Türkçe

Tehlike Riskini Önlemek İçin Temassız Aletleri Kullanma

Güvenlik

Çalışanların elektrik çarpması ve ark parlaması gibi elektriksel tehlikelere maruz kalma riskini sınırlandırmak, her türlü elektriksel güvenlik programının temelini oluşturur. Sorun giderme ve rutin bakım sırasında elektrik enerjisi bulunan bir panelin içinde test uçlarının ve penslerin kullanımı, çalışanlar için daima tehlike riski oluşturur. Elektrik departmanı çalışanları için kişisel koruyucu ekipman (PPE), savunma hattının en son cephesinde yer alır. Bu ekipmana elektrikçileri ve teknisyenleri korumanın birincil yöntemi olarak asla güvenilmemelidir. Elektrik departmanı çalışanlarının maruz kaldığı tehlike riskini önleyen temassız test aletlerinin kullanımı da dahil olmak üzere güvenli çalışma uygulamaları, elektriksel güvenlik söz konusu olduğunda öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

Çalışanlar elektrik tehlikelerine maruz kaldıkları durumlarda sınırları belirlemeli, ark parlamasına dayanıklı uygun giysiler ve kauçuk yalıtımlı eldivenler giymelidir. Giyilen kişisel koruyucu ekipman (PPE) adedini güvenli bir şekilde azaltmak, sınır içindeki çalışan sayısını azaltmak, hatta test teknisyenlerinin veya elektrikçilerin tamamının tüm sınırların dışına çıkmasını sağlamak ve potansiyel tehlikelerden tamamen uzaklaştırmak, temassız ölçümlerin başlıca güvenlik avantajlarıdır.

En basit adım

Doğru sıcaklık verilerini elde etme
IR termometre kullanımı, doğru sıcaklık verileri elde etmek için teknisyenlerin ekipman ve bileşenlerden güvenli bir mesafede durmalarına olanak tanır. Doğru sıcaklık elde etmenin anahtarı, termometre ölçülen alanın ortalama sıcaklığını aldığından ölçülen nesneden mesafe arttıkça değer doğruluğunun azaldığını akılda tutmaktır.

Kullanımı en basit temassız test aletleri arasında temassız termal (IR) termometreler yer alır. Aletin pistol kavramasını kullanıp lazer ışınını sıcaklığın ölçüleceği noktaya doğrultarak ekranda sıcaklık değerini görebilirsiniz. Lazer ışını yalnızca aletin ölçülecek alanı "hedeflemesi" içindir. Algılanan sıcaklık, aletin ölçüm noktasından uzaklığına bağlı olarak değişir. Doğru sonuçlar elde etmek için dikkatli olunmalıdır.

Güvenlik söz konusu olduğunda IR termometre kullanmak; havalandırma egzoz sıcaklıklarını kontrol etmek için merdivenlere çıkılmaması, proses sorunlarını gidermek için yüksek sıcaklıktaki sıcaklık bantlarına ve varillerin etrafına, motor sıcak noktalarını kontrol etmek için dönen millerin çevresine ve bileşenlerin sıcaklıklarını kontrol etmek için elektrik enerjisi bulunan panellerin içerisine uzanmak zorunda kalınmaması anlamına gelir.

Görsel termal termometreler

Daha gelişmiş ve pratik bir alet olarak görsel IR termometre gösterilebilir. Standart IR termometre özelliklerine ek olarak görsel termometre, termal görüntüleme cihazına benzer şekilde bir termal ısı haritası oluşturan dijital bir görüntü sağlar. Görsel IR termometre, standart IR termometreden daha hassastır çünkü çevredeki alanların ortalamasını almaz. Bunun yerine, ısı haritası standart bir dijital görüntüyle karıştırılır ve böylece sorunlu alanların kolayca tespit edilebilmesi sağlanır. Daha gelişmiş analiz ve rapor oluşturma işlevleri için dijital görüntüleri bilgisayara indirebilir, bu sayede çarpma ve ark parlaması sınırının ötesinde güvenli mesafelerde çalışabilirsiniz.

Görsel IR Termometre, ölçüm altındaki nesnenin dijital görüntüsüyle ısı haritasını harmanlayarak tedbirsiz çalışan için artık açıkça belli olan durumu gösterir: Bu özel devre kesici aşırı ısınıyor ve olası bir güvenlik sorunu teşkil ediyor.

Görsel IR termometrenin ısı haritası, aşırı ısınan iletkenlerin ve sonlandırmaların, yani olası yangın tehlikelerinin hızlı bir şekilde belirlenmesini sağlar. Aşırı ısınmış temas noktaları ve elektriksel bileşenler, gerçekleşebilecek ekipman arızalarını ve olası ark parlaması sorunlarının habercisi olabilir. Tehlikeleri belirlemek ve azaltmak, her güvenlik programının amacıdır.

Termal görüntüleme cihazı kullanma

Termal görüntüleme cihazları, bir kaynaktan yayılan termal (ısı) enerjiyi yakalayıp ölçmekle kalmaz, aynı zamanda termal bir görüntü de üretir. Ekrandaki renkler, çeşitli bileşenlerden gelen ısının derecesini ifade eder. Özellikle kaynağın standart dijital görüntüsü termal görüntüyle birleştirildiğinde termal görüntünün görüntülenmesi, olası sorunların belirlenmesi için kullanıcı dostu bir görüntü oluşturur. Operatör, kaynak görüntüdeki sıcaklık farklarını kolayca ayırt edebilir ve düzeltici eylemin gerekli olup olmadığını ve hatta ne kadar kısa zamanda gerekli olduğunu hızlı bir şekilde belirleyebilir.

Örneğin Uluslararası Elektrik Testleri Derneği (NETA), elektrikli ekipmanın termal taramasını yaparken benzer yük altındaki benzer bileşenler arasındaki sıcaklık farkının 4°C ile 15°C arasında olması durumunda yüksek sıcaklıktaki bileşende bir sorun olduğunu ve mümkün olduğunda onarılması gerektiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, benzer bileşenler arasındaki sıcaklık farkı 15°C'nin üzerine çıkarsa onarımlar derhal tamamlanmalıdır.

Üç fazlı bir devre kesicide, diğer iki faza göre 15°C'den daha yüksek sıcaklık farkıyla çalışan bir terminal düşünün. Bu tür bir gösterge, terminalde çok yüksek bir direncin tehlikeli derecede yüksek ısı ürettiği, yalıtımın yumuşamaya ve deforme olmaya başladığı ve devre kesicinin kendisinde büyük bir arıza oluşma riskinin bulunduğu anlamına gelebilir. Termal görüntüleme cihazı ile temassız ölçüm, olası arızayı gerçek zamanlı olarak belirler ve en önemlisi, teknisyenin tehlikeli olabilecek bir sorunu teşhis ederken çok daha güvenli bir mesafede kalmasını sağlar.

Termal görüntüleme cihazı kullanmak üzere eğitim almış bir kişi; aşırı yüklenmiş devreleri, arızalı elektrikli ve dönen mekanik ekipmanları ve termal proses sorunlarını tespit ederek, iki kişilik bir ekibin tesiste hızlı bir şekilde hareket edebilen bir parçası olarak çalışabilir (ek kalifiye çalışan, sınırların ayarlanmasına ve kapıların açılmasına yardımcı olur). Arızadan önce düzeltme yaparak olası güvenlik sorunlarının önüne geçmek, güvenli bir çalışma ortamının başka bir bileşenidir.

Güvenlik penceresini genişletme

IR penceresi termal görüntüleme cihazı termal görünümü
Ekipmanın termal taramasını gerçekleştirmek için IR Penceresinin kullanılması termal görüntüleme teknisyeninin güvenliğini büyük ölçüde artırır. Çarpma ve ark parlamasına maruz kalma riski neredeyse sıfıra indirilir.

Termal görüntüleme cihazı ile birlikte termal (IR) pencere kullanılması güvenlik kapsamını daha da genişletir. Nispeten küçük dairesel IR pencereleri, tesisin termal görüntüleme programının bir parçası olan muhafazalara kalıcı olarak takılabilir veya kapı açıkken bir kaza meydana gelmesi durumunda tehlikeli ark parlaması oluşturabilecek ekipman muhafazalarına monte edilebilir. Ark parlamasına ve patlamaya dayanıklı olarak derecelendirilmiş bir IR penceresi üzerinden tarama yapıldığında, tarama için bir muhafaza kapağının açılmasına bile gerek yoktur. Sonuç olarak, neredeyse hiçbir teknisyen elektrik çarpmasına veya ark parlamasına maruz kalmaz. Rutin bakım ve sorun giderme işlemlerinin daha güvenlisi zor bulunur!

Mesafenizi koruma

Lazer mesafe ölçüm cihazı, güvenlik söz konusu olduğunda genellikle göz ardı edilen bir alettir. Genellikle yalnızca bir yardımcı öğe olarak kabul edilen bu temassız mesafe ölçüm aleti, ark parlaması incelemesi gibi işleri yaparken güvenliği de artırır. Bu mühendislik analizi, ekipman arasındaki iletken çalışma uzunluklarının ölçülmesini gerektirir. Lazer mesafe ölçüm cihazı, kablo tepsilerinin ve ana şalterin yakınında ve üzerinde tehlikeli konumlarda bulunan çelik ölçüm bantları ve basamaklı merdivenleri kullanmak yerine zeminden tek bir kişi tarafından birçok mesafe ölçümünün güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Ölçüm Düğmesine bir kez bastığınızda lazer etkinleştirilir. Daha sonra lazeri, ölçülecek mesafenin olduğu yere doğrultun ve ekranda 61 metre (200 fit) veya daha fazla mesafeye kadar doğru mesafeyi görüntülemek için Ölçüm Düğmesine tekrar basın.

Enerji verilmiş bir parçaya temas etmeyin

Temassız gerilim detektörleri, enerji verilmiş bir parçayla temas etmeden gerilimlerin algılanmasına olanak tanır. Bir prizde hızlı güç kontrolü veya bir aydınlatma devresinde sorun giderme için bir gerilim detektörü kullanmak, probları prize yerleştirmekten daha güvenli, kutuları ve aydınlatma armatürlerini açmaktan ise çok daha güvenlidir. Kullanıcılar, gerilim detektörlerinin devrenin topraklı veya nötr iletken tarafında değil, yalnızca topraklanmamış tarafında güç belirttiğini unutmamalıdır.

Uzak ekran

Uzak ekranlı multimetreler, değerlerin izlenen ekipmandan 9 metreye (30 fit) kadar uzaklıktan alınabilmesini sağlar. Ölçüm cihazı ve problar (veya pens) ölçüm noktasında kalırken ekran ünitesi multimetreden çıkarılır.

Güvenlik uygulamaları arasında, MCC hücresindeki kapının kapatılması veya motor kalkış akımını ölçmek için güvenli bir mesafede durup bağlantının kesilmesi yer alır. Üç fazlı büyük bir motor başlangıçta normal çalışma akımını birçok kez çekerken doğrudan motor marşı önünde durmak, uygun kişisel koruyucu ekipman (PPE) giyilse bile çok tehlikelidir. Tekrar etmek gerekirse, temassız aletlerin kullanılması personel riskini büyük ölçüde azaltır.

Kablosuz aletler

Kablosuz aletler, güvenliği artırmak için en gelişmiş teknolojiyi sağlar. Örneğin, izlenecek ekipmanda üç uzak modül ayarlayabilirsiniz. Dijital multimetre (DMM), ekranı ile birlikte kablosuz sinyallerini aldığı 18 metreden (60 fit) daha uzak güvenli bir mesafede tutulabilir ve gözlemlenebilir. İstenildiğinde on adede kadar okuma değeri modüllerden doğrudan dizüstü bilgisayara kablosuz ve gerçek zamanlı olarak yüklenebilir.

Kablosuz aletler, verilerin aletlerden bir uygulamaya aktarıldığı, ekibiniz tarafından dizüstü bilgisayarlardan, tabletlerden veya akıllı telefonlardan paylaşılabildiği, depolanabildiği ve görüntülenebildiği bulut teknolojisinden giderek daha fazla yararlanmaktadır.

Kablosuz test aletleri açık muhafazaların önünde değil, ekipmandan güvenli bir mesafede birden fazla değer alınmasına olanak tanır. Birden fazla değer, elektrik enerjisi bulunan bir panelin içinde daha az zaman geçirilmesi anlamına gelir.

Teknisyenler, ekipman çalıştırıldığında ve çeşitli parametreler gözlemlenip kaydedildiğinde tüm çarpma veya ark parlaması sınırlarının dışında kalabilir. Birçok sorun giderme motoru kontrol görevi, ark parlamasına dayanıklı bir yüz maskesi ve başlık kullanımını gerektiren Tehlike Riski Kategori 2 olarak sınıflandırılır. Modüller takıldıktan ve kapaklar değiştirildikten sonra tehlikeli risk kategorisi; kullanışsız olan yüz maskesi, uygun olmayan başlık ve hantal olan kauçuk yalıtım eldivenlerine gerek kalmayarak sıfıra düşürülebilir. Aynı anda birden fazla değer alınması, çalışanların sınırlı yaklaşım ve ark parlaması sınırlarına yeniden girme ihtiyacını en aza indirmeye yardımcı olur.

Özet

Temassız test aletlerinin kullanımı; çalışanların elektrik çarpması, ark parlaması ve patlama gibi tehlikelere maruz kalmasını büyük ölçüde önler ve çoğu zaman tamamen ortadan kaldırır ancak kişisel koruyucu ekipman (PPE) ihtiyacını tamamen ortadan kaldırmaz. Temassız aletlerin kullanılması, kullanıcının gerekli kişisel koruyucu ekipman (PPE) türünü ve miktarını azaltacak bir ölçümle ilişkili tehlike riski düzeyini azaltmasına olanak sağlayabilir. Ölçüm noktalarını bulmaya çalışırken elektrik enerjisi bulunan bir panelin içinde el, test uçları ve kelepçeler olup olmadığını kontrol etmek ve ardından bir ölçüm cihazı ekranını okumak için çevirip eğerken test uçlarını yerleştirmek ve tutmak tehlike riski oluşturur. Bu görevi gerçekleştirmek için genellikle iki çalışan gerekir ve bu nedenle ikinci çalışan tehlikelere maruz kalır. Elektriksel tehlikelerden uzak, pratik ve güvenli bir çalışma alanı sağlamak, elektrik güvenlik standartlarının belirtilen amacıdır. Temassız test aletlerinin kullanılması bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir ve çalışanlar için elektriksel olarak güvenli ve daha verimli bir çalışma ortamı oluşturabilir.

Diğer kaynaklar

Bu makalenin PDF sürümüne git