Português

Sonda RTD Fluke 720RTD para 721 e 719Pro

Informações gerais sobre o produto: Sonda RTD Fluke 720RTD para 721 e 719Pro

RTD Probe for 721 and 719Pro

Modelos: Sonda RTD Fluke 720RTD para 721 e 719Pro

Fluke 720RTD
Fluke 720RTD RTD Probe for 721 and 719Pro
Comprar
RTD Probe for 721 and 719Pro

Recursos: Sonda RTD Fluke 720RTD para 721 e 719Pro