Dansk

Fluke 120B-serie industrielle ScopeMeter® håndholdte oscilloskoper

 • Fluke 120B Series Industrial ScopeMeter® Hand-Held Oscilloscopes
 • 120B Series Industrial ScopeMeter® Test Tools
 • Fluke 120B
 • Fluke 120B

Nøglefunktioner

Industrielle ScopeMeter-testværktøjer fra 120B-serien inkluderer innovative funktioner, der er designet til at hjælpe teknikere med at fejlfinde hurtigere og få de svar, de behøver for at holde deres systemer kørende. Vis kurveformer med Connect and View™ trigger- og indstillingsteknologi, og se automatisk tilknyttede, numeriske målinger vha. Fluke IntellaSet™ teknologi, alt sammen uden at foretage manuelle målejusteringer. Med funktionerne i Recorder Event Detect registreres og logges flygtige, periodiske hændelser for nem visning og analyse.
 • To-kanal digitalt oscilloskop og multimeter
 • 40 MHz eller 20 MHz oscilloskop-båndbredde
 • To 5.000-trins sand RMS digitale multimetre
 • Brugervenlig Connect-and-View™-trigger til håndfri betjening
 • IntellaSet™ teknologi, der automatisk og intelligent justerer numerisk udlæsning baseret på det målte signal
 • Dobbeltindgangs kurveforms- og meterudlæsningsrecorder til tendensvisnings af måledata over længere perioder
 • Recorder Event Detect fanger flygtige, periodiske signaler på repetitive kurveformer op til 4 kHz
 • Skærmede testledninger til oscilloskop-, modstands- og gennemgangsmålinger
 • Modstands-, gennemgangs-, diode- og kapacitets-meter-målinger
 • Effektmålinger (W, VA, VAR, PF, DPF, Hz)
 • Spænding, strømstyrke og effektharmoniske
 • Kontrollér industrielle netværk med fysiske bushelbreds-lagtest mod definerede referenceniveauer
 • Gem eller hent data og instrumentopsætninger
 • Opbevar instrumentopsætninger som defineres ved en testsekvens til rutinemæssig vedligeholdelse eller mest anvendte testprocedurer.
 • Ekstern, optisk isoleret USB-interface til at overføre, gemme og analysere scope- eller meter-data
 • Valgfri Wi-Fi adapter tilsluttet intern USB port til trådløs overførsel af information til stationær computer, bærbar computer eller til Fluke Connect® mobil app*
 • FlukeView® ScopeMeter® software til Windows®
 • Robust konstruktion til at modstå 3g-vibration, 30g stød og tæthedsgrad IP51 i henhold til EN/IEC60529
 • Højeste sikkerhedskategori i branchen: sikkerhedsklassificeret til KAT IV, 600 V
 • Genopladeligt Li-ion batteri, syv timers drift (med fire timers opladningstid)

*Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Check hos din lokale Fluke repræsentant

Connect-and-View™ trigning for at opnå et øjeblikkeligt, stabilt billede

Oscilloskopbrugere ved, hvor vanskelig trigning kan være. Brug af forkerte indstillinger kan medføre ustabil kurveformregistrering og undertiden forkerte måledata. Flukes unikke Connect-and-View™ trigningsteknologi genkender signalmønstre og konfigurerer automatisk den korrekte trigning, hvilket giver en stabil, pålidelig og repeterbar visning. Connect-and-View™ trigning er designet til at arbejde med stort set alle signaler, herunder signaler fra frekvensomformere og regulatorer - uden justering af parametre eller overhovedet at røre en knap. Signalændringer genkendes øjeblikkelig og indstillingerne justeres automatisk, hvilket giver en stabil visning, selv når der måles flere testpunkter hurtigt efter hinanden.

IntellaSet™/Auto-udlæsning

Den automatiske udlæsningsfunktion (Auto Reading) med Fluke IntellaSet™ teknologi bruger egne algoritmer til intelligent analyse af den målte kurveform og viser automatisk de mest passende, numeriske målinger på skærmen, så du kan få de oplysninger, du behøver, nemmere end nogensinde før. Hvis den målte kurveform eksempelvis er et netspændingssignal, vises Vrms og Hz udlæsninger automatisk, men hvis den målte kurveform derimod er et firkantet signal, vises Vpeak-peak og Hz-udlæsninger automatisk. Hvis IntellaSet™ teknologi bruges sammen med automatisk Connect-and-View™ trigning, kan du være sikker på, at du ikke blot ser den korrekte kurveform, men også den passende, numeriske udlæsning. Alt sammen uden at røre en knap.

Fluke Connect-and-View™ trigning med IntellaSet™ teknologi giver dig hurtig adgang til det data, som du har brug for.

Industrielt udstyr kræver en driftssikker strømforsyning, der fungerer korrekt, hvilket betyder, at du skal bruge en dobbeltindgang for at få nøglemålinger for effekt.

For 1-fase eller balancerede 3-fase systemer kan dobbeltindgangene på det industrielle ScopeMeter® i 120B-serien måle AC+DC RMS-spænding på kanal A og AC+DC RMS-strøm på kanal B. Fluke 125B kan derefter beregne frekvens, fasevinkel, aktiv effekt (kW), reaktiv effekt (VA eller var), effektfaktor (PF) eller forskydningseffektfaktor (DPF) og kan også beregne effektværdier for et 3-fase system, hvor alle faser har ens spændinger og strømme. Dette gælder både et balanceret system og resistive belastninger.

Få nemt nøglekarakteristikker for effekt til at validere et systems effektforbrug.

Harmoniske målinger

Harmoniske er periodiske forvrængninger af sinuskurverne for spænding, strøm og effekt. Harmoniske i effektfordelingssystemer forårsages ofte af ikke-lineære belastninger som f.eks. switch mode DC strømforsyninger og justerbare frekvensomformere. Harmoniske kan overophede transformere, ledere og motorer. I funktionen "Harmonics" måler testværktøjet harmoniske op til den 51. svingning. Relaterede data, såsom DC-komponenter, THD (total harmonisk forvrængning), og K faktor måles, så du opnår fuldstændig indsigt i dine belastningers elektriske sundhedstilstand.

Oversigt over harmoniske frekvensspektrum med markører til at måle forvrængningen som en procentdel af den fundamentale frekvens.

Brug de omfattende recorder-modes til at få hjælp til nemt at finde periodiske fejl

De sværeste fejl at finde er dem, der kun sker en gang imellem–periodiske hændelser. De kan være forårsaget af dårlige forbindelser, støv, snavs, korrosion eller ganske enkelt knækkede ledninger eller stik. Andre faktorer som f.eks. netudfald og underspændinger eller motorstart og -stop kan også forårsage periodiske hændelser, som resulterer i maskinstop. Du er muligvis ikke til stede, når disse hændelser forekommer. Men det er dit Fluke ScopeMeter® testværktøj. Du kan enten plotte minimum og maksimum spidsværdier eller registrere kurveformen. Og med en micro SD hukommelse kan registreringen foretages i op til 14 dage. Recorderen er endnu mere kraftfuld med tilføjelsen af Recorder Event Detect, der gør registreringen og logningen af periodiske fejl nemmere end nogensinde før. Sæt blot en tærskelværdi på en meterudlæsning eller et kurvesignal fra skopet, hvorefter afvigelser registreres som unikke hændelser. Du behøver ikke længere søge blandt en masse data for at finde frem til fejl og kan hurtigt skifte fra én registreret hændelse til den næste, imens du stadig har adgang til hele datasættet.

Gå hurtigt gennem de registrerede hændelser for at identificere og foretage fejlfinding på periodiske fejl.

Den industrielle bushelbredstest verificerer den elektriske signalkvalitet på industrielle busser

Bushelbredstesten analyserer de elektriske signaler på den industrielle bus eller det industrielle netværk og giver et tydeligt valideringsmærke som "Godt", "Svagt" eller "Dårligt" for hver af de relevante parametre og angives ud for den faktisk målte værdi. De målte værdier sammenlignes med standardværdier baseret på den valgte bustype (CAN-bus, Profibus, Foundation Field, RS-232 og meget mere), eller der kan indstilles unikke referenceværdier, hvis forskellige tolerancer er påkrævet. Fluke 125B kan validere kvaliteten af de elektriske signaler, så snart de sendes via netværket uden at se på dataindholdet. Derudover kontrollerer 125B signalniveauer og -hastighed, overgangstider og forvrængning og sammenligner disse med de relevante standarder, så du har mulighed for at finde fejl som f.eks. forkerte kabeltilslutninger, dårlige kontakter, forkert jordtilslutning eller forkerte ledningsafslutninger.

Opnå hurtigt en forståelse af de fysiske lags analoge egenskaber i industrielle feltbussignaler.

Én testledning til at måle flere elektriske parametre

Højfrekvente kurveformer og meter-, kapacitans- og modstandsmålinger samt gennemgangstest dækkes alle af et enkelt sæt skærmede testledninger. Der spildes ingen tid med at finde eller omskifte ledninger.

Et enkelt testværktøj måler volt, ohm, ampere eller kapacitans udover at vise kurveformer.

FlukeView® ScopeMeter® software til Windows®

Få mere ud af dit ScopeMeter 120B med FlukeView® software:

 • Opbevar instrumentets skærmkopier på computeren, i farve
 • Kopier skærmbilleder til dine rapporter og dokumentation
 • Hent og gem kurveformdata fra dit ScopeMeter testværktøj til/på din computer
 • Opret og arkivér kurveformreferencer, så de er nemme at sammenligne
 • Kopier kurveformsdata til dit regneark og få detaljerede analyser
 • Brug markører til parametermålinger
 • Føj brugertekst til instrumentopsætninger, og send dem til instrumentet som referencer og anvisninger for operatøren

Bemærk: Nogle funktioner er muligvis kun tilgængelige med bestemte ScopeMeter modeller

Fluke Connect mobil app kompatibilitet

Automatiserede, industrielle maskiner er sværere at foretage fejlfinding på end nogensinde før. Det er ikke nok blot at vide, hvor du skal teste, du er også nødt til at vide, hvad du skal kigge efter–og det kan være svært uden nulpunktsmåledata eller adgang til fageksperterne. Det trådløse Fluke Connect ® Assets softwaresystem og trådløse testværktøjer gør det muligt for teknikerne at reducere vedligeholdelsesomkostningerne og øge oppetiden med præcise udstyrsregistreringer og vedligeholdelsesdata, som er lette at fortolke og dele. Sammenlign og sammenhold måledata og -tendenser for testpunkter og tendenser, så du bedre kan forstå signalkarakteristika og ændringer over længere tid. Og ved at gemme vedligeholdelsesdata på Fluke Cloud™ kan du sætte teammedlemmer i stand til at få adgang til dem hvor som helst og når som helst, de har behov for det, så du kan få rådgivning eller godkendelser i felten og få dine systemer op at køre hurtigere end nogensinde før.

Diagram med sammenligning af produkterFluke 123BFluke 124BFluke 125B
Funktioner
Skop og måleinstrument med dobbeltindgang og komplette funktioner
Oscilloskopets båndbredde, MHz="20"="40"="40"
Måleinstrument og skop-optager
Skop-cursormålinger
Effektmålinger og målinger af harmoniske
Bushelbred
Medfølgende tilbehør
10:1 spændingsprobe
i400s AC strømtang

Produktoversigt: Fluke 120B-serie industrielle ScopeMeter® håndholdte oscilloskoper

Forenklet testning, mere indsigt og hurtigere elektromekanisk fejlfinding

Den kompakte ScopeMeter® 120B-serie er den robuste oscilloskopløsning til fejlfinding i industriel elektronik og elektromekanisk udstyr samt vedligeholdelses-applikationer. Det er et komplet integreret testværktøj med oscilloskop, multimeter og højhastighedsrecorder i ét brugervenligt instrument. ScopeMeter 120B-serien kan også integreres med Fluke Connect ® mobilapp og FlukeView® til ScopeMeter software for at muliggøre yderligere samarbejde, dataanalyse og arkivering af vigtige testoplysninger.

Specifikationer: Fluke 120B-serie industrielle ScopeMeter® håndholdte oscilloskoper

Oscilloskop
Vertikal
Frekvensresponse - DC kobletUden prober og testledninger (med BB120)123B: DC til 20 MHz (-3 dB)
124B og 125B: DC til 40 MHz (-3 dB)
Med STL120-IV 1:1 skærmede testledningerDC til 12,5 MHz (-3 dB) / DC til 20 MHz (-6 dB)
Med VP41 10:1 probe123B: DC til 20 MHz (-3 dB)
124B og 125B: DC til 40 MHz (-3 dB)
Frekvensrespons - AC koblet (hvis roll er fra)Uden prober og testledninger<10 Hz (-3 dB)
Med STL120-IV 1:1 skærmede testledninger<10 Hz (-3 dB)
Med VP41 10:1 probe<10 Hz (-3 dB)
Stigetid, uden prober,
testledninger
123B <17,5 nsek.
124B og 125B <8,75 nsek.
IndgangsimpedansUden prober og testledninger1 MΩ//20 pF
Med BB1201 MΩ//24 pF
Med STL120-IV 1:1 skærmede testledninger1 MΩ//230 pF
Med VP41 10:1 probe5 MΩ//15,5 pF
Følsomhed5 mV til 200 V/div
Analog båndbreddebegrænser10 kHz
DisplayfunktionerA, -A, B, -B
Maks. indgangsspænding for A og BDirekte, med prøveledninger eller med VP41 probe600 Vrms Kat IV, 750 Vrms maks. spænding.
Med BB120600 Vrms
Maks. svævende spænding, fra enhver klemme til jord600 Vrms KAT IV, 750 Vrms op til 400 Hz
Horisontal
OscilloskopNormal, Single, Roll
Måleområder (normal)Ækvivalent sampling123B: 20 ns til 500 ns/div,
124B og 125B: 10 ns to 500 ns/div
Sand tids sampling1 μs til 5 sek./div
Single (i sand tid)1 μs til 5 sek./div
Roll (i sand tid)1 sek. til 60 sek./div
Samplinghastighed (for begge kanaler samtidig)Ækvivalent sampling (repetitive signaler)Op til 4 GS/sek.
Sand tids sampling: 1 μs to 60 sek./div40 MS/sek
 
Trigger
SkærmopdateringFritløbende, ved trigning
KildeA, B
Følsomhed A og B@ DC til 5 MHz0,5 delinger eller 5 mV
@ 40 MHz123B: 4 delinger
124B og 125B: 1,5 delinger
@ 60 MHz123B: Ikke relevant
124B og 125B: 4 delinger
HældningPositiv, negativ
 
Avancerede skopfunktioner
DisplayfunktionerNormalOpfanger op til 25 nsek. transienter og viser analog-lignende vedvarende kurve
JævnUndertrykker støj fra en kurveform
Transienter fraFanger ikke transienter mellem samples
IndhyldningOptager og viser minimum og maksimum for kurveformer over tid
Automatisk indstilling (Connect-and-View™)Løbende fuldautomatiske justeringer af amplitude, tidsbasis, udløserniveauer, triggerafstand og hold-off. Manuel tilsidesættelse via brugerjustering af amplitude, tidsbasis eller triggerniveau.
 
Måleinstrument med dobbeltindgang
Nøjagtigheden for alle målinger ligger inden for ± (% af udlæsning + antallet af trin) fra 18 °C til 28 °C.
Læg 0,1x (specifik nøjagtighed) til for hver °C under 18 °C eller over 28 °C. For spændingsmålinger med 10:1 probe skal der tillægges en probe-usikkerhed på +1 %. Der skal være mere end én periode af kurveformen synlig på skærmen.
 
Indgang A og indgang B
DC spænding (VDC)
Måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Nøjagtighed± (0,5 % +5 trin)
Common Mode dæmpning (CMRR)>100 dB ved DC, >60 dB ved 50, 60 eller 400 Hz
Fuld skala udlæsning5000 trin
Sand RMS spænding (V AC og V AC+DC)
Måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 750 V
Nøjagtighed for 5 % til 100 % af området (DC koblet)DC til 60 Hz (V AC+DC)(+1 % + 10 trin)
1 Hz til 60 Hz (V AC)(+1 % + 10 trin)
Nøjagtighed for 5 % til 100 % af området (AC eller DC koblet)60 Hz til 20 kHz±(2,5 % +15 trin)
DC dæmpning (kun VAC)>50 dB
Common Mode dæmpning (CMRR)>100 dB ved DC
>60 dB ved 50, 60 eller 400 Hz
Fuld skala udlæsning5000 trin, udlæsningen er uafhængig af signalets topfaktor.
Spidsværdi
FunktionerMaks. spids, Min. spids eller spids-til-spids
Måleområder500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 2200 V
NøjagtighedNøjagtighed Maks. spids eller min. spids5 % af fuld skala
Nøjagtighed spids-til-spids10 % af fuld skala
Fuld skala udlæsning500 trin
Frekvens (Hz)
Måleområder123B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz og 50 MHz
124B and 125B: 1 Hz, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz og 70 MHz
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 50 MHz i kontinuerlig autoset
Nøjagtighed ved 1 Hz til 1 MHz±(0,5 % +2 trin)
Fuld skala udlæsning10.000 trin
Omdrejninger
Maks. udlæsning50,00 kRPM
Nøjagtighed±(0,5 % +2 trin)
Duty Cycle (PULSE)
Måleområde2 % til 98 %
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 30 MHz i kontinuerlig autoset
Impulsbredde (PULSE)
Frekvensområde15 Hz (1 Hz) til 30 MHz i kontinuerlig autoset
Fuld skala udlæsning1000 trin
Ampere (A)
Med strømtangMåleområderSamme som V DC, V AC, V AC+DC, eller SPIDS
Skaleringsfaktorer0,1 mV/A 1 mV/A, 10 mV/A, 100 mV/A, 400 mV/A, 1 V/A, 10 mV/mA
NøjagtighedSamme som V DC, V AC, V AC+DC, eller SPIDS (tilføj usikkerhed for strømtang)
Temperatur (TEMP) med valgfri temperaturprobe
Måleområde200 °C/div (200 °F/div)
Skaleringsfaktorer1 mV/°C og 1 mV/°F
NøjagtighedSom V DC (tilføj usikkerhed for temperaturprobe)
Decibel (dB)
0 dBV1 V
0 dBm (600 Ω/50 Ω)1 mW med reference til 600 Ω eller 50 Ω
dB påV DC, V AC eller V AC+DC
Fuld skala udlæsning1000 trin
Topfaktor (CREST)
Måleområde1 til 10
Fuld skala udlæsning90 trin
Fase
FunktionerA til B, B til A
Måleområde0 til 359 grader
Opløsning1 grad
Effekt (kun 125B)
Konfigurationer1 fase / 3 faser, 3 ledere balancerede belastninger (3-fase: Kun fundamental frekvens, kun AUTOSET tilstand)
Effektfaktor (PF)Forholdet mellem watt og VA måleområde - 0,00 til 1,00
WattRMS udlæsning af multiplikation af korresponderende samples fra indgang A (volt) og indgang B (ampere)
Fuld skala udlæsning999 trin
VAVrms x Arms
Fuld skala udlæsning999 trin
VA reaktiv (var)[S][208]="2"[S][210]="2"[S][212]
Fuld skala udlæsning999 trin
Vpwm
FormålAt måle på pulsbreddemodulerede signaler, f.eks. udgange fra en frekvensomformer
PrincipUdlæsninger viser den effektive spænding baseret på den gennemsnitlige værdi af samples over et helt antal perioder af den fundamentale frekvens
NøjagtighedSom Vrms for sinussignaler
 
Indgang A til fælles
Ohm (Ω)
Måleområder123B og 124B500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
125B50 Ω, 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 30 MΩ
Nøjagtighed± (0,6 % + 5 trin) 50 Ω ± (2 % + 20 trin)
Fuld skala udlæsning50 Ω til 5 MΩ - 5000 trin, 30 MΩ - 3000 trin
Målestrøm0,5 mA til 50 nA, falder ved stigende måleområder
Spænding åbent kredsløb< 4 V
Gennemgang (Cont)
Bip<(30 Ω ± 5 Ω) i 50 Ω måleområde
Målestrøm0,5 mA
Detektering af kortslutninger på≥1 ms
Diode
Målespændingved 0,5 mA>2,8 V
ved åbent kredsløb< 4 V
Målestrøm0,5 mA
Polaritet+ ved indgang A, - ved COM
Kapacitans (CAP)
Måleområder50 nF, 500 nF, 5 μF, 50 μF, 500 μF
Fuld skala udlæsning5000 trin
Målestrøm500 nA til 0,5 mA, stiger ved stigende måleområder
 
Avancerede meterfunktioner
NulstillingIndstil aktuel værdi efter reference
AutoHold (A)Opfanger og fastfryser et stabilt måleresultat. Bipper, når resultatet er stabilt. AutoHold arbejder på hovedmeterudlæsningen med tærskelværdier på 1 Vpp for AC-signaler og 100 mV for DC-signaler.
Fast decimalpunktAktiveres ved hjælp af dæmpningstaster
 
Cursorudlæsning (124B og 125B)
KilderA, B
Enkelt vertikal linieUdlæsning af gennemsnit, minimum og maksimum
Gennemsnit, min., maks. og tid fra start af udlæsning (i ROLL mode, instrument på HOLD)
Min., maks. og tid fra start af udlæsning (i RECORDER tilstand, instrument på HOLD)
Harmoniske værdier i POWER QUALITY tilstand.
Dobbelte vertikale linierUdlæsning af spids-spids, tidsafstand og reciprok tidsafstand
Udlæsning af gennemsnit, min.-, maks.- og tidsafstand (i ROLL mode, instrument på HOLD)
Dobbelte horisontale linierUdlæsning af høj-, lav- og spids-spids
Stige- eller faldtidUdlæsning af overgangstid, 0 %-niveau og 100 %-niveau (manuel eller automatisk udjævning, automatisk udjævning kun mulig i enkeltkanal-tilstand)
NøjagtighedSom oscilloskopnøjagtighed
 
Recorder
Recorderen registrerer meterudlæsninger i meter-reordertilstand eller optager kontinuerligt kurveformsprøver i skop-recordertilstand. Oplysningerne gemmes i den interne hukommelse eller på det valgfri SD-kort (med 125B eller 124B).
Resultaterne vises som et linjeskriver display, hvor der plottes en graf af minimum- og maksimumværdier af meterudlæsninger over tid, eller som kurveformsdisplay, hvor alle de indsamlede samples plottes.
Metervisninger
MålehastighedMaks. 2 målinger/sek.
Størrelse optagelse (min, maks., gennemsnit)2 M udlæsninger for 1 kanal
Varighed optagelse2 uger
Maksimalt antal hændelser="1024"
Kurveform optagelse
Maks. samplehastighed400 K samples/sek.
Intern hukommelsesstørrelse400 M samples optaget tid
Intern hukommelseskapacitet15 minutter ved 500 μs/div
11 timer ved 20 ms/div
Størrelse registrering SD kort1,5 G samples
Varighed registrering SD kort11 timer ved 500 μs/div
14 timer ved 20 ms/div
Maksimalt antal hændelser="64"
 
Effektkvalitet (kun 125B)
UdlæsningerWatt, VA, var, PF, DPF, Hz
Watt, VA, var måleområder (automatisk)250 W til 250 MW, 625 MW, 1,56 GW
Hvis valgt: i alt (% r)±(2 % + 6 trin)
Hvis valgt: fundamental (% f)±(4 % + 4 trin)
DPF0,00 til 1,00
PF0,00 til 1,00 ± 0,04
Frekvensområde10,0 Hz til 15,0 kHz
og 40,0 Hz til 70,0 Hz
Antal harmoniskeDC til 51
Udlæsninger / cursorudlæsninger
(fundamentale 40 Hz til 70 Hz)
Vrms / Arms / WattHver harmoniske fra fundamentale kan vælges til individuelle udlæsninger
Inkluderer frekvensen af den fundamentale, fasevinkel og K-faktor (i ampere og watt)
 
Bushelbredstester (kun Fluke 125B)
TypeUndertypeProtokol
AS-iNEN-EN50295
CANISO-11898
Interbus SRS-422EIA-422
ModbusRS-232RS-232/EIA-232
RS-485RS-485/EIA-485
Foundation FieldbusH161158 type 1, 31,25 kbit
ProfibusDPEIA-485
PA61158 type 1
 
Diverse
SkærmType5,7" farveaktiv matrix TFT
Opløsning640 x 480 pixel
KurveformsdisplayVertikal10 div af 40 pixel
Horisontal12 div af 40 pixel
StrømforsyningEksternVia strømforsyning BC430
Indgangsspænding10 V DC til 21 V DC
Effektforbrug5 W, typisk
Indgangsstik5 mm stik
InternVia batteripakke BP290
BatteriforsyningGenopladeligt Li-ion 10,8 V
Driftstid7 timer med 50 % lysstyrke i baggrundsbelysning
Opladetid4 timer med testværktøj fra, 7 timer med testværktøj til
Tilladt omgivelsestemperatur0 til 40 °C (32 til 104° F) under opladning
HukommelseDen interne hukommelse kan gemme 20 datasæt (skærmkurveform og opsætning)Micro SD kortplads til SD kort (maks. størrelse på 32 GB)
MekaniskStørrelse259 x 132 x 55 mm
(10,2" x 5,2" x 2,15")
Vægt1,4 kg (3,2 lb) inkl. batteripakke
InterfaceGalvanisk isoleretOverfør skærmkopier (bitmaps), indstillinger og data
USB til pc/bærbar computerOC4USB galvanisk isoleret USB-adapter/kabel (ekstraudstyr) med FlukeView®-software til Windows®.
Valgfri Wi-Fi adapterHurtig overførsel af skærmkopier (bitmaps), indstillinger og data til PC/laptop, tablet, smartphone mv. En USB-port medfølger til at forbinde WiFi-donglen. Brug ikke USB-porten med et kabel af sikkerhedsmæssige årsager.
 
Miljø
MiljøMIL-PRF-28800F, klasse 2
TemperaturBatteridrift32 til 104 °F (0 til 40 °C)
Strømforsyningsdrift32 til 122 °F (0 til 50 °C)
Opbevaring-4 til 140 °F (-20 til 60 °C)
Relativ luftfugtighed (drift)ved 0 til 10 °C (32 til 50 °F)Ikke-kondenserende
ved 10 til 30 °C (50 til 86 °F)95 %
ved 30 til 40 °C (86 til 104 °F)75 %
ved 40 til 50 °C (104 til 122 °F)45 %
Opbevaringved -20 til 60 °C (-4 til 140 °F)Ikke-kondenserende
HøjdeFunktionsdygtig op til 3 km (10.000 fod)KAT III 600 V
Funktionsdygtig op til 2 km (6.600 fod)KAT IV 600 V
Opbevaring12 km (40.000 fod)
EMC elektromagnetisk kompatibilitetInternationaltIEC 61326-1: Industriel, CISPR 11: Gruppe 1, klasse A
Korea (KCC):Klasse A udstyr (industrielt udstyr til udsendelser og kommunikation)
USA (FCC):47 CFR 15 underafsnit B. Dette produkt anses for at være en enhed undtaget paragraf 15. 103.
Trådløs radio med adapterFrekvensområde2412 MHz til 2462 MHz
Udgangseffekt< 100 mW
Beskyttelse kabinetIP51, ref.: EN/IEC60529
SikkerhedGenereltIEC 61010-1: Forureningsgrad 2
MålingIEC 61010-2-033: KAT IV 600 V / KAT III 750 V
Maks. indgangsspænding for indgang A og BDirekte på indgang eller med ledninger600 Vrms KAT IV til nedklassificering
Med banan-BNC adapter BB120600 Vrms til nedklassificering
Maks. svævende spænding, fra enhver klemme til jord600 Vrms KAT IV, 750 Vrms op til 400 Hz

Modeller: Fluke 120B-serie industrielle ScopeMeter® håndholdte oscilloskoper

Fluke 125B

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 125B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • 10:1 Spændingsprobe
 • i400s AC strømtang
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
Fluke 123B/S

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (20 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 123B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
 • Blød bæretaske
 • Magnethængsel
 • FlukeView® ScopeMeter® software til Windows®
 • Skærmbeskytter
Fluke 123B

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (20 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 123B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
Fluke 124B

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 124B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • 10:1 Spændingsprobe
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
Fluke 124B/S

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 124B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • 10:1 Spændingsprobe
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
 • Blød bæretaske
 • Magnethængsel
 • FlukeView® ScopeMeter® software til Windows®
 • Skærmbeskytter
Fluke 125B/S

Industrielt ScopeMeter® håndholdt oscilloskop (40 MHz)

inkluderer:

 • Fluke 125B håndholdt oscilloskop
 • Skærmede prøveledninger med sorte jordledninger
 • Sorte prøveledninger (til jord)
 • Krognæb (rød, blå)
 • Bananstik til BNC adapterstik (sort, x1)
 • 10:1 Spændingsprobe
 • i400s AC strømtang
 • USB vinklet adapter
 • WiFi USB adapter*
 • Switch-mode strømforsyning, Adapter/Batterioplader
 • Genopladelig Li-ion-batteripakke
 • Blød bæretaske
 • Magnethængsel
 • FlukeView® ScopeMeter® software til Windows®
 • Skærmbeskytter