Türkçe

378 FC pensampermetredeki güç kalitesi göstergesini kullanma

Güç kalitesi

Günümüzün elektrik şebekelerinde ideal güç kalitesi koşullarından sapmalar genellikle, lineer olmayan ve şebekeyi bozan diğer yüklerin artışından kaynaklanır. Güç üretimi, yeni markalar ve teknolojilerle birlikte iş dünyasında giderek daha karmaşık bir hal alıyor. Düşük güç kalitesi, işletmeler için ciddi kayıplarla sonuçlanabilir. En kötü senaryoda görev açısından kritik uygulamalarda ve hastaneler gibi son derece hassas ortamlarda insan yaşamı tehlikeye girebilir.

Fluke 378 FC Pensampermetre, Amper AC ve Volt AC değerlerini ölçer. Fluke 378 FC Pensampermetre, Amper AC ve Volt AC değerlerini ölçer.

Fluke 378 FC, güç kalitesi sorunlarının izlenmesine nasıl yardımcı olur?

FieldSense teknolojisine sahip ilk pensampermetre olan Fluke 378 FC Pensampermetre, mevcut iş akışlarını geliştirerek ve yeni iş akışları oluşturarak güç kalitesi testini herkes tarafından kullanılabilir hale getirip oyunun kurallarını değiştirir. Endüstriyel elektrik teknisyenleri ve sahadaki teknisyenler artık tek veya 3 fazlı sistemlerde temel sorun giderme ve/veya bakım işlemleri gerçekleştirebilir ve başka şekilde bulunamayan güç kalitesi sorunlarını keşfedebilir. Fluke 378 FC, aşağıdaki üç kategoride temel güç kalitesi ölçümleri yapma ve güç kalitesi sorunlarını çözme konusunda sahadaki teknisyenleri destekler:

 • PQ-Volts (PQ-Volt)
 • PQ-Amps (PQ-Amper)
 • PQ-PF (PQ-Güç Faktörü)

PQ-Volt ve PQ-Amper, tüm harmonik bileşenlerin güçleri toplamının temel frekanstaki gücüne oranı olarak tanımlanan Toplam Harmonik Bozulmayı (THD) temel alır.

Güç Faktörü (PF) enerji verimliliğinin bir ifade biçimidir. Genellikle ondalık değer olarak ifade edilir. 1.0 en verimli değerdir; değer ne kadar düşükse güç kullanımı o kadar az verimli olur. Güç faktörü, kilovat (kW) cinsinden ölçülen çalışma gücünün, kilovolt amper (kVA) cinsinden ölçülen görünür güce oranıdır.

PQ Göstergesi, güçle ilgili bir sorun tespit edildiğinde otomatik olarak görünen arka plan fonksiyonudur. Ölçüm cihazı gerilim ve akım THD oranını sürekli kontrol edip güç faktörünü izler. Bu oran belirli bir değeri aşarsa uyarı cihazı bir güç kalitesi sorunu gösterir.

PQ-PF modunda Fluke 378 FC. PQ-PF modunda Fluke 378 FC.

Ayarlama:

 1. Komitatörü FieldSense logosu (FieldSense) konumuna getirin
 2. Pensi topraklama ucu ile toprağa bağlayın.

Toplam harmonik bozulma veya güç faktörü, hassasiyet seviyesi için optimum aralığın dışındaysa ilgili gösterge ekranda görüntülenir:

Güç kalitesi ekran logoları

Bu gösterge, Fluke Connect uygulamasında da görüntülenir.

Hassasiyet seviyeleri

Pensampermetredeki hassasiyet seviyeleri Yüksek/Orta/Düşük seviyelere ayarlanabilir. Bu seviyelerin her birinde PQ – Amps, PQ – Volts ve PQ – PF için farklı eşikler bulunur. Yüksek, en hassas ayardır ve THD'deki küçük değişiklikler göstergeleri tetikler. Varsayılan ayar Yüksek olarak belirlenmiştir ve eşikler tek tek özelleştirilemez.

FonksiyonDuyarlılık
YüksekOrtaDüşük
PQ-Amps (PQ-Amper)%10 THD%25 THD%50 THD
PQ-Volt%8 THD%10 THD%15 THD
PQ-Güç Faktörü0,90,750,6

Hassasiyet seviyesini değiştirme adımları

 1. Pensi kapatın
 2. "Hold" Hold (Bekletme) butonu (Bekletme) butonunu basılı tutarak kontrol butonunui Ṽ konumuna getirin. Pens, seçenek moduna geçer
 3. Seçenekler arasında gezinmek için boş buton butonuna basın ve PQ Hassasiyeti öğesini seçin
 4. Bir ayarı değiştirmek için Min Max butonu butonuna basın
  Low, Medium ve High (Düşük, Orta ve Yüksek) ayarları
 5. Seçenekler modundan çıkmak için Hold (Bekletme) butonu butonunu bırakın.

Not: Pens, "Hold" (Bekletme) butonu bırakıldığında seçenek modundan çıkar ancak ayarlarda yapılan değişiklikler korunur.

Güç kalitesi göstergesini kullanma

Harmonikler, modern elektroniğin yan ürünleridir. Harmonikler, motor sargılarına uygulanan istenmeyen yüksek frekanslı AC gerilim veya akımlardır. Güçteki harmonik dalgalanmaların neden olabileceği, montaj makinelerindeki aralıklı arızaların belirlenmesi. Harmonik bozulmalar, kritik ekipmanda arıza durumlarına yol açarak duruşlara neden olabilir. FieldSense ve PQ göstergesi özelliklerine sahip 378 FC Pensampermetre, güç kalitesi sorunlarını tarar ve teknisyenlerin daha fazla analiz için PQ analizörü veya PQ uzmanı gerekip gerekmediğini belirlemelerine yardımcı olur.

378 FC pensampermetre, motor veya sürücü kapasitesini belirlemek için motor ve sürücülerdeki verimliliği tespit etmeye yardımcı olur. Aşırı motor yüklemeleri, aşırı akım çekme, yetersiz tork ve aşırı ısınma nedeniyle motor aşırı yük altında olduğunda meydana gelir. Motor arızalarının %30'u aşırı yükleme sonucunda gerçekleşir ve bu da verimsizliğe ve daha düşük kapasiteye neden olur. 378 FC, daha fazla tanılama ve analiz gerekip gerekmediğinin belirlenmesinden önce güç kalitesi sorunlarını tespit etmeye yönelik ilk savunma hattı olarak işlev görebilir.