Dansk

Sådan måles strøm med et tang-tilbehør

 1. Bestem om strømmen, der skal måles, er AC eller DC.
 2. Vælg et tang-tilbehør til dit multimeter, der er designet til at måle den specifikke strøm eller en, der kan måle både AC og DC.

  Bemærk: Se på tilbehørstængernes specifikationer, og find ud af, om tangen udsender et strømniveau eller et spændingsniveau.

 3. Bestem kredsløbets forventede maksimale strøm ved at kontrollere typeskiltet på en komponent eller afbryderklassificeringen. Plug-in tang-tilbehør fås i forskellige forudindstillede områder. Bestem om området i dit multimeter eller tang-tilbehør er stort nok til at måle det. Hvis ikke, skal du vælge et instrument, der er udstyret til højere områder.

  Bemærk: Hvis et meter inkluderer sikrede strømterminaler, skal du kontrollere, at sikringerne er i orden.

 4. Konfigurer din DMM som følger:
  • For at måle AC strøm med en strømudgangstang, skal du stille drejeomskifteren til mÃ/Ã.
  • Indsæt den sorte testledning i COM stikket.
  • Ved Plug-in tang-tilbehør der producerer et AC strøm output, tilsluttes den røde testledning til mÃ/Ã stikket. Disse tænger er designet til kun at måle AC strøm og, afhængigt af tangens skaleringsfaktor, leverer 1 mA til DMM for hver 1 A målt strøm (1 mA/A).
  • Følg trin 6-8 nedenfor.
  • For at måle AC/DC strøm med en spændingsudgangstang, skal du stillle drejeomskifteren til mVac for AC strøm eller til mVdc for DC strøm.
  • Indsæt den sorte testledning i COM stikket.
  • Ved Plug-in tang-tilbehør der producerer et spændingsoutput, sætter du den røde testledning i V stikket. Disse tænger er designet til at levere 1 mV, 10 mV eller 100 mV til DMM for hver 1 A af målt strøm.
  • Følg trin 6-8 nedenfor.
 5. Åbn kæberne ved at trykke på værktøjets udløser.
 6. Luk en enkelt leder inde i kæberne. Sørg for, at kæberne er helt lukkede, før der aflæses.
 7. Se aflæsningen på displayet.

  Tip: Tænger måler strøm i et kredsløb ved at måle styrken af magnetfeltet omkring en enkelt leder. Når det er muligt, skal testlederen adskilles fra de omgivende ledere med et par centimeter. Målet: Undgå, at tangen opsamler støj magnetfelter. Hvis adskillelse ikke er mulig, skal du foretage flere aflæsninger på forskellige steder langs den samme leder. Mål ikke på skærmede ledere, da magnetfelterne er kraftigt formindsket eller endda elimineret.

Strøm måleanalyse

At kende det aktuelle forbrug i et system, komponent eller kredsløb er meget nyttigt under fejlfinding.

Elektriske komponenter, såsom motorer, har ofte et typeskilt, der viser komponentens kredsløbsklassificering. En strømmåling kan sammenlignes med denne klassificering for at bestemme sundheden af komponentens driftstilstand.

Foretag strømmålinger: For at bestemme, hvor meget en belastning (en komponent, f.eks. en motor) trækker fra systemet Du kan også måle den samlede belastning på et kredsløb.

En motor er for eksempel overbelastet, hvis den trækker mere end den nominelle strøm, underbelastet, hvis den trækker mindre.

Ved fejlfinding kan en tekniker foretage en baseline måling og være på udkig efter overbelastning, overstrøm eller en strømubalance mellem faser.

Generelt angiver strømme med højere end nominelt normalt et problem, der kan forårsage yderligere problemer. Højere strøm giver højere temperatur, og det kan forårsage sammenbrud af isolation og komponentfejl.

De fleste digitale multimetre kan kun måle DC eller AC strøm op til 10 A. Højere strøm skal skaleres ned med et strømtilbehør, der kan måle strøm i et kredsløb fra 0,01 A til 1000 A ved at måle styrken på det elektriske felt omkring en leder.

For maksimal effektivitet anbefales det, at der foretages en strømmåling, når udstyret først installeres og under normal drift. Disse målinger kan bruges til at tilvejebringe en baseline sammenligning, når du foretager fejlfinding af et fremtidigt problem.

Reference: Digital Multimeter Principles af Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Find det rigtige multimeter