Dansk

Fluke MDA-510 og MDA-550 motordrevanalysatorer

 • Fluke MDA-500 Series Motor Drive Analyzers
 • Variable speed drive DC Bus voltage measurements with Fluke MDA-550
 • Shaft voltage measurements with Fluke MDA-550

Nøglefunktioner

 • Guidet test med grafiske, trinvise spændings- og strømtilslutningsdiagrammer gør opsætning og tilslutning til frekvensomformere nemmere end nogensinde
 • Forudindstillede måleprofiler indsamler data baseret på den valgte testprocedure og reducerer behovet for kompleks konfiguration
 • Indbygget rapportskrivningsfunktioner gør det nemt at udarbejde professionelle ”som de er" og "som efterladt” rapporter om fejlfinding i motordrev

Produktoversigt: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordrevanalysatorer

Forenkler kompleks fejlfinding i motordrev med guidede testopsætninger og automatiserede målinger på motordrev, der giver pålidelige, gentagelige testresultater.

Fluke MDA 510 og MDA 550 motordrevanalysatorer sparer tid og eliminerer besværet med opstilling af komplekse målinger, samtidig med at de forenkler fejlfindingsprocessen i forbindelse med frekvensomformere. Vælg blot en test, hvorefter de trinvist guidede målinger viser, hvor du skal foretage spændings- og strømtilslutninger, mens de forudindstillede måleprofiler sikrer, at du får registreret alle de data, du har brug for for hver kritisk sektion i motordrevet – fra input til output, DC bussen og selve motoren. Med MDA-500 serien er du dækket ind med alt lige fra grundlæggende til avancerede målinger, og med en indbygget rapportgenerator kan du hurtigt og nemt generere som-fundet og som-efterladt rapporter med ro i sindet.

MDA-510 og MDA-550 er de ideelle bærbare testværktøjer til analyse af motordrev og kan hjælpe dig med sikkert at finde og afhjælpe typiske problemer på motordrevsystemer af omformertypen.

 • Mål vigtige motordrevparametre, herunder spænding, strøm, DC busspændingsniveau og AC rippelstrøm, ubalancer i spænding og strøm og harmoniske (MDA-550), spændingsmodulation og spændingsafladninger i motoraksler (MDA-550).
 • Udfør udvidede målinger af harmoniske for at identificere virkningerne af lave og høje harmoniske svingninger i dit elektriske system.
 • Gennemfør guidede målinger for motordrevindgang, DC bus, drevudgang, motoreffekt- og akselmålinger (MDA-550) med grafiske, trinvise tilslutningsdiagrammer for spænding og strøm.
 • Anvend forenklet måleopsætning med forudindstillede måleprofiler for automatisk at udløse dataindsamling baseret på den valgte testprocedure.
 • Opret hurtigt og nemt rapporter, som er perfekte til at dokumentere fejlfinding og samarbejde med andre.
 • Mål yderligere elektriske parametre med fuldt 500 MHz oscilloskop, måle- og optagekapacitet til komplet række af elektriske og elektroniske målinger på industrielle systemer.

Fluke MDA-510 og MDA-550 motordrevanalysatorer anvender guidede testmålinger for at gøre analysen nemmere end nogensinde.

Drevindgang

Mål indgangsspænding og -strøm for hurtigt at se, om værdierne ligger inden for de acceptable grænser ved at sammenligne frekvensomformerens (VFD), også kendt som en motor med variabel omdrejningshastighed (VSD) eller motor med justerbar omdrejningshastighed (ASD), nominelle mærkespænding i forhold til den faktisk tilførte spænding. Derefter kontrolleres indgangsstrømmen for at afgøre, om strømmen ligger inden for den maksimale rating, og lederne har en passende størrelse. Du kan også kontrollere, om den harmoniske forvrængning ligger inden for et acceptabelt niveau ved visuelt at inspicere kurveformen eller ved at gennemse skærmbilledet for det harmoniske spektrum (MDA-550) med den samlede harmoniske forvrængning og individuelle harmoniske svingninger.

Ubalance spænding og strøm

Kontrollér spændingsubalancen ved indgangsklemmerne på frekvensomformeren, så faseubalancen ikke er for høj (> 6-8 %), og faseomdrejningsretningen er korrekt. Du kan også kontrollere strømubalance, da for stor ubalance kan være tegn på et problem i drevets ensretter.

Udvidede harmoniske målinger

For store harmoniske svingninger er ikke blot en trussel mod dine roterende maskiner, men også mod andet udstyr, der er tilsluttet det elektriske system. MDA-550 giver mulighed for at registrere harmoniske i motordrevet, men kan også finde eventuelle virkninger fra inverterens switch elektronik. MDA-550 har tre harmoniske områder, 1. til 51. harmoniske, 1 til 9 kHz og 9 kHz til 150 kHz, hvilket giver mulighed for at registrere eventuelle harmoniske forureningsproblemer.

DC bus

I et motordrev er omformningen af AC til DC inde i drevet kritisk, hvor den korrekte spænding og tilstrækkelige udjævning med lav ripple er nødvendig for at opnå den bedste performance. Høj ripplespænding kan være et tegn på defekte kondensatorer eller forkert dimensionering af den tilsluttede motor. Recorder funktionen på MDA-500 serien kan bruges til at kontrollere DC bus performance dynamisk i driftstilstand, mens der påføres en belastning.

Drevudgang

Kontrollér omformerdrevets udgang med fokus på både spænding til frekvens-forholdet (S/F) og spændingsmodulation. Når der konstateres målinger med et højt V/F forhold, kan motoren blive overophedet. Med lave V/F forhold kan den tilsluttede motor muligvis ikke levere det nødvendige moment ved belastningen til i tilstrækkeligt omfang at køre den tiltænkte proces.

Spændingsmodulation

Målinger af det impulsbreddemodulerede signal anvendes til check af høje spændingsspidser, der kan beskadige motorens viklingsisolering. Stignetiden eller stejlheden af impulser angives ved dV/dt udlæsningen (hastigheden af spændingsændring over tid), som bør sammenlignes med motorens specificerede isolering. Målingerne kan også bruges til at måle skiftefrekvens for at identificere, om der er et potentielt problem med elektroniske skift eller med jordforbindelsen, hvor signalet svinger op og ned.

Motorindgang

Sikring af at spændingsforsyningen til motorens indgangsklemmer er i orden, og valget af kabler fra drevet til motoren er kritisk. Forkert valg af kabler kan resultere i skader på både drev og motor som følge af for store reflekterede spændingsspidser. Kontrol af, at strømstyrken ved klemmerne ligger inden for motorens rating, er vigtig, da overstrømstilstand kan medføre, at motoren kører varm, hvilket reducerer statorisoleringens levetid og kan resultere i tidligt svigt af motoren.

Motoraksel spænding

Spændingsimpulser fra en frekvensomformer kan kobles fra motorens stator til dens rotor, hvilket medfører spænding på rotorakslen. Når denne rotoraksel spænding overskrider lejefedtets isoleringsevne, kan der forekomme overslagsstrømme (gnister), hvilket medfører tæring og rifling i motorlejeløbet - en skade, der kan medføre for tidligt motorsvigt. Analysatorer i MDA-550 serien leveres med kulfiberbørsteprobespidser, der nemt kan registrere tilstedeværelsen af destruktive overslagsstrømme, mens impulsamplituden og hændelsestælling giver dig mulighed for at gribe ind, før der opstår fejl. Tilføjelsen af dette tilbehør og MDA-550's egenskaber gør dig i stand til at finde potentielle skader uden at skulle investere i dyre, permanent installerede løsninger.

Trinvist guidede målinger sikrer, at du har de data, du behøver, når du har brug for dem

MDA-500 serien er designet til at hjælpe dig med hurtigt og nemt at teste og fejlfinde typiske problemer på trefasede og enfasede motordrevsystemer af inverter typen. Oplysningerne på skærmen og den trinvise opsætningsvejledning gør det nemt at konfigurere analysatoren og indhente de drevmålinger, du behøver for at træffe bedre beslutninger om vedligeholdelse, hurtigt. Fra strømtilførslen til den installerede motor har MDA-500 målekapacitet til den hurtigste fejlfinding på motordrevet.

Specifikationer: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordrevanalysatorer

Målefunktion
Spænding DC (V DC)
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe1 mV
Fuld skala udlæsning999 trin
Nøjagtighed ved 4 sek. til 10 us/div±(3 % + 6 tællinger)
Spænding AC(V AC)
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe1 mV
Fuld skala udlæsning999 trin
50 Hz± (3 % + 10 tællinger) - 0,6 %
60 Hz± (3 % + 10 tællinger) - 0,4 %
60 Hz - 20 kHz±(4 % + 15 tællinger)
20 kHz - 1 MHz±(6 % + 20 tællinger)
1 MHz - 25 MHz±(10 % + 20 tællinger)
Sand RMS spænding (V AC+DC)
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe1 mV
Fuld skala udlæsning1100 trin
DC til 60 Hz±(3 % + 10 tællinger)
60 Hz - 20 kHz±(4 % + 15 tællinger)
20 kHz - 1 MHz±(6 % + 20 tællinger)
1 MHz - 25 MHz±(10 % + 20 tællinger)
PWM spænding (V pwm)
FormålAt måle på pulsbreddemodulerede signaler, f.eks. udgange fra en frekvensomformer
PrincipUdlæsninger viser den effektive spænding baseret på den gennemsnitlige værdi af samples over et helt antal perioder af den fundamentale frekvens
NøjagtighedSom VAC+DC for sinuskurve signaler
Maks. spænding (V spids)
FunktionerMaks. spids, min. spids eller spids-til-spids
Maks. spænding med 10:1 eller 100:1 probe1000 V
Maks. opløsning med 10:1 eller 100:1 probe10 mV
Nøjagtighed
Maks. spids, min. spids± 0,2 deling
Spids-til-spids± 0,4 deling
Fuld skala udlæsning800 trin
 
Generel specifikation
Strøm (AMP) med strømtang
MåleområdeSamme som V AC, V AC+DC eller V spids
Skaleringsfaktorer0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
NøjagtighedSamme som V AC, V AC+DC eller V spids (tilføj nøjagtighed strømtang)
Frekvens (Hz)
Område1,000 Hz - 500 MHz
Fuld skala udlæsning999 trin
Nøjagtighed±(0,5 % + 2 tællinger)
Spænding/Hertz forhold (V/Hz)
FormålAt vise den målte V PWM værdi (se V PWM) divideret med den fundamentale frekvens på AC motordrev med variabel hastighed
Nøjagtighed% Vrms + % Hz
Spændingsubalance drev input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 sand RMS spændinger
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på V AC+DC værdier
Spændingsubalance drev output og motor input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 PWM spændinger
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på V PWM værdier
Strømubalance i drev input
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 AC strømværdier
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på A AC+DC-værdier
Strømubalance i drevudgang og motorindgang
FormålAt vise den højeste procentvise forskel på en af faserne vs. gennemsnittet af 3 AC strømværdier
NøjagtighedVejledende procentdel baseret på A AC værdier
Stige- og faldtid
UdlæsningerSpændingsdifference (dV), tidsdifference (dt), spændings- vs. tidsdifference (dV/dt), overshoot
NøjagtighedSom oscilloskopnøjagtighed
Harmoniske og spektrum
HarmoniskeDC til 51.
Spektrum områder1…9 kHz, 9-150 kHz (20 MHz filter til), op til 500 MHz (spændingsmodulation)
Akselspænding
Hændelser/sekundVejledende procentdel baseret på stige- og faldtidsmålinger (impulsudladninger)
Rapportdata optagelse
Antal skærmbillederTypisk kan der gemmes 50 skærmbilleder i rapporter (afhænger af komprimeringsforholdet)
Overførsel til pcMed 2 GB USB-stik eller mini-USB til USB-kabel og FlukeView™ 2 til ScopeMeter™ testværktøj
Probeindstillinger
Spændingsprobe1:1, 10:1, 100:1, 1000:1, 20:1, 200:1
Strømtang0,1 mV/A, 1 mV/A, 10 mV/A, 20 mV/A, 50 mV/A, 100 mV/A, 200 mV/A, 400 mV/A
Akselspændingsprobe1:1, 10:1, 100:1

Modeller: Fluke MDA-510 og MDA-550 motordrevanalysatorer

Fluke MDA-550
Motordrevanalysator, 4-kanals, 500 MHz med motoraksel og harmoniske
 • 1 x BP 291 li-ionbatteripakke
 • 1 x BC190 oplader/strømforsyning
 • 3 x VPS 100: 1 højspændingsprobe med krokodillenæb
 • 1 x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spændingsprobe
 • 3 x i400s AC-strømtang
 • 1 x C1740 bæretaske
 • 1 x 2 GB USB-drev med brugervejledninger og FlukeView™ 2 software
 • 1 x SVS-500 akselspændingssæt (3 x børste, probeholder, todelt forlængerstang og magnetfod)
Fluke MDA-510
Motordrevanalysator, 4 kanaler, 500 MHz
 • 1 x BP 291 li-ionbatteripakke
 • 1 x BC190 oplader/strømforsyning
 • 3 x VPS 100: 1 højspændingsprobe med krokodillenæb
 • 1 x VPS410-II-R 10:1 500 MHz spændingsprobe
 • 1 x i400s AC-strømtang
 • 1 x C1740 bæretaske
 • 1 x 2 GB USB-drev med brugervejledninger og FlukeView 2 software