, permanent installerede løsninger.

Trinvist guidede målinger sikrer, at du har de data, du behøver, når du har brug for dem

MDA-550 er designet til at hjælpe dig med hurtigt og nemt at teste og fejlfinde typiske problemer på trefasede og enfasede motordrevsystemer af inverter typen. Oplysningerne på skærmen og den trinvise opsætningsvejledning gør det nemt at konfigurere analysatoren og indhente de drevmålinger, du behøver for at træffe bedre beslutninger om vedligeholdelse, hurtigt. Fra strømtilførslen til den installerede motor har MDA-550 målekapacitet til den hurtigste fejlfinding på motordrevet.

What's in the box:

 • 1 x BP 291 li-ionbatteripakke
 • 1 x BC190 oplader/strømforsyning
 • 3 x VPS421 100: 1 højspændingsprobe med krokodillenæb
 • 1 x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spændingsprobe
 • 3 x i400s AC-strømtang
 • 1 x SVS-500 akselspændingssæt (3 x børste
 • Probeholder
 • Forlængerstang i to dele og magnetfod
 • Stor, beskyttende bæretaske med ruller (C437-II)
 • FlukeView-2 PC-software (fuld version)
 • Wi-Fi-dongle

Specifikationer: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer

Måle- og analysekombinationer
TestpunktUndergruppeUdlæsning 1Udlæsning 2Udlæsning 3Udlæsning 4
Motordrev input
Spænding og strøm
Fase-faseV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkTopfaktor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkTopfaktor
Fase-jordV-A-HzV ac+dcA ac+dcHz 
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkTopfaktor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkTopfaktor
SpændingsubalanceUbalanceV ac+dcV ac+dcV ac+dcUbalance
SpidsV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Strøm ubalanceUbalanceA ac+dcA ac+dcA ac+dcUbalance
SpidsA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
DC-bus i motordrev
Jævnstrøm V DCV pk-to-pkV peak max 
Ripple spænding V acV pk-to-pkHz 
Motordrev output
Spænding og strøm (filtreret)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkTopfaktor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkTopfaktor
SpændingsubalanceUbalanceV PWMV PWMV PWMUbalance
SpidsV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Strøm ubalanceUbalanceA ac+dcA ac+dcA ac+dcUbalance
SpidsA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Spændingsmodulation
Fase-faseZoom 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoom 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 spidsV peak maxDelta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Fase-jordZoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V spids maks.V peak minDelta VHz
Zoom 3 spidsV spids maks.Delta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Fase-DC +Zoom 1V PWMV pk-to-pkV spids maks.V peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 spidsV peak maxDelta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Fase-DC -Zoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 spidsV peak maxDelta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Motor input
Spænding og strøm (filtreret)V-A-HzV PWMA ac+dcHzV/Hz
V peakV peak maxV peak minV pk-to-pkTopfaktor
A peakA peak maxA peak minA pk-to-pkTopfaktor
SpændingsubalanceUbalanceV PWMV PWMV PWMUbalance
SpidsV pk-to-pkV pk-to-pkV pk-to-pk 
Strøm ubalanceUbalanceA ac+dcA ac+dcA ac+dcUbalance
SpidsA pk-to-pkA pk-to-pkA pk-to-pk 
Spændingsmodulation
Fase-faseZoom 1V PWMV pk-to-pkHzV/Hz
Zoom 2V peak maxV peak minDelta V 
Zoom 3 spidsV peak maxDelta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Fase-jordZoom 1V PWMV pk-to-pkV peak maxV peak min
Zoom 2V peak maxV peak minDelta VHz
Zoom 3 spidsV peak maxDelta V/sek.Stigetid spidsOvershoot
Zoom 3 niveauDelta VDelta V/sek.Stigetid niveauOvershoot
Motoraksel
AkselspændingHændelser fraV pk-to-pk   
Hændelser tilDelta VStige-/faldtidDelta V/sek.Hændelser/sek.
Motordrev input, output og motor input
HarmoniskeSpændingV ACV fundamentaleHz fundamentale% THD
AktuelA ACA fundamentaleHz fundamentale% THD/TDD
 
MålefunktionSpecifikation
Spænding DC (V DC)
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe (spænding til jord)1mV / 10mV
Fuld skala udlæsning999 trin
Nøjagtighed ved 4 sek. til 10 us/div± (1,5% + 6 trin)
Sand RMS spænding (V ac eller V ac+dc) (med DC-kobling valgt)
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe (spænding til jord)1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe1 mv / 10 mV
Fuld skala udlæsning999 trin
DC til 60 Hz± (1,5% + 10 trin)
60 Hz - 20 kHz± (2,5 % + 15 trin)
20 kHz - 1 MHz± (5 % + 20 trin)
1 MHz - 25 MHz± (10% + 20 trin)
PWM spænding (V pwm)
FormålAt måle på pulsbreddemodulerede signaler, f.eks. udgange fra en frekvensomformer
PrincipUdlæsninger viser den effektive spænding baseret på den gennemsnitlige værdi af samples over et helt antal perioder af den fundamentale frekvens
NøjagtighedSom VAC+DC for sinuskurve signaler
Maks. spænding (V spids)
FunktionerMaks. spids, min. spids eller spids-til-spids
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe (spænding til jord)1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe10 mV
Nøjagtighed
Maks. spids, min. spids± 0,2 deling
Spids-til-spids± 0,4 deling
Fuld skala udlæsning800 trin
Strøm (AMP) med strømtang
MåleområdeSamme som V AC, V AC+DC eller V spids
Skaleringsfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NøjagtighedSamme som V AC, V AC+DC eller V spids (tilføj nøjagtighed strømtang)
Frekvens (Hz)
Område1,000 Hz - 500 MHz
Fuld skala udlæsning9999 trin
Nøjagtighed± (0,5% + 2 trin)
Spænding/Hertz forhold (V/Hz)
FormålAt vise den målte V PWM værdi (se V PWM) divideret med den fundamentale frekvens på AC motordrev med variabel hastighed
Nøjagtighed% Vrms + % Hz
Spændingsubalance drev input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 sand RMS spændinger
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på A AC+DC-værdier
Spændingubalance drev output og motor input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 PWM spændinger
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på V PWM værdier
Strømubalance i drev input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 AC strømværdier
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på A AC+DC-værdier
Strømubalance i drevudgang og motorindgang
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 AC strømværdier
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på A AC værdier
Stige- og faldtid
UdlæsningerSpændingsdifference (dV), tidsdifference (dt), spændings- vs. tidsdifference (dV/dt), overshoot
NøjagtighedSom oscilloskopnøjagtighed
Harmoniske og spektrum
HarmoniskeDC til 51.
Spektrum områder1…9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz filter til), op til 500 MHz (spændingsmodulation)
Akselspænding
Hændelser/sekundVejledende procentdel baseret på stige- og faldtidsmålinger (impulsudladninger)
Rapportdata optagelse
Antal skærmbillederTypisk kan der gemmes 50 skærmbilleder i rapporter (afhænger af komprimeringsforholdet)
Overførsel til pcBrug af 32 GB eller mindre 2 GB USB-stick eller mini-USB til USB-kabel eller Wi-Fi-link og FlukeView™ 2 til ScopeMeter®
Probeindstillinger
Spændingsprobe1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Strømtang0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Akselspændingsprobe1:1, 10:1, 100:1
Sikkerhed
GenereltIEC 61010-1: Forureningsgrad 2
MålingMåling IEC 61010-2-030: KAT IV 600 V, KAT III 1000 V
Maks. spænding mellem indgangsstik og jord1000 V
Maks. indgangsspændingerVIA VPS410-II ELLER VPS421 1000 V KAT III/600 V KAT IV
BNC-indgangA, B, C, D DIREKTE 300 V KAT IV
Maks. variabel spænding, testværktøj eller testværktøj med VPS410-II/VPS421 spændingsprobeFra indgangsstik til jord 1000 V KAT III/600 V KAT IV Mellem indgangsstik 1000 V KAT III/600 V KAT IV
Arbejdsspænding mellem probespidsen og probens referenceafledningVPS410-II: 1000 V
VPS421: 2000 V

Modeller: Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer

Fluke MDA-550 Series III Motor Drive Analyzer
Køb

Inkluderer:

 • 1 x BP 291 li-ionbatteripakke
 • 1 x BC190 oplader/strømforsyning
 • 3 x VPS421 100: 1 højspændingsprobe med krokodillenæb
 • 1 x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spændingsprobe
 • 3 x i400s AC-strømtang
 • 1 x SVS-500 akselspændingssæt (3 x børste
 • Probeholder
 • Forlængerstang i to dele og magnetfod
 • Stor, beskyttende bæretaske med ruller (C437-II)
 • FlukeView-2 PC-software (fuld version)
 • Wi-Fi-dongle