Türkçe

Direnç nasıl ölçülür

Temeller

Direnç neden ölçülür? Bir devrenin veya bileşenin durumunu tespit etmek için. Direnç ne kadar yüksek olursa akım akışı o kadar düşük olur. Bunun tersi de geçerlidir.

Genellikle devreleri kontrol etmek için kullanılan bileşenlerin (ör. anahtarlar ve röle kontakları gibi) direnci başlangıçta çok düşüktür ve aşınma ile kir gibi faktörlere bağlı olarak zaman içinde artar. Motorlar ve solenoidler gibi yüklerde, yalıtımdaki bozulma ve neme bağlı olarak direnç zaman içinde azalır.

Direnç ölçmek için:

1. Devreye giden gücü KAPATIN.

 • Devrede kapasitör varsa direnç okuması almadan önce kapasitörü deşarj edin.

2. Dijital multimetre komütatörünü, genellikle komütatör üzerinde bir veya daha fazla başka test / ölçüm moduyla (süreklilik, kapasitans veya diyot; aşağıdaki resme bakın) bir noktayı paylaşan direnç veya ohm değerine çevirin.

 • Ekran OLΩ göstermelidir, çünkü Direnç modunda, test uçları bir objeye bağlanmadan önce bile, dijital bir multimetre otomatik olarak bir direnç ölçümü almaya başlar.
 • Ekranda MΩ sembolü görünebilir, çünkü açık (bağlanmamış) test uçlarının direnci çok yüksektir.
 • Kablolar bir objeye bağlandığında, dijital multimetre en iyi aralığı ayarlamak için otomatik olarak Otomatik Kademe modunu kullanır.
 • Teknisyen, Range (Aralık) düğmesine basarak aralığı manuel olarak ayarlayabilir.
 • En iyi sonuçlar, test edilecek olan bileşen devreden çıkarıldığında elde edilir. Test edilecek bileşen devrede bırakılırsa okumalar paralel olarak diğer bileşenlerden etkilenebilir.
DMM Ekranı

 

3. Önce siyah test ucunu COM jakına takın.

4. Ardından kırmızı ucu VΩ girişine takın.

 • Tamamlandığında, uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.

5. Test uçlarını test edilen bileobjeye bağlayın.

 • Test uçlarıyla devre arasındaki temasın iyi olduğundan emin olun.

İpucu: Çok düşük direnç ölçümleri için bağıl modu (REL; 11. noktaya bakın) kullanın. Ayrıca sıfır veya Delta (Δ) modu olarak da ifade edilebilir. Probların direncini otomatik olarak çıkarır - tipik olarak 0,2 Ω ila 0,5 Ω. İdeal olarak, prob uçları kısa devre edilirse, ekran 0 Ω göstermelidir.

Direnç okumalarını etkileyebilecek diğer faktörler: Yabancı maddeler (kir, lehim eritkeni, yağ), test uçlarının metal uçlarıyla vücudun temas etmesi veya paralel devre yolları. İnsan vücudu, paralel bir direnç yolu oluşturarak toplam devre direncini düşürür. Bu nedenle, hataları önlemek için probları metal parçalara dokunmaktan kaçının.

6. Ekrandaki ölçümü okuyun.

7. İşiniz bitince pilin boşalmasını önlemek için multimetreyi kapatın.

Gelişmiş dijital multimetre seçenekleri

8. Belirli bir sabit ölçüm aralığı seçmek için RANGE (ARALIK) düğmesine basın.

 • Ölçümden sonra ekrandaki uyarı işaretini (K veya M gibi) not ettiğinizden emin olun.

9. Kararlı bir ölçüm yakalamak için HOLD butonuna basın; daha sonra görüntülenebilir.

10. En düşük ve en yüksek ölçümleri yakalamak için MIN/MAX (MİN/MAKS) düğmesine basın.

 • Multimetre, her yeni değer kaydedildiğinde bip sesi çıkarır.

11. Multimetreyi belirli bir referans değere ayarlamak için bağıl (REL) düğmesine basın.

 • Referans değerin altındaki ve üstündeki değerler gösterilir.

Direnç Ölçümü Analizi

Direnç okumasının önem derecesi test edilen bileşene bağlıdır. Genel olarak, herhangi bir objenin direnci zamanla ve objeden objeye değişir. Az miktarda direnç değişiklikleri genellikle önemli değildir ancak not edilmesi gereken bir davranış modeline işaret ediyor olabilir. Örneğin, bir ısıtma elemanının direnci arttıkça, elemandan geçen akım azalır veya bunun tersi de geçerlidir. Aşağıdaki şemaya bakın.

DMM direnci

Bir baskılı devre üzerinde çalışırken, direncin değerini doğru ölçmek için direncin uçlarından birini baskılı devreden çıkartmak gerekir. Dijital bir multimetre tarafından görüntülenen direnç değeri, test probları arasındaki tüm olası yollardan geçen toplam dirençtir. Devrenin parçası olan bir bileşende direnç ölçerken dikkatli olmak gerekir.

Test edilen bir bileşene paralel olarak bağlı tüm bileşenlerin direnci, direnç ölçümünü etkiler ve genellikle düşmesine sebep olur. Devre şemasında paralel yollar bulunup bulunmadığını her zaman kontrol edin.

Referans: Dijital Multimetre Prensipleri Glen A. Mazur, Amerikan Teknik Yayınevleri .

Doğru multimetreyi bulun