Türkçe

Fluke Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 27 Eylül 2013

LÜTFEN BU KULLANIM KOŞULLARINI DİKKATLE OKUYUN. Web sitelerimize, mobil uygulamalarımıza veya diğer ürün ve hizmetlerimize ERİŞEREK VEYA bunları KULLANARAK, BU KULLANIM KOŞULLARINA VE REFERANS İLE BİRLEŞTİRİLMİŞ KOŞULLARA BAĞLI KALMAYI KABUL EDİYORSUNUZ. BU KOŞULLARIN TAMAMINA UYMADIĞINIZ TAKDİRDE, WEB SİTELERİMİZİ, MOBİL UYGULAMALARIMIZI VEYA DİĞER ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZİ KULLANMAYINIZ.

Bu Kullanım Koşulları ("Koşullar"), Fluke Corporation ve belirli iştirakleri ile bağlı ortaklıklarının (topluca "Fluke", "biz" veya "bizim") web sitelerine, mobil uygulamalarına ve diğer ürün ve hizmetlerine (topluca "Hizmetler") erişmeniz ve bunları kullanmanız için geçerlidir. Bu Koşullar, Fluke ile ürün ve hizmetlere ya da diğerlerine ilişkin yapmış olduğunuz diğer sözleşmelerin şart ve koşullarını hiçbir şekilde değiştirmez. Hizmetleri herhangi bir varlığın adına kullanıyorsanız, bu Şartları söz konusu varlığın adına kabul etmekle yetkili olduğunuzu ve bu Koşulları ihlal ettiğiniz takdirde söz konusu varlığın bize karşı sorumlu olduğunu kabul ettiğini beyan ve temin edersiniz.

Fluke, dilediği zaman ve kendi takdirine bağlı olarak, bu Koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Fluke'un bu Koşullarda değişiklik yapması halinde, size bir e-posta bildirisi göndererek, Hizmetler aracılığıyla bir bildiri sağlayarak veya bu Koşulların üst kısmında yer alan "Son Güncelleme" tarihini güncelleyerek, sizleri bu değişikliklerden haberdar edeceğiz. Hizmetleri sürekli kullanımınız, revize edilmiş Koşulları kabul ettiğinizi doğrulayacak. Hizmetleri kullanımınız için geçerli olan şart ve koşulları anladığınızdan emin olmak için, Koşulları sık sık gözden geçirmenizi öneririz. Değiştirilen Koşulları kabul etmediğiniz takdirde, Hizmetleri kullanmayı bırakmanız gerekmektedir.

1. Gizlilik Politikası

Fluke'un kullanıcılarımızla ilgili bilgileri nasıl topladığına, kullandığına ve ifşa ettiğine dair bilgi için, lütfen Gizlilik Politikamız 'a bakın.

2. Satışa İlişkin Şart ve Koşullar

Fluke'tan ürünler veya hizmetler satın aldığınızda, Satışa İlişkin Şart ve Koşullar geçerli olacaktır. Bu Satış Koşulları, dilediğimiz zaman ve kendi takdirimize bağlı olarak haber vermeksizin değişikliğe tabidir, bu nedenle her bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde Satış Koşullarını gözden geçirmeniz gerekmektedir.

3. Uygunluk, Kayıt ve Hesap

Hizmetler, 18 yaşın altındakilerin kullanımına yönelik değildir. Hizmetleri kullanarak, (a) 18 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; (b) daha önce Hizmetlere ilişkin kullanımınızın durdurulmadığını; (c) Fluke'ta birden fazla çevrimiçi hesabınız olmadığını; ve (d) bu sözleşmeyi imzalamaya tam yetkili olduğunuzu ve bu sözleşmeyi imzalayarak, taraf olduğunuz diğer sözleşmeleri ihlal etmeyeceğiniz garanti edersiniz.

Hizmetlerin belirli alanlarına veya özelliklerine erişebilmek veya bunları kullanabilmek için, çevrimiçi bir hesap için kaydolmanız istenebilir. Bir hesap için kaydolurken, ticari marka sahibinin izni olmadan söz konusu ticari markayı içeren bir hesap adı oluşturamazsınız. Hesap adlarına itiraz etme veya gerektiğinde, ticari marka hakları da dahil olmak üzere bir ismin yasal hakkına sahip olan işletme veya birey adına gerekenleri yapma hakkını saklı tutarız.

Hizmetleri kullanımınıza istinaden, (w) doğru, güncel ve tam hesap bilgileri sağlamayı; (x) hesap bilgilerinizi korumayı ve zamanında güncellemeyi; (y) parolanızın güvenliğini korumayı ve tarafımıza vermiş olduğunuz hesabınıza ve bilgilerinize izinsiz erişime ilişkin tüm riskleri kabul ettiğinizi; ve (z) Hizmetlere ilişkin bir güvenlik ihlali fark ettiğinizde ya da böyle bir güvenlik ihlalinden şüphelendiğinizde derhal bizi haberdar etmeyi kabul edersiniz.

4. Telif Hakkı ve Sınırlı Lisans

Hizmetlerde veya Fluke tarafından aksi belirtilmedikçe, kısıtlama olmaksızın Fluke logosu ve tüm tasarımları, metin, grafikler, resimler, bilgiler, veriler, yazılım, ses dosyaları, diğer dosyalar ve bunların seçimi ve düzenlenmesi (topluca "İçerik") de dahil, işbu belgedeki Hizmetler ve tüm içeriği ve diğer materyaller, Fluke veya lisans verenlerimizin veya kullanıcılarımızın özel malıdır ve A.B.D. ve uluslararası telif hakları kanunuyla korunmaktadır.

İşbu belgeyle, sınırlı, özel olmayan, Hizmetlere ve İçeriğe erişmek ve bunları kullanmak için alt lisans verilemeyen bir lisans aldınız; ancak, bu lisans bu Şartlara tabidir ve (a) ilgili Hizmetlerin veya İçeriğin yeniden satışını veya ticari kullanımını; (b) ürün ve hizmet listelerinin, resimlerin veya açıklamaların toplanmasını ve kullanımını; (c) İçeriklerin dağıtımı, halka açık kullanımını veya halka teşhirini; (d) Hizmetlerin veya İçeriğin veya ilgili herhangi bir bölümünün değiştirilmesini veya türev kullanımlarını; (e) veri madenciliği, robotlar ve benzeri veri toplama veya özütleme yöntemlerini; (f) Hizmetlerde açıkça izin verilenlerin dışında, işbu belgede yer alan Hizmetlerin, İçeriğin veya bilgilerin herhangi bir bölümünü indirmeyi (sayfa önbellekleme dışında); ve (g) Hizmetlerin veya İçeriğin beyan edilen amaçlarının dışında kullanımını kapsamaz. Hizmetlerin veya İçeriğin özellikle işbu belgede izin verilenin dışında, Fluke'un önceden yazılı izni olmadan kullanılması kesinlikle yasaktır ve işbu belgeyle verilen lisansı sona erdirir. Bu şekilde izinsiz kullanım, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte telif hakkı ve ticari marka kanunları ve geçerli iletişim yönetmelikleri ve tüzüklerini de dahil, geçerli kanunları da ihlal edebilir. İşbu belgede veya Fluke tarafından açıkça belirtilmedikçe, bu Koşullardaki hiçbir şey, itiraz hakkının düşmesi, ima veya diğer yollarla fikri mülkiyet haklarına ilişkin danışmanlık teşkil etmez. Lisans, her zaman geri alınabilir.

Bu Koşullara aykırı herhangi bir durum olsa dahi, Hizmetler ve İçerik, lisans koşullarının yazılım bileşenleri için geçerli olduğu durumlarda ayrı lisans koşullarına tabi olan yazılım bileşenleri içerebilir.

5. Sürekli İhlal Edenlere İlişkin Politika; Telif Hakkı Şikayetleri

Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası ("DMCA") ve diğer geçerli kanunlar uyarınca, Fluke uygun koşullarda ve Fluke'un takdirine bağlı olarak sürekli ihlal ettikleri düşünülen hesap sahiplerinin ve Hizmetlerin diğer kullanıcılarının durdurulmasına ilişkin bir politka benimsemiştir. Fluke, kendi takdirine bağlı olarak, sürekli ihlal olsun ya da olmasın, fikri mülkiyet haklarını ihlal eden kullanıcıların Hizmetlere erişimini kısıtlayabilir ve/veya hesaplarını sonlandırabilir.

Hizmetlerdeki herhangi bir durumun size ait veya sizin denetiminizdeki telif haklarının ihlali olduğuna inanıyorsanız, söz konusu ihlale ilişkin bildiriyi aşağıda belirtilen acentemize iletebilirsiniz:

Belirlenmiş Acente: Chief IP Counsel
Adres: 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203
Telefon: 425-446-5932
Faks: 425-446-5117
E-posta: copyright@fluke.com

Doğru bilgilendirmeyle ilgili gereksinimler için, lütfen bkz. 17 U.S.C. §512(c)(3)  Ayrıca, malzemenin veya faaliyetin ihlal ettiğine dair bildirinizde herhangi bir materyali kasten yanlış tanıtmanız halinde, masraflar ve avukat ücretleri de dahil olmak üzere, ihlal edildiği iddia edilen materyale veya faaliyete erişimin kaldırılmasında veya engellenmesinde söz konusu yanlış tanıtıma güvenmemiz sonucu tarafımızdan ya da sözde ihlalci tarafından maruz kalınan her türlü hasardan sorumlu olacaksınız.

6. Ticari Markalar

Hizmetlerde görülebilecek "Fluke," "Fluke Biomedical," "Fluke Calibration," "Fluke Networks" ve Fluke logosu ile diğer Fluke ürün veya hizmet adları, logoları veya sloganları, Fluke'un Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır ve tamamı veya bir kısmı Fluke'un önceden yazılı izni olmadan kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Hizmetlerde görülen üçüncü taraf markaları, ilgili şirketlerine aittir ve geçerli ticari marka sahibinin izni olmadan kullanılamaz. "Fluke" veya Fluke'un diğer ad, ticari marka veya ürün veya hizmet adını kullanan meta tagları veya diğer "gizli metinleri" önceden yazılı izin olmadan kullanamazsınız. Ayrıca, tüm sayfa üstbilgileri, özel grafikler, alt simgeler ve yazılar da dahil olmak üzere Hizmetlerin görünüm ve hissi, Fluke'un işareti, ticari markası ve/veya ticari takdim şeklidir ve tamamı veya bir kısmı önceden yazılı izin olmadan kopyalanamaz, taklit edilemez veya kullanılamaz. Hizmetlerde bahsi geçen tüm diğer ticari markalar, tescilli ticari markalar, ürün adları ve şirket adları veya logolar, ilgili sahiplerinin malıdır. Ada, ticari markaya, üreticiye, tedarikçiye göre ürünlere, hizmetlere, süreçlere veya diğer bilgilere ilişkin referans, Fluke tarafından onay, sponsorluk veya öneri teşkil etmez veya belirtmez.

7. Köprüler

Ticari olmayan amaçlarla Hizmetlere ilişkin bir metin köprüsü oluşturmanız için sınırlı, özel olmayan bir hak verilmiştir; ancak, bu bağlantı Fluke veya herhangi bir ürününü veya hizmetini yanlış, yanıltıcı, uygunsuz veya karalayıcı bir şekilde tanımlamamalı ve bağlantı sitesi yetişkin veya yasa dışı materyaller veya herhangi bir saldırgan, tacizci veya sakıncalı materyal içermemelidir. Sınırlı hak, her zaman geri alınabilir. Fluke logosunu veya Fluke'un diğer özel grafiğini, Fluke'un açıkça yazılı izni olmadan Hizmetlere bağlanmak için kullanamazsınız. Ayrıca, Fluke'un açıkça yazılı iznini almadan, Fluke ticari markasını, logosunu veya Hizmetlerde bulunan resimler, herhangi bir metnin içeriği ve/veya Hizmetler bölümündeki herhangi bir sayfanın veya bir sayfada yer alan bir formun düzeni/tasarımı da dahil diğer özel bilgileri kapsayacak şekilde kullanamaz, çerçeveleyemez veya çerçeveleme teknikleri kullanamazsınız. Yukarıda belirtilen durumlar dışında, Fluke'un veya herhangi bir üçüncü tarafın herhangi bir patent, ticari marka, telif hakkı veya özel hakkı kapsamında ima, itiraz hakkının düşmesi veya başka şekilde tarafınıza herhangi bir hak veya lisans devredilmez.

Fluke, Hizmetlerden sağlanan linklerle erişilen üçüncü taraf web sitelerinin veya Hizmetlere bağlanan web sitelerinin kalitesine, içeriğine, yapısına veya güvenilirliğine ilişkin hiçbir talep veya temsilde bulunmaz ve bunlara ilişkin sorumluluk kabul etmez. Bu tür siteler Fluke'un denetiminde değildir ve Fluke, bağlanılan sitelerin içeriğinden, bağlanılan sitede yer alan herhangi bir bağlantıdan veya yorumdan, değişiklikten veya bu sitelere ilişkin güncellemelerden sorumlu değildir. Fluke, bu bağlantıları yalnızca size kolaylık olması açısından sağlar ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, herhangi bir sitenin veya herhangi bir sitede yer alan bilgilerin Fluke tarafından birleştirilmesini, onaylanmasını veya uyarlanmasını ima etmez.   Hizmetlerden ayrıldığınızda, koşul ve politikalarımızın artık geçerli olmadığını kabul ettiğinizi bilmelisiniz. Hizmetlerden gitmek istediğiniz sitenin gizlilik ve veri toplama uygulamalarını da içeren uygulanabilir koşul ve politikalarını gözden geçirmelisiniz.

8. Üçüncü Taraf İçeriği

Fluke, Hizmetler bölümünde üçüncü taraf içeriği sağlayabilir ve bu bilgilerle ilgili bir hizmet olarak üçüncü tarafların web sayfalarına ve içeriğine ilişkin (topluca "Üçüncü Taraf İçeriği") bağlantılar verebilir. Fluke, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini kontrol etmez, onaylamaz veya kullanmaz ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın doğruluğuna ve eksiksizliği de dahil, hiçbir Üçüncü Taraf İçeriğini beyan veya temin etmez. Fluke'un Üçüncü Taraf İçeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu veya yükümlü olmadığını ve herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriğini güncelleme veya gözden geçirme sorumluluğunu üstlenmediğini kabul ve beyan edersiniz. Bu tür Üçüncü Taraf İçeriğini kullanma riski kullanıcılara iattir.

9. Reklam ve Tanıtımlar; Üçüncü Taraf Ürünleri, Hizmetleri ve Promosyonları

Fluke, Hizmetler bölümünde üçüncü taraflardan alınan reklamları ve promosyonları görüntüleyebilir veya Hizmetler bölümünde üçüncü taraf ürünlerine veya hizmetlerine ilişkin bilgiler veya bağlantılar verebilir. Söz konusu üçüncü taraflarla olan iş anlaşmalarınız veya yazışmalarınız veya söz konusu üçüncü tarafların tanıtımlarına katılmanız ve bu tür anlaşmalarla veya promosyonlarla ilişkili koşullar, şartlar, garantiler veya temsiller yalnızca sizin ve söz konusu üçüncü tarafın arasındadır. Fluke, bu tür anlaşmaların veya promosyonların veya Hizmetlerde üçüncü taraf bilgilerinin yer alması sonucunda meydana gelen kayıplardan veya hasarlardan sorumlu veya yükümlü değildir.

10. Kullanıcı İçeriği

Hizmetler, sizin veya diğer kullanıcıların bunlarla sınırlı olmamakla birlikte metin, müzik, ses, fotoğraf, video grafik, kod, öğe veya materyalleri (topluca "Kullanıcı İçeriği") de içeren içeriği oluşturduğunuz, yayınladığınız, ilettiğiniz veya sakladığınız tartışma forumlarını, blogları veya diğer etkileşim özelliklerini veya alanlarını içerebilir. Kullanıcı İçeriğinizin başkaları tarafından görülebildiğini ve gizlilik ayarlarınızı düzenleyerek bu içeriğe kimin erişebileceğini kontrol edebileceğinizi anlarsınız. Kullanıcı İçeriğinizden ve bu etkileşim özelliklerini veya alanlarını kullanımınızdan ve yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu ve bunları kullanma riskinin size ait olduğunu kabul edersiniz.

Hizmetlerin etkileşim alanlarını kullanarak, Hizmetler aracılığıyla aşağıda belirtilenlerin hiçbirini yüklememeyi, iletmemeyi, dağıtmamayı, saklamamayı, oluşturmamayı veya yayımlamamayı kabul edersiniz:

 • Yasa dışı, hakaret, iftira içeren, müstehcen, pornografik, yakışıksız, ahlaka aykırı, imalı, taciz içerikli, tehditkar, gizliliği veya reklam haklarını ihlal eden, küfürlü, kışkırtıcı, hileli veya sakıncalı Kullanıcı İçeriği;
 • Ceza gerektiren suç, herhangi bir tarafın hakkının ihlal edilmesine ilişkin açıklama teşkil eden, teşvik eden veya sağlayan veya yükümlülük oluşturan veya herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasayı ihlal eden Kullanıcı İçeriği;
 • Herhangi bir tarafın herhangi bir patentini, ticari markasını, ticari sırrını, telif hakkını veya diğer fikri veya mülkiyet hakkını ihlal eden Kullanıcı İçeriği. Kullanıcı İçeriğinizi yayınlayarak, aşağıda belirtilen Kullanıcı İçeriğini dağıtma ve çoğaltma hakkına yasal olarak sahip olduğunuzu beyan ve temin edersiniz;
 • Gerçek görüş ve deneyimlerinizi yansıtmayan beyanlar, açıklamalar veya iddialar içeren veya bunları dile getiren Kullanıcı İçeriği;
 • Herhangi bir şahsı veya varlığı kişiselleştiren veya bir şahıs veya varlıkla olan ilişkinizi yanlış tanıtan Kullanıcı İçeriği; 
 • Teklifsiz promosyonlar, politik kampanyalar, reklamlar veya talepler;
 • Hiçbir kısıtlama olmaksızın, adresleri, telefon numaralarını, e-posta adreslerini, Sosyal Güvenli numaralarını ve kredi kartı numaralarını içeren üçüncü tarafa ait özel bilgiler;
 • Virüsler, bozuk veriler veya diğer zararlı, bozucu veya tahrip edici dosyalar; veya
 • Fluke'un takdirine bağlı olarak, sakıncalı veya diğer kişilerin Hizmetleri kullanmasını kısıtlayan veya engelleyen veya Fluke'u veya kullanıcılarımızı herhangi bir zarara veya yükümlülüğe maruz bırakan Kullanıcı İçeriği.

Ayrıca, Hizmetler bölümündeyken herhangi yasayı, sözleşmeyi, fikri mülkiyeti veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmeyeceğinizi veya haksızlık yapmayacağınızı ve davranışlarınızdan yalnızca sizin sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz. Bu Koşullara bağlı kalacağınızı ve aşağıda belirtilenleri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

 • Hizmetleri diğer kullanıcıların Hizmetlerin tamamen keyfini çıkarmasını herhangi bir şekilde engelleyecek, aksatacak veya olumsuz yönde etkileyecek ya da Hizmetlerin işlevine zarar verecek, onları devre dışı bırakacak veya bozacak şekilde kullanmayacağınızı;
 • Teklifsiz veya izinsiz reklam, talep, tanıtım materyali, spam, istenmeyen e-posta, zincirleme mektuplar veya piramit şemalar göndermeyeceğinizi veya spam veya başka ticari mesajlar göndermek amacıyla Hizmetlerden diğer kullanıcıların e-posta adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini toplamayacağınızı;
 • Hizmetlere erişmek veya verileri özütlemek için bizim tarafımızdan sağlanmayan robot, spider, böcek veya diğer otomatik araçları veya arayüzleri kullanmayacağınızı;
 • Hizmetlerin herhangi bir özelliğine ters mühendislik uygulamayacağınızı veya Hizmetlerin herhangi bir alanına, içeriğine veya koduna erişimi engellemek veya kısıtlamak amacıyla kaynak kodu keşfedebilecek veya alınan önlemleri baypas edebilecek ya da engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmayacağınızı (kanun tarafından açıkça izin verilen durumlar dışında);
 • Başka bir kullanıcının ve Fluke'un izni olmadan, o kullanıcının hesabını kullanmayacağınızı veya kullanmaya çalışmayacağınızı;
 • Kullandığımız içerik filtreleme tekniklerini engellemeye çalışmayacağınızı veya Hizmetlerin erişim izniniz olmayan alanına erişmeye çalışmayacağınıza;
 • Bizimle ilişkiniz olduğunu veya sizi veya ürünleri ya da hizmetleri herhangi bir amaçla uygun bulmadığımızı herhangi bir şekilde belirtmeye çalışmayacağınızı;
 • Taciz edici, göz korkutucu, yıkıcı veya göstermelik davranışta bulunmayacağınızı;
 • Önceden yazılı izin olmadan Kullanıcı İçeriği ve Hizmetler ile etkileşen üçüncü taraf uygulamaları geliştirmeyeceğinizi; ve
 • Hizmetleri herhangi bir yasa dışı veya izinsiz amaçla kullanmayacağınızı veya bu Koşulları ihlal eden herhangi bir eylemde yer almayacağınızı veya bu tür bir eylemi desteklemeyeceğinizi.

Hizmetlerin kullanıcılarının davranışlarından veya Hizmetlerin kullanıcılarıyla olan etkileşimlerinizden (çevrimiçi veya çevrimdışı) ve herhangi bir kayıp, hasar, yaralanma veya zarardan Fluke sorumlu veya yükümlü değildir. Bu Koşulların uygulanması yalnızca Fluke'un takdirine bağlıdır ve bu Koşulların bazı durumlarda uygulanmaması, Fluke'un bu Koşulları diğer durumlarda uygulama hakkına ilişkin feragat teşkil etmez. Ayrıca, bu Koşullar herhangi bir üçüncü tarafın aleyhine özel dava hakkı veya Hizmetlerin bu Koşullar tarafından yasaklanan herhangi bir içeriği içermeyeceğine dair herhangi bir makul istisna veya vaat oluşturmaz. Etkileşimli hizmetlerin bir sağlayıcısı olarak Fluke, Hizmetlerin etkileşimli alanı aracılığıyla kullanıcılarımız tarafından sağlanan beyanlardan, temsillerden veya Kullanıcı İçeriğinden sorumlu değildir. Fluke herhangi bir Kullanıcı İçeriğini göstermek, düzenlemek veya izlemekle yükümlü olmasa da, Fluke haber vermeksizin Hizmetlerde yayınlanan veya saklanan Kullanıcı İçeriğini dilediği zaman herhangi bir nedenle kaldırma, gösterme veya düzenleme hakkını saklı tutar ve mutlak yetkiye sahiptir ve masrafı size ait olmak üzere Hizmetlerde yayınladığınız veya sakladığınız herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yedek kopyalarını oluşturmak ve değiştirmek yalnızca sizin sorumluluğunuzdadır.

Hizmetlerin bu Koşulları ihlal eden her türlü kullanımı, diğer sonuçlarla birlikte, Hizmetleri kullanma haklarınızın sona ermesine veya durdurulmasına neden olabilir.

11. Ürün Yorumları

Fluke veya diğer Fluke kullanıcılarına ürünlerimizle veya hizmetlerimizle ilgili neler düşündüğünüzü söylemeniz için size özel imkanlar sunabiliriz ("Ürün Yorumları"). Böyle bir Ürün Yorumu imkandan yararlanmanız halinde, fikirlerinizi kanunlara uygun, dürüst bir şekilde ve iyi niyetle beyan edeceğinizi ve yorumlarınızı etkileyebilecek her türlü çıkar çatışmasını veya ilişkiyi (ör. biri size yorum yapmanız için para ödediğinde veya ücretsiz bir şey verdiğinde, uygun açıklamalar yapmayı kabul etmeniz gibi) başkalarına açıklayacağınızı kabul edersiniz. Tüm Ürün Yorumları tamamen söz konusu yorumu yayınlayan kullanıcının fikridir ve Fluke, bu tür yorumları kabul etmez veya onaylamaz ve bu yorumların doğruluğundan, uygunluğundan veya içeriğinden sorumlu veya yükümlü değildir.

12. Kullanıcı İçeriğindeki Haklar

Fluke'a gönderdiğiniz Kullanıcı İçeriğindeki tüm sahiplik haklarınız saklıdır. Hizmetlerdeki Kullanıcı İçeriğini göndererek veya yayınlayarak, Fluke'a bu Kullanıcı İçeriğini pazarlama ve tanıtım amaçları da dahil olmak üzere, özel olmayan, telifsiz, daimi, geri alınamaz ve tamamen alt lisanslanabilen her türlü form ve ortamda dünya çapında kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, yayınlama, çevirme, türev işleri oluşturma, dağıtma, gerçekleştirme ve teşhir etme hakkı verirsiniz.

Kullanıcı İçeriğini Hizmetler kısmında yayınlayarak, (a) söz konusu Kullanıcı İçeriğinin gizli olmadığını; (b) yayınladığınız Kullanıcı İçeriğine ilişkin tüm hakların sahipliğine ve kontrolüne sahip olduğunuzu ve bu Kullanıcı İçeriğini Hizmetlerde yayınlamak için tüm gerekli haklara sahip olduğunuzu; (c) Kullanıcı İçeriğinin doğru olduğunu ve hiçbir şekilde yanıltıcı veya zararlı olmadığını; ve (d) Kullanıcı İçeriği, onu kullanımınız ve yayınlamanızın bu Koşulları veya geçerli kanunları, kuralları veya yönetmelikleri ihlal etmediğini ve etmeyeceğini beyan ve tefekkül edersiniz.

13. Geri besleme

Fluke ve Hizmetlerle ilgili sorular, yorumlar, öneriler, fikirler, planlar, notlar, çizimler, orijinal veya yaratıcı materyaller veya diğer bilgi ve materyaller gönderebilirsiniz (topluca "Geri besleme"). Hizmetler veya başka yollarla gönderilen geri besleme, gizli değildir ve yalnızca Fluke'un mülkü olacaktır. Fluke, tüm fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere, bu tür Geri besleme ile ilgili kendi özel haklarına sahip olacak ve bu Geri beslemeyi ticari veya başka bir amaçla, sizin onayınız olmadan veya size bir ödenek ödemeden, sınırsız kullanma ve dağıtma hakkına sahip olacak.

14. İhracat

Amerika Birleşik Devletlerinin tüm geçerli ihracat denetim kanunlarına ve kısıtlama olmaksızın A.B.D. İhracat Mevzuatı ("İhracat Kanunları") da dahil olmak üzere, diğer geçerli resmi otoritelere uymakla yükümlüsünüz. Aşağıda belirtilen bölgelere veya kişilere, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir İçerik ihraç etmeyeceğinizi, yeniden ihraç etmeyeceğinizi veya taşımayacağınızı beyan ve tefekkül edersiniz: (a) (i) kısıtlama olmaksızın A.B.D. ambargo veya benzer ihracat kısıtlamalarına tabi ülkelerle (örn. Küba, İran, Suriye, Sudan ve Kuzey Kore gibi); veya (ii) A.B.D. Maliye Bakanlığının Özel Olarak Belirlenmiş Uluslar listesi, A.B.D. Ticaret Bakanlığının Reddedilen Şahıslar Listesi veya Kurum Listesi veya diğer ihracat denetim listelerinde yer alan kişiler ile ihracat yasağı da dahil, İhracat Kanunlarının yasakladığı herhangi bir bireyden, varlıktan veya ülkeden veya herhangi bir bireye, varlığa veya ülkeye; veya (b) kısıtlama olmaksızın nükleer, kimyasal veya biyolojik silahların yaygınlaşması veya füze teknolojisinin gelişmesi de dahil, İhracat Kanunları tarafından herhangi bir yasaklama amacıyla.

15. Tazminat

Fluke ve ortaklarımızı, bağımsız üstlenicilerimizi, hizmet sağlayıcılarımızı ve danışmanlarımızı ve ilgili müdürlerimizi, görevlilerimizi, çalışanlarımızı ve acentelerimizi (topluca "Fluke Tarafları") aşağıda belirtilenler dışında veya aşağıda belirtilenlerle ilgili olarak meydana gelen iddialara, hasarlara, masraflara, yükümlülüklere ve giderlere karşı (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte makul avukat ücretleri de dahil) savunmayı, tazmin etmeyi ve mağdur etmemeyi kabul edersiniz. (a) Hizmetleri kullanmanız; (b) Hizmetlerde veya Hizmetler yoluyla yayınladığınız, yüklediğiniz, dağıttığınız, sakladığınız veya aktardığınız herhangi Kullanıcı İçeriği; (c) sağladığınız Geri besleme; (d) bu Koşulları ihlal etmeniz; veya (e) başka hakları ihlal etmeniz.

16. Sorumluluğun Reddi

FLUKE TARAFINDAN AÇIKÇA SAĞLANAN AKSİNE BİR YAZI OLSA DAHİ, İŞBU BELGEDE YER ALAN HİZMETLER VE İÇERİK, AÇIK VEYA İMA EDİLMİŞ HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN, "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR. FLUKE, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İMA EDİLMİŞ TİCARİ GARANTİLER, BELİRLİ BİR AMACA, BAŞLIĞA UYGUNLUK VE İŞBU BELGEDE YER ALAN HİZMETLERİN VE İÇERİĞİN İHLAL EDİLMEMESİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA İMA EDİLMİŞ TÜM DİĞER GARANTİLERİ REDDEDER. FLUKE, HİZMETLERDE YER ALAN İÇERİĞİN DOĞRULUĞUNU, EKSİKSİZ, GÜVENİLİR, GÜNCEL VEYA HATASIZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA TEFEKKÜL ETMEZ.

FLUKE, FİYATLANDIRMA, METİN VEYA FOTOĞRAFA İLİŞKİN MATBAA HATALARINDAN VEYA EKSİKLİKLERİNDEN SORUMLU DEĞİLDİR. FLUKE HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİ VE HİZMETLERİ KULLANIMINIZI GÜVENLİ KILMAYA ÇALIŞIRKEN, HİZMETLERİN VEYA SAĞLAYACILARININ VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERİ İÇERMEDİĞİNİ BEYAN VEYA TEFEKKÜL ETMEZ; BU NEDENLE; HERHANGİ BİR İNDİRME İŞLEMİ SIRASINDA VİRÜSLERİ TESPİT ETMEK VE TEMİZLEMEK İÇİN PİYASADA BİLİNEN BİR YAZILIMI KULLANMALISINIZ.

Fluke, haber vermeksizin ve size karşı herhangi bir yükümlülük olmaksızın ve dilediği zaman, Hizmetlerde yer alan herhangi veya tüm içeriği değiştirme, Hizmetleri veya Hizmetlerin herhangi bir özelliğini veya işlevselliğini değiştirme, durdurma veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Ada, ticari markaya, üreticiye, tedarikçiye göre ürünlere, hizmetlere, süreçlere veya diğer bilgilere ilişkin referans, Fluke tarafından onay, sponsorluk veya öneri teşkil etmez veya belirtmez. Bazı yargı yetkilileri, tüketicilerle yapılan sözleşmelerde ima edilen koşulların reddedilmesine izin vermemektedir, bu nedenle, bu bölümdeki feragatların tamamı veya bazıları sizin için geçerli olmayabilir.

17. Yükümlülük Kısıtlaması

FLUKE VEYA FLUKE TARAFLARI, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE BİR EYLEMDE VEYA SÖZLEŞMEDE KULLANIM KAYBI, KAR KAYBI VEYA VERİ KAYBI, HAKSIZ FİİL (BUNUNLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE İHMAL DE DAHİL) DA DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİN VEYA HİZMETLERDE YER ALAN VEYA HİZMETLER YOLUYLA ERİŞİLEN İÇERİĞİN KULLANIMIYLA VEYA KULLANILAMAMASIYLA BAĞLANTILI, BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE HERHANGİ BİR KULLANICIYA VEYA FLUKE'TAN EDİNİLEN BİLGİLERE GÜVENMEKTEN KAYNAKLANAN VEYA HATALARIN, NOKSANLARIN, AKSAKLIKLARIN, DOSYALARIN VEYA E-POSTALARIN SİLİNMESİNDEN, HATALARDAN, KUSURLARDAN, VİRÜSLERDEN, İŞLEM VEYA AKTARIMDAKİ GECİKMELERDEN VEYA DOĞAL AFETLER, İLETİŞİM ARIZALARI, HIRSIZILIK, FLUKE'UN KAYITLARINA, PROGRAMLARINA VEYA HİZMETLERİNE İZİNSİZ ERİŞİM VEYA TAHRİBAT NEDENİYLE PERFORMANS ARIZASINDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, ÖZEL, DOLAYLI VEYA SONUCA BAĞLI HASARLARDAN VEYA DİĞER HASARLARDAN HİÇBİR KOŞULDA SORUMLU OLMAYACAK.   FLUKE'UN, SÖZLEŞME, GARANTİ, HAKSIZ FİİL (AKTİF, PASİF VEYA FARAZİ İHMAL DE DAHİL), ÜRÜN SORUMLULUĞU, KESİN YÜKÜMLÜLÜK VEYA HİZMETLERİN KULLANILMASI VEYA KULLANILAMAMASI İLE YA DA BU HÜKÜMLERLE BAĞLANTILI TÜM DİĞER TEORİLERE BAĞLI TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ, HİZMETLERE ERİŞMEK VEYA HİZMETLERİ KULLANMAK İÇİN FLUKE'A ÖDEDİĞİNİZ TUTARI (VARSA) AŞMAYACAKTIR.

18. Hizmetlerde yapılan Değişiklikler

Fluke, Hizmetleri veya ilgili özelliklerini veya bölümlerini haber vermeden geçici veya daimi olarak değiştirme veya kullanımdan kaldırma hakkını saklı tutar. Fluke'un Hizmetlerde veya herhangi bir bölümünün modifikasyonundan, durdurulmasından veya kullanımdan kaldırılmasından sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.

19. Geçerli Kanunlar; Tahkim

FLUKE İLE OLAN ANLAŞMAZLIKLARA ARABULUCULUK ETMENİZİ GEREKTİRDİĞİ VE FLUKE'TAN YARDIM İSTEYEBİLECEĞİNİZ DURUMLARI SINIRLADIĞI İÇİN, LÜTFEN AŞAĞIDAKİ PARAGRAFI DİKKATLE OKUYUN.

Siz ve Fluke, taraflardan birinin telif haklarının, ticari markaların, ticari adların, logoların, ticari sırların veya patentlerin sözde kanuna aykırı kullanımına ilişkin adil ve diğer çözüm aradığı anlaşmazlıklara ara buluculuk yapmanızı gerektirmeyen durumlar dışında, bu Koşullardan veya Hizmetleri kullanmanızdan kaynaklanan anlaşmazlıklara ara buluculuk etmeyi kabul edersiniz. TAHKİM, MAHKEMEDE DAVA AÇMANIZI VEYA JÜRİ YARGILAMASINA MARUZ KALMANIZI ÖNLER. Siz ve Fluke, herhangi bir anlaşmazlık meydana geldiğinde otuz (30) gün içerisinde her bir tarafı yazılı olarak bilgilendireceğinizi kabul edersiniz. Fluke'a yapılacak bildiri, Fluke Corporation, Attn: Legal, 6920 Seaway Blvd, MS203A, Everett WA 98203 adresine gönderilecek. Ayrıca, siz ve Fluke:  (a) herhangi bir tahkim talebinden önce resmi olmayan bir çözüm deneyeceğinizi; (b) herhangi bir tahkimin Seattle, Washington'da yer alacağını; (c) tahkimin, JAMS kurallarına uygun bir şekilde tek bir ara bulucu tarafından gizli olarak yürütüleceğini; ve (d) King County, Washington'daki federal mahkemelerin, her türlü tahkim kararı temyizleri ve tahkime tabi olmayan taraflar arasındaki dava üzerinde münhasır yargı yetkisine sahip olduğunu kabul ederseniz. Aşağıda ele alınan sınıf prosedürleri ve yasal çözümlerin dışında, ara bulucu mahkemede yer alabilecek herhangi bir yasal çözüm verme yetkisine sahiptir. Taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmazlık, başka bir yargı mercinin kanun uygulamasını sağlayabilecek kanun ilkeleri çakışmalarını geçerli kılmaksızın, bu Hükümler tarafından ve Washington Eyalet kanunları ile geçerli A.B.D. yasaları tarafından yönetilecek. ANLAŞMAZLIK TAHKİM VEYA MAHKEMEDE DUYULDUĞUNDA, SİZ VE FLUKE BAŞKA BİR TOPLU DAVA, TOPLU TAHKİM VEYA BİR ÜYENİN ÜYE OLDUĞU GRUBUN DİĞER ÜYELERİ İÇİN AÇTIĞI DAVAYA KARŞI DAVA AÇAMAZSINIZ.

20. Sonlandırma

Bu Koşullara bakılmaksızın, Fluke, haber vermeden ve kendi takdirine bağlı olarak, Hizmetleri veya ilgili herhangi bir bölümünü kullanma hakkınızı sonlandırma veya Hizmetlere veya ilgili herhangi bir bölümüne ileride erişmenizi veya kullanmanızı engelleme hakkını saklı tutar.

21. Bölünebilirlik

Bu Koşulların herhangi bir hükmü yasa dışı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz kabul edilirse, bu durumda söz konusu hüküm bu Koşullardan bölünebilir sayılacak ve kalan hükümlerin geçerliliğini ve tenfiz kabiliyetini etkilemeyecektir.