Dansk

14 måder, hvorpå skjulte luftlækager skaber problemer i udstyr

Energieffektivitet, Lækagedetektering

Ud over problemer med ydeevnen og reduceret energieffektivitet kan den skade, der forårsages af ubemærket gas- eller trykluftlækage, være betydelig. Her er nogle af de værste problemer, der kan undgås med Fluke i900 akustisk kamera, som hjælper dig med at finde disse luskede lækager, så du kan reparere dem, før de forårsager dyr nedetid.

1. Fejl i styring af lufttrykregulator

Ventilationsåbning på en regulator til styring af trykluft

Billede venligst udlånt af ADG Concepts

Denne regulator til styring af trykluft er beregnet til at holde indvendige komponenter tørre. Ved første øjekast troede denne kunde, at det, vedkommende hørte, var normal udluftning, men ved at visualisere lyden med Fluke i900 opdagede man to utætheder. Dette var ikke normal udluftning. I stedet var pakningerne defekte, hvilket fik luften til at sive ud.

2. Kondens i styretavle til procesventiler

Luftlækage i styretavle til procesventiler

Billede venligst udlånt af ADG Concepts

Denne styretavle er til en procesventil (elektrisk og pneumatisk). Denne kunde klagede over en ubegrundet elektrisk fejl. Det viste sig, at hovedårsagen slet ikke var elektrisk. Fluke i900 identificerede en tryklufttørrer, der ikke virkede effektivt, hvilket forårsagede kondens i området og til sidst medførte en defekt i de elektriske komponenter.

3. Korrosion i trykregulator

Trykregulator beskadiget på grund af kuldioxidlækage

En trykregulator, der var slemt korroderet og ikke længere fungerede. Regulatoren var en del af udstyr indeholdende trykluft, nitrogen og kuldioxid. Denne kunde havde en trykregulator, der hele tiden var defekt, men vedkommende kunne ikke finde ud af hvor. Fluke i900 fandt frem til kuldioxidlækager i nærheden, som med tiden kan få komponenter til at gå i stykker og påvirke oppetiden og/eller kvaliteten negativt. Hovedårsagen til mange fejl, der ikke bemærkes.

4. Nedetid for ventildrev

Ventildrev med luftlækage

Billede venligst udlånt af ADG Concepts

Dette er et ventildrev i et tryksat gassystem. Denne kunde var ikke klar over denne lækage og havde kompenseret for den ved at øge styrelufttrykket. Den utilsigtede konsekvens var, at det maksimale tryk i andre enheder blev overskredet. Dette reducerede processens driftssikkerhed yderligere og medførte nedetid.

5. Luftbehandlerkanallækager i pakninger og fastgørelsesanordninger

Luftbehandlerkanal med luftlækage Luftbehandlerkanal med lækager i pakninger og fastgørelsesanordninger

Et kanalsystem i en malekabine. Der er flere lækager med defekte pakninger og fastgørelsesanordninger, der er løse eller helt mangler. Denne type lækager kan lukke hele anlægget ned eller forårsage udledning til det omgivende miljø. Der er blevet udført vedligeholdelse på udstyret blot ugen før, og lækagerne blev ikke opdaget.

6. Lækager i luftslanger i bilproduktionsanlæg reducerer ydeevnen

Luftslanger i produktionsanlæg til sættevognstrækker med luftlækager

Dette er pneumatiske luftslanger i den sættevognstrækker. Lækager i pneumatiske systemer er en kvalitetsfejl, der kan påvirke de indbyggede systemers ydeevne. Traditionelle metoder til lækagedetektering er ekstremt tidskrævende i disse situationer og kan nemt overse denne type lækager.

7. Lækager i produktbeholder medfører forurening

Produktbeholder med luftlækager

Denne produktbeholder indeholder pulver eller granulat til produktion af vinylplader. En lækage som denne kan påvirke batchintegriteten, som f.eks. forurening af produktet pga. infiltrering af miljøpartikler. Forurenende bestanddele kan også tilstoppe siloen og lukke den ned, hvilket fører til uplanlagt nedetid. Fluke i900 identificerede en defekt O-ring eller overspændt møtrik på beholderens luge.

8. Lækager i støvopsamlingssystem fører til ineffektiv ydeevne

Støvopsamlingssystem med luftlækager

I dette støvopsamlingssystem opdagede ii900 en lækage i pneumatikken, der driver rysteværket i systemet. Denne type lækage forårsager ineffektiv drift og kan medføre ekstra vedligeholdelse eller reduceret ydeevne eller tilstopninger.

9. Lækager i HVAC-kanalsystem medfører mulighed for fejl

HVAC-kanalsystem med luftlækager

Tryk- eller vakuumtab i HVAC-kanaler kan medføre forurening, defekt udstyr eller miljømæssige sikkerhedsproblemer, hvis de ikke udluftes korrekt.

10. Rullelejer placeret for højt til at kunne registrere alle vedligeholdelsesbehov

Højt placerede rullelejer med luftlækager

Dette er et transportørsystem, der bruges til at flytte kasser gennem anlægget. Rullelejer kræver løbende vedligeholdelse. I dette eksempel brugte kunden USD 4 mio. på stilladser for at få adgang til de højtliggende områder med henblik på eftersyn og vedligeholdelse. Man byggede ofte stilladser det forkerte sted eller inspicerede områder, der ikke krævede vedligeholdelse. Fluke ii900 gav mulighed for eftersyn med fuldt overblik fra stueetagen.

11. Styreluftregulator udluftes ikke korrekt

Styreluftregulator med luftlækager

Billede venligst udlånt af ADG Concepts

Dette er en styreluftregulator over en procesventil. Huset med lækagen er en kontraventil. Pakningen mellem de to monteringsflader er defekt, hvilket gør, at enheden ikke udlufter overtryk, men blot lækker.

12. Udendørs opbevaringstank lækker dyre gasser

Betjeningsanordninger på udendørs opbevaringstank med argonlækage Tilslutning på udendørs opbevaringstank med argonlækage

Dette er en udendørs argonopbevaringstank. På dette anlæg føres argon gennem rør fra denne lagertank og ind i anlægget, hvor det anvendes i produktionsprocessen. Argon er en dyr gas, og når ventilerne lækker, strømmer pengene direkte ud af tanken.

13. Robotlækager påvirker produktkvaliteten

Robotudstyr med luftlækager Robotudstyr med luftlækager i pneumatiske sugekopper

Dette er en pluk og placer-robot med pneumatiske sugekopper. Hvis suget eller drevet er svagt, kan plukkede dele tabes eller placeres i den forkerte position og påvirke produktkvaliteten. Når der rapporteres om sugeproblemer, genplaceres alle komponenter ofte, fordi det er vanskeligt at isolere problemet. I stedet for at skulle efterse hver kop uafhængigt af hinanden, kan du med Fluke ii900 undersøge, om der er lækager under drift.

14. Lækager i dampsystem er dyre

Utæt dampsystem

Dette dampsystem lækker fra dampfælden. Damp er dyrt at producere. Denne type systemer er ofte utilgængelige, hvilket gør det vanskeligt at identificere problemer.

Det kan være svært at identificere luft- eller gaslækager, især hvis du ikke ved, hvor du skal lede efter dem. Disse eksempler viser, at lækager kan være mange flere steder end i de grundlæggende trykluft- eller gassystemer, og de problemer, som disse lækager forårsager, kan være meget dyre. Med Fluke ii900 sonisk industrikamera kan du nemt identificere disse og andre typer luft- eller gaslækager og holde systemerne kørende effektivt.

Relaterede ressourcer