Türkçe

Pensampermetre türleri

Tips for choosing a clamp meter

Geleneksel olarak kelepçeli ampermetre ve hatta bazen kıskaçlı test cihazı olarak bilinen pensampermetreler üç türe veya kategoriye ayrılır:

Bunlar birbirlerinden farklı olsalar da ölçüm için aynı temel metodolojiyi paylaşırlar: İletken, bir probdan (pensampermetredeki sert çeneler veya pens aksesuarının esnek bobini) geçirilir ve iletkenden geçen akımların vektör toplamı ampermetre tarafından hesaplanır.

Pensampermetre kategorisiyle bağlantılı diğer özel aletler bulunur. Fluke ürün serisi, pens tabanlı araçlarla, çeşitli özel sorun giderme zorluklarının üstesinden gelir. Bazı örnekler:

Doğru pensampermetreyi bulun