Türkçe

Elektriksel PPE - kişisel koruma ekipmanı

Kişisel koruma ekipmanı (PPE) nedir ve neden önemlidir? Yakın zamanda gerçekleştirilen Fluke anketine katılan elektrik çalışanlarının %85’ine göre PPE pek de önemli değil. Ankete katılan çalışanlar, zahmetli olduğu için uygun PPE giymediklerini söylediler. Ancak PPE’nin, bir ark parlaması veya ark patlaması sırasında güvende kalmak için savunma hattının son cephesi olduğunu biliyoruz. Elbette şok veya elektrik çarpmasının önüne geçmenin en iyi yolu canlı bileşenlerden uzak durmak ve yalnızca gerilimsiz ekipman ile çalışmak. Uygun önlemler alınsa bile, maalesef ark parlaması veya diğer kazalar halen yaşanabilir. Bu yüzden elektriksel PPE, ark parlaması veya ark patlaması sırasında güvende kalmanızı sağlayan savunma hattının son cephesidir.

Farklı türde elektriksel çalışmalar için farklı sevide PPE gereklidir.

ABD Çalışma Bakanlığı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi (OSHA) ve NFPA, iş sahasının güvenliği ile ilgili net yönergeler ve düzenlemeler oluşturmuştur. Çalışma Alanında Elektriksel Güvenlik Standardı olan NFPA 70E, gereksinimleri ve PPE’nin gerekli olduğu güvenli çalışma uygulamalarını açıklar. NFPA 70E standartları kanunen gerekli olmasa da, OSHA’nın kanunen gerekli gördüğü gereksinimleri karşılamaya yardımcı olur. PPE’nin gerekli olduğu belirli ortamları kestirebilmek için bir tehlike değerlendirmesi yapmaya başlamanız gerekir.

PPE gereksinimleri nedir?

Bir tehlike değerlendirmesi yalnızca iş sahası için gerekli PPE’yi açıklamakla kalmaz, aynı zamanda bir güvenlik programı geliştirmenin de ilk adımıdır. Tehlike değerlendirmesi, güvenli bir çalışma ortamı sağlamanız için bir dayanak görevi görmelidir. Çalışma ortamındaki, hem fiziksel hem de sağlık açısından potansiyel tehlikeleri tespit etmeniz gerekir.

Potansiyel sağlık tehlikeleri zararlı toza, kimyasallara veya radyasyona maruz kalma gibi durumlardır. Fiziksel tehlikeler aşağıdaki örnekleri içeren ama sadece bunlarla sınırlı kalmayan, çalışma ortamında karşılaşılan çeşitli durumlardır:

 • Hareketli nesneler
 • Keskin köşeler
 • Objelerin düşme olasılığı
 • Elektriksel bağlantılar
 • Aşırı sıcaklıklar

İş sahasında kontrol yürüyüşü yaparken, potansiyel tüm tehlikeleri belgelemelisiniz. Bu bilgiler daha sonra düzenlenebilir ve çalışanları her türlü tehlikeden korumak için uygun PPE’ye karar verilebilir. Ayrıca, herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığından ve buna göre PPE seviyesinin yeterli olup olmadığından emin olmak için iş sahası düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir.

Uygun PPE seçimi

Tehlike değerlendirmesi tamamlanınca, ortadan kaldırabileceğiniz kadar tehlikeyi giderin. Planınızı ayarlarken denetim hiyerarşisini aklınızda tutun. İş Güvenliği ve Sağlığı Ulusal Enstitüsü (NIOSH) bu denetimleri, çalışanların güvenliğini sağlamada ne kadar etkili olduğuna göre sıralamıştır.

 1. Tehlikeyi ortadan kaldırma
 2. Daha az tehlikeli ekipman veya materyal kullanma
 3. Maruz kalmayı veya şiddetini azaltmak için mühendis denetimleri
 4. Uyarı, işaret ve diğer iletişim araçları
 5. Yönetimsel denetimler (güvenli çalışma uygulamaları dahil)
 6. Kişisel koruma ekipmanı

Hiyerarşinin üstünden geçtiyseniz ve son adım olarak PPE’ye geldiyseniz, elektriksel çalışmalar için PPE listesini ele alın. Değerlendirmede not aldığınız alanlar için minimum PPE standartlarını seçmek üzere NFPA 70E yönergelerini takip etmelisiniz. Tablo 130.5(C) veya NFPA 70E Tablo Yöntemi, farklı AC ve DC sistemlerinde bir ark parlaması olasılığını ve ayrıca PPE’nin gerekip gerekmediğini belirlemede yardımcı olur.

Tablo, minimum gereksinim seviyesidir. Yalnızca minimum güvenlik gereksinimlerini karşılamakla kalmayıp standartların üstüne çıkmak her zaman daha iyi sonuç verir. OSHA, bu üç PPE türü için Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü’nün (ANSI) geliştirdiği ve standartları karşılayan birçok PPE kategorisini gerekli tutar:

 • Göz ve yüz koruyucular,
 • Kafa koruyucusu ve
 • Ayak koruyucusu.

ANSI’nin eldivenler için bir standardı yoktur ancak OSHA, yapılan görevlere göre seçimi tavsiye eder.

PPE eğitimi

OSHA standartlarının bir parçası olarak işverenler kimlerin elektriksel PPE giymesi gerektiği, ne zaman ve doğru bir şekilde nasıl giyilmesi gerektiği, ekipmanın nasıl korunacağı, nasıl bertaraf edileceği ve kısıtlamaları ile ilgili çalışanlarına eğitim vermelidir.

PPE’nin kısıtlamalarını anlamak eğitimin önemli bir parçasıdır çünkü bir ark parlaması durumunda uygun koruyucu kıyafet giymek savunma hattının son cephesi olarak görülmelidir. PPE, ihmalkârlığa karşı koruma sağlamaz. PPE, iyi gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ile beraber kullanılınca, bir ark parlaması veya ark patlaması durumunda mümkün olan en az zarar ortaya çıkar.

PPE eğitimini, düzenli gerçekleştirilen güvenlik eğitimine dahil ederek herhangi bir değişiklikten tüm çalışanlarınızı haberdar edebilirsiniz ve elektriksel PPE ölçümlerinizin etkisini inceleyebilirsiniz. Güvenlik eğitimi, ark parlaması olaylarının önüne geçmek ve gerçekleşme sayısını minimize etmek için herkesin uygun adımları izlemesini sağlamalıdır. PPE giymek ve uygun PPE kullanmak bu adımlara dahil edilmelidir. Böylece, yaralanma olayları azalacak ve hatta hayatınız kurtulacaktır.

İlgili kaynaklar