Türkçe

Görev döngüsü nasıl ölçülür?

 1. Dijital multimetreyi (DMM) frekans ölçümü için ayarlayın. İzlenecek adımlar ölçüm cihazına göre değişebilir. Genellikle multimetrenin kadranı dc V (dc V) konumuna getirilir ve Hz düğmesine basılır. Multimetrenin ekranının sağ kısmında yüzde işareti (%) çıktığında, DMM görev döngüsünü ölçmek için hazır hale gelir.
 2. Önce siyah test ucunu COM jakına takın.
Görev döngüsü nasıl ölçülür?
 1. Ardından kırmızı ucu V ? jakına takın. Bitirdiğinizde uçları ters sırayla çıkarın: Önce kırmızı, sonra siyah.
 2. Test uçlarını test edilecek devreye bağlayın.
 3. Ekrandaki ölçümü okuyun. Artı işareti (+) POZİTİF zaman yüzdesi gerilim ölçümünü belirtir. Eksi işareti (-) NEGATİF zaman yüzdesi gerilim ölçümünü belirtir.

  Not: Pozitif değer genellikle devrenin AÇIK olduğu zamanı, negatif değer ise KAPALI olduğu zamanı belirtir. Nadiren sinyalin negatif kısmı AÇIK sinyal oluşturabilir.

 4. POZİTİF zaman ve NEGATİF zaman gerilim yüzdesi ölçümleri arasında geçiş yapmak için sesli uyarı düğmesine (sesli uyarı düğmesi) basın. Not: Kullanılan düğme dijital multimetreye göre değişebilir. Özel talimatlar için modelinizin kullanım kılavuzuna bakın.

Görev döngüsü temel bilgileri

 • Görev döngüsü, bir yükün ya da devrenin AÇIK olduğu sürenin yükün ya da devrenin KAPALI olduğu süreye oranıdır. Saniyede birçok kez AÇIK ve KAPALI duruma getirilen yük, bir görev döngüsüne sahiptir.
 • Bu neden yapılır? Birçok yük, yükteki çıkış gücünü doğru şekilde kontrol etmek için hızla çalışan bir elektronik anahtarla hızlı bir şekilde açılıp kapatılır. Lamba parlaklığı, ısıtma öğesi çıkışları ve bir bobinin manyetik kuvveti görev döngüsü ile kontrol edilebilir.
 • Görev döngüsü AÇIK zamanın yüzdesi olarak ölçülür. Örneğin: %60'lık görev döngüsü, zamanın %60'ında açık, %40'lık zamanda kapalı olan bir sinyaldir.
 • Görev döngüsünü ölçmenin bir diğer yöntemi, yüzde yerine derece olarak ölçüme bağlıdır.
 • Görev döngüsü ölçülürken dijital multimetre, giriş sinyalinin sabitlenen bir tetikleme seviyesinin ne kadar süreyle altında veya üstünde olduğunu gösterir; sabitlenen seviye multimetre sayacının frekansı kaydetmek için tetiklendiği konumdadır. Eğim, tetikleme seviyesinin seçildiği dalga biçimi kesitidir.
 • Pozitif tetikleme eğimi seçilmişse, tetikleyici seviyenin üzerindeki zaman yüzdesi gösterilir. Aksi şekilde, negatif tetikleme eğimi seçilmişse, tetikleyici seviyenin altındaki zaman yüzdesi gösterilir. Seçilen eğim ekranda pozitif (+) veya negatif (-) işaret ile belirtilir. Çoğu multimetre, pozitif tetikleme eğimi gösterecek şekilde varsayılan olarak ayarlanmıştır; negatif tetikleme eğimi genellikle ek bir düğmeye basılarak seçilir. Özellikler için DMM’nin kullanım kılavuzuna bakın.

Görev döngüsü nasıl ölçülür?

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.