Türkçe

2021 Elektriksel Güvenlik İstatistikleri

Güvenlik

Fluke olarak birinci önceliğimiz güvenliğinizdir. Elektriksel güvenlik söz konusu olduğunda aletlerinizin kalitesi önemlidir çünkü bu alet sizi elektrik çarpmasından koruyacak tek şey olabilir. Ancak, iş yeri güvenliği elinizdeki aletin ötesine geçer. Fluke iki yıldır, elektrik teknisyenlerine ve elektrik çalışanlarına günümüzde iş yerlerinde mevcut güvenlik kültürü hakkında kendilerinin görüşlerini isteyen bir anket gönderiyor.

2021 Elektriksel Güvenlik İstatistikleri

İçindekiler

 

COVID-19'un etkileri

2021 yılının başında gerçekleştirilen bu anket ile 511 elektrik çalışanından bilgi toplandı. Bu anketin yapıldığı zamanı dikkate alarak COVID-19'un sektörler üzerindeki etkisi hakkında sorular sorduk. Bu anket önceki yıllarda da sorulan konuları ele alsa da salgının iş gücünü nasıl etkilediğini ele almak, bu yılın anketindeki verilerde önemli bir faktör.

Toplanan yanıtlara göre anket katılımcılarının %90'ı pandemi sırasında çalışan asli personel olarak kabul edildi. Bu kişilerin %85'i, karantina sırasında güvenli bir şekilde çalışmaya devam edebildiklerini düşünüyordu.

2021 güvenlik anketi temel çalışma
Anket katılımcılarının mesleklerinin %90'ı pandemi karantinası sırasında asli nitelikteydi.


2021 güvenlik anketi covid sırasında çalışma
Ankete katılanların %85'i pandemi karantinası sırasında çalışmaya devam edebilmişti.
 

Ancak COVID-19'un artık bir yıldan fazladır devam eden etkilerini ele aldığımıza göre, elektrik çalışanları şirketlerinin güvenlik konusuna yaklaşımında bir gelişme görmüyorlar. Katılımcıların yalnızca %38'i pandeminin başlangıcından beri güvenliğin daha fazla ciddiye alındığına inanıyordu.


2021 güvenlik anketi covid sonrası
Katılımcıların yalnızca %38'i COVID-19'un başlamasından bu yana çalışmalarında güvenliğin daha fazla ciddiye alındığına inanıyor.

İş yeri güvenliği kültürü

Geçen senenin anketine benzer şekilde, katılımcıların %98'i 2021 yılında çalışanların güvenliğini sağlamak için güçlü bir güvenlik kültürünün önemli olduğuna katılıyor. Ancak katılımcıların yalnızca %38'i çoğu şirketin güçlü bir güvenlik kültürüne sahip olduğuna inanıyor ve aynı insanların %96'sı, iş yerlerinde elektriksel güvenlik konusunun gelişime açık olduğunu ifade ediyor.

2021 güvenlik anketi güvenlik kültürü
Katılımcıların %98'i çalışanların güvenliğini sağlamak için güçlü bir güvenlik kültürünün önemli olduğuna katılıyor.


2021 güvenlik anketi güçlü kültür
Katılımcıların yalnızca %38'i çoğu şirketin güçlü bir güvenlik kültürüne sahip olduğuna inanıyor.
 

2020 yılında yapılan ankette, katılımcıların %99'u güçlü bir güvenlik kültürünün önemli olduğunu ifade etmekle birlikte %44'ü çoğu şirkette güçlü bir güvenlik kültürü olduğunu belirtti. Geçen yıl, katılımcıların %99'u iş yerinde elektriksel güvenliği artırma yönünde olanakların mevcut olduğunu söyledi.

2020 güvenlik anketi güvenlik kültürü
2020 yılında yapılan ankette, katılımcıların %99'u güçlü bir güvenlik kültürünün önemli olduğunu söyledi.


2020 güvenlik anketi güçlü kültür
2020 yılında yapılan ankette, katılımcıların %44'ü çoğu şirkette güçlü bir güvenlik kültürü olduğunu belirtti.
 

Güvenlik kültürü oluşturma

Katılımcıların yalnızca %25'i çoğu şirketin yeterli güvenlik eğitimi sağladığına inanıyor. Bu da bu ankette geriye kalan 371 elektrik çalışanının şirketlerin yeterli güvenlik eğitimi verdikleri önermesine kesinlikle katılmadıklarını, katılmadıklarını veya çekimser kaldıklarını ifade ettikleri anlamına geliyor.

2021 güvenlik anketi eğitim
Katılımcıların yalnızca %25'i çoğu şirketin yeterli güvenlik eğitimi verdiğini söyledi.
 

OSHA'ya göre 2018 yılında özel sektörde yaşanan 4.779 çalışan ölümünün %8,5'i elektrik çarpması nedeniyle meydana gelmişti. Predictive Solutions güvenlik uzmanı Dr. Chuck Pettinger, geçmiş istatistiklere ve bu anketin ortaya çıkardığı bilgilere dayanarak kuruluşunuzda bir güvenlik kültürü oluşturabilmeniz için üç adımlı bir yöntem önerdi. 

1. Bir eğitim programı oluşturun

 • Herkesin düzenli olarak eğitilmesi için zaman ayırın, böylece bilgiler her çalışanın zihninde her zaman taze kalacaktır.

2. İşçileri güvenliğe dahil edin

 • Eğitim oturumları sırasında çalışanların ilgilerini kaybetmek yerine güvenlik programının bir parçası olmaları için güvenlik toplantılarını etkileşimli hale getirin.

3. Güvenlikle ilgili iletişim kurma biçiminizi değiştirin

 • Güvenliği ele alma şekliniz şirketinizde bu konuya dair üslubu belirler. Yöneticiler, olası güvenli olmayan eylemleri eğitim konusu anlar olarak kullanarak, kuralların amacının çalışanları korumak olduğunu göstermelidir.

Sorumluluk

Fluke 2020 yılında bu anketi yaptığında katılımcıların yaklaşık %50'si işteki güvenliklerinden başka birinin sorumlu olduğunu söyleyerek yanıt verdi. 2020'de bu durum değişmedi. Katılımcıların %48'i çalışanın kendi güvenliğinden sorumlu olduğuna inanırken geriye kalan %52'si güvenliğin şirket liderleri, güvenlik yöneticileri, süpervizörler veya İK gibi başka birinin sorumlu olduğunu söyledi.

2021 güvenlik anketi sorumluluk
Katılımcıların %52'si, 2021 yılında işteki güvenliklerinden başka birinin sorumlu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.


2020 güvenlik anketi sorumluluk
Katılımcıların yaklaşık %50'si 2020 yılında, işteki güvenliklerinden başka birinin sorumlu olduğunu söyleyerek yanıt verdi.
 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE)

Anketin geri kalanında görülen trendi 2021 yılında sürdüren katılımcıların %82'si, elektrikçilerin kendi ortamlarına uygun KKE'yi kullanmayı belirten güvenlik adımını atladıklarını ifade etti. Bu anket 2020 yılında yürütüldüğünde %85'i bu adımı atladıklarını, çünkü bu adımın onlara zor geldiğini ifade etmişlerdi. 

Hem İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi(OSHA) hem de Ulusal Yangın Önleme Birliği (NFPA), elektrikli ekipmanların çevresinde KKE kullanımına ilişkin kurallar ve düzenlemeler ortaya koyuyor. NFPA 70E'de, karşılaşabileceğiniz farklı iş yeri koşullarında hangi seviyelerde KKE kullanabileceğiniz belgeleniyor. Şantiye güvenliğiyle ilgili güvenilir KKE yönergelerine ve düzenlemelerine uymak, ark parlaması gibi bir durumda kendi güvenliğinizi sağlamaya yardımcı olabilir. 
 

2021-safety-survey-PPE.jpg
2021 yılında, katılımcıların %82'si elektrikçilerin KKE kullanmayı atladıklarını, çünkü bu adımın onlara zor geldiğini ifade ettiler.


2020-safety-survey-PPE.png
2020 yılında, katılımcıların %85'i elektrikçilerin KKE kullanmayı atladıklarını, çünkü bu adımın onlara zor geldiğini ifade ettiler.
 

Elektriksel güvenlik endeksi

 • 2018'de 4.779 çalışan ölümü
 • 2018'de elektrik çarpmasından kaynaklanan 86 ölüm (%8,5)
 • ABD'de her gün 5-10 ark parlaması olayı yaşanıyor
 • Her 3 elektrik çalışanından biri ark parlaması yaşamıştır
 • Katılımcıların %95,9'u, çalışanların güvenliğini sağlamak için iş yerinde güçlü bir güvenlik kültürünün önemli olduğunu söylüyor
 • %61,8'i ise çoğu şirketin güçlü bir güvenlik kültürüne sahip olmadığına inanıyor
 • Çalışanların %52'si, güvenlikten kendilerinden başka birinin sorumlu olduğuna inanıyor
 • %82'si, elektrikçilerin onlara zor geldiği için KKE kullanmayı atladığını düşünüyor