Dansk

Sådan holdes reguleringsventilernes positioneringsenheder på målet

Kalibrering

Ventiler, de aktuatorer, der bevæger dem, og de elektroniske kredsløb, der styrer dem, skal kunne holde til hård daglig brug. En ventil kan foretage fra hundreder til titusinder slagbevægelser i en periode på et år. Det får skruer til at flytte sig, fjedre til at svækkes, og den mekaniske forbindelse til at løsne sig. Ventilsædet slides både som følge af den gentagne lukning af ventilen og af den væske eller gas, der strømmer gennem den.

Sådan holdes ventilernes positioneringsenheder på målet

Derudover medfører de elektroniske komponenter en ”kalibreringsdrift”, der bevirker at ventilerne ikke åbner eller lukker helt, lukker for tidligt eller kører uregelmæssigt og resulterer i forkert regulering af den gas eller væske, de styrer.

For at undgå dette er det vigtigt at have et forebyggende vedligeholdelsesprogram, hvor ventilernes positioneringsenheder kontrolleres i felten. Disse kontroller skal udføres hurtigt for at minimere nedetid og efterfølges af en hurtig rekalibrering, hvis der forekommer kalibreringsdrift.

Seks trin til kontrol af ventilpositionering

Se nedenstående grundlæggende trin til at udføre positionscheck på en ventils positioneringsenheder. Læs altid ventilproducentens særlige anvisninger til korrekt og passende test og kalibrering af positioneringsenheden.

1. Konfiguration

Konfigurer Fluke 789 ProcessMeter til sourcing funktion med det strømområde der passer til positioneringsenheden.

 • Tilslut testledningerne til mA source udgangsstik på Fluke 789.
 • Vælg 4-20 mA området ved at flytte drejefunktionsomskifteren fra Off (Fra) til den øverste, orange mA udgangsposition.
 • Tilslut Fluke 789 til ventilens indgangsstik.

2. Test lukningen af ventilen

Find ud af, om positioneringsenheden lukker ventilerne helt ved en strømstyrke på 4,0 mA.

 • Indstil sourcing strømmen til 4,0 mA på Fluke 789 ProcessMeter ved at trykke på knappen 0% under knappen SpanCheck.
 • Hold øje med, om ventilen bevæger sig, og tryk én gang på knappen Coarse Down for at sænke strømstyrken til 3,9 mA. Ventilen bør ikke bevæge sig.
 • Juster nuljusteringen på ventilens positioneringsenhed for at indstille ventilen til den lukning, du ønsker.

3. Test åbningen af ventilen

Kontroller åbningen af ventilen ved at trykke knappen Coarse Range opad fra 4,0 mA. Fluke 789 ProcessMeter forøger med 0,1 mA for hvert tryk på knappen Coarse Range.

Bemærk: Når du indstiller det punkt, hvor ventilen begynder at åbne, skal du sikre dig, at der ikke er noget modtryk fra aktuatoren mod den kraft, der holder ventilen lukket, når der er 4,0 mA på styreenhedens indgang.

 • Der må ikke være tryk på membranen i en fjederlukningsventil.
 • Der må ikke være tryk på den ene side af stemplet i en dobbeltvirkende stempelaktuator.
 • Du kan indstille ventilens åbningsstart mellem 4,1 og 4,2 mA for at sikre, at der ikke er modtryk mod disse kræfter ved indstillingen for lukket ventil.

4. Test span position

Span position check tester ventilen i helt åben position.

 • Tryk på knappen SpanCheck 100%, som sender enheden op på 20 mA. Brug områdeknapperne på Fluke 789 ProcessMeter til at indstille source strømmen til en udlæsning på 20 mA, og lad ventilen stabilisere sig.
 • Mens du holder øje med eller mærker efter for ventilbevægelse, skal du trykke én gang på områdeknappen Coarse Up, til enheden når 20,1 mA.
 • Ved hjælp af kontrolknappen Coarse justeres strømstyrken op og ned mellem 20,1 mA og 19,9 mA. Ventilstammen bør ikke bevæge sig fra 20,1 til 20 mA og bør bevæges sig en smule fra 20 mA til 19,9 mA.

5. Test linearitet

Ventiler med lineær funktion.

 • Indstil Fluke 789 ProcessMeter til 4 mA.
 • Brug knappen % Step til at øge strømmen i intervaller til 12 mA (50%), og kontroller, at ventilens positionsindikator viser en slaglængde på 50%.

Bemærk: Hvis ventilen er af den ikke-lineære type, finder du den korrekt funktion i ventilens manual.

6. Test ventilen for jævn drift

 • Indstil drejeomskifteren til laveste udgangs mA, og vælg funktionen Slow Ramp (langsom rampe) med den blå knap.
 • Lad Fluke 789 ProcessMeter rampe gennem flere cyklusser, mens du holder øje med eller mærker en eventuel unormal ventildrift. Ventilen bør IKKE vibrere eller åbne/lukke for hurtigt i nogen af trinpositionerne i Slow Ramp, og ventilen bør heller ikke køre trægt.
 • Indstil ventilstyringens forstærkning til et punkt, der giver den bedste respons mellem disse to betingelser.

Fem måder, hvorpå Fluke Connect funktioner udvider felttestning af ventilens positioneringsenhed

Fluke 789 ProcessMeter og Temperatursæt indeholder alle Fluke 789 ProcessMeter’s kraft og funktioner sammen med FC Connector, der giver dig adgang til Fluke Connect app'ens funktioner på din smartphone, herunder muligheden for at:

 1. Arkivere målinger i EquipmentLog™ historikken i Fluke Cloud™ lageret til dokumentation og fremtidig reference i felten.
 2. Sammenligne målinger i realtid med historiske data.
 3. Oprette forbindelse til andre teknikere og din chef via et ShareLive™ videoopkald, så du kan vise dem, hvad du ser, og få øjeblikkelig feedback.
 4. Flytte dig længere væk fra farlige områder ved at konfigurere Fluke 789 FC ProcessMeter ved ventilen og få vist resultaterne på din smartphone.
 5. Få adgang til digitale produktvejledninger, Fluke anvendelsesnoter og andre ressourcer fra felten via din smartphone.