Türkçe

377 FC ve 378 FC Pensampermetrede FieldSense'i Kullanma Kılavuzu

Dar ve küçük alanlardaki kablolar. Ulaşılamayan paneller. Çok büyük iletkenler. Çalışma alanınızı biliyoruz. FieldSense™ teknolojisine sahip olan Fluke 377 FC ve 378 FC Pensampermetreler, yalnızca pens ağzı kullanarak gerilim ve akımı ölçmenizi sağlayan ilk el tipi pensampermetrelerdir.

Fluke 378 FC Pensampermetre, dar alanlarda ölçüm yapar. Fluke 378 FC Pensampermetre, dar alanlarda ölçüm yapar.

Uygulamalar

FieldSense özellikli araçlar; mesken, endüstriyel ve ticari yapılarda gerçekleştirilen sorun giderme ve rutin bakım uygulamaları için oldukça çok yönlüdür.

 MeskenTicariEndüstriyel
İşe başlamadan önce devrede gerilim olup olmadığını kontrol edinXXX
Gerilimleri tek tek ölçün (FieldSense kullanarak AC değerini ya da test uçları kullanarak DC değerini ölçme)XXX
Pensten 1000 A'ya kadar DC akımı ölçünXXX
iFlex aksesuarından 2500 A'ya kadar AC Akımı ölçünXXX
60 kΩ değerine kadar komponentlerin direncini belirleyinXXX
Devre sürekliliğini kontrol edinXXX
Bir servis panelindeki devre parçasında bulunan yükleri ölçünXX 
Çıkışları şalterlerle eşleştirinXX 
Pompa, motor veya kompresör yükünü ölçünXX 
Aydınlatma sistemlerindeki gerilimi ve akımı belirleyinXX 
Panolardaki (besleme kabloları, branşman devresi ve nötrler dahil) devre yükünü ve topraklama devresinin bütünlüğünü kontrol edin  X
Jeneratör/Motor/Soğutucu Bakımı ve Sorunlarını Giderme  X
Motorlara bağlanan besleme devreleri (1000 ampere kadar)  X
Motorlar ve pompalarda yük ölçümlerini doğrulayın  X
Transformatör yükünü ve hat gerilimini doğrulayın  X

Pensampermetrelerde neden FieldSense kullanılır?

FieldSense, gerilim ölçümü konusunda ödüllü ve çığır açan bir teknolojidir. Normal pensler, AC akım ölçümü yapmak için manyetik bir alanı algılarken FieldSense, aynı anda gerilim ölçümü yapmak için bir elektrik alanını da algılar. Sonuç olarak ortaya bir Fluke pensampermetresinde ilk kez gerilim ve akımı aynı anda bir pens ile ölçülebiliyor:

  • İkili ekran sayesinde akım ve gerilim ölçümlerini aynı anda alabilme
  • Pensampermetreyi canlı bir iletkene bağlamaya gerek kalmadan daha güvenli gerilim ölçümleri
  • Faz-faz değerlerinin otomatik şekilde hesaplanması ve faz rotasyonu ile hızlı 3 fazlı ölçümleri
  • 378 FC'de dahili olarak bulunan Güç Kalitesi (PQ) göstergesi sayesinde güçle ilgili sorunları izleyin
  • Veri kaydetme, sorunsuz veri aktarımı ve raporlama sunan Fluke Connect yazılımı

FieldSense özelliğinin etkinleştirildiği bir pensampermetre ile gerilim veya akım ölçme

  1. Sıcak ve nötr kabloları tek tek ayırın.
  2. Siyah test ucunu boyanmamış herhangi bir elektrik toprağına tutturun.
  3. Ağzı iletkenin etrafına geçirin. İletkenin ağzın sarı renkli kısmıyla şekilde gösterildiği gibi temas ettiğinden emin olun.
  4. Güvenilir, doğru gerilim ve akım değerlerini ekranda görüntüleyin.
İletkenin ağzın sarı renkli kısmıyla temas ettiğinden emin olun.
Fluke 378 FC Pensampermetre, bir panelde ölçüm yapar. Fluke 378 FC Pensampermetre, bir panelde ölçüm yapar.

Pens ağzı ayrıca bir paneldeki kabloların ölçümünün tek tek yapılmasını kolaylaştırır. Birçok kablo bir arada bulunduğunda bu işlemi gerçekleştirmek zor olabilir. Çoğu durumda ölçüm işlemi tek elle yapılabilir.

Field Sense Teknolojisinin değişken frekanslı sürücülerin (VFD) çıkışında çalışmadığını lütfen unutmayın. VFD'lerin çıkışında gerilim ölçümü yapmak için lütfen pensle birlikte gönderilen test uçlarını kullanın.