Türkçe

Frekans nasıl ölçülür?

27 Ekim 2020 | Dijital Multimetreler

Dijital multimetrenizde kadranda bir frekans ayarı (Hz simgesi) bulunuyorsa:

 1. Kadranı Hz konumuna döndürün. Genellikle kadran üzerinde en az bir diğer işlevle bir alanı paylaşır. Bazı ölçüm cihazlarında frekans, bir düğmeye basılarak ve döner anahtar AC veya DC konumuna getirilerek erişilen bir ikincil işlev aracılığıyla girilir.
 2. Önce siyah test ucunu COM fişine takın.
 3. Ardından kırmızı ucu V Ω fişine takın. Bitirdiğinizde uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.
 4. Önce siyah test ucunu, sonra kırmızı test ucunu bağlayın. Bitirdiğinizde uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.
 5. Ekrandaki ölçümü okuyun. Değerin sağ tarafından Hz kısaltması görünmelidir.

Dijital multimetrenizde bir frekans (Hz) düğmesi varsa:

Frekans nasıl ölçülür?
 1. Kadranı AC gerilimine ( AC Gerilimi göstergesi ) döndürün. Devrenin gerilimi bilinmiyorsa aralığı en yüksek gerilim ayarına getirin.

  Not: Birçok dijital multimetre Otomatik Aralık Ayarlama modunda açılır ve mevcut gerilime dayalı olarak ölçüm aralığı otomatik şekilde seçilir.

 2. Önce siyah test ucunu COM fişine takın.
 3. Ardından kırmızı ucu V Ω fişine takın.
 4. Test uçlarını devreye bağlayın. Test uçlarının konumu rastgeledir. Bitirdiğinizde uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.
 5. Ekrandaki gerilim ölçümünü okuyun.
 6. Multimetre hala devreye bağlı durumdayken Hz düğmesine basın.
 7. Ekrandaki frekans ölçümünü okuyun. Ekranda ölçümün sağ tarafında Hz simgesi görünmelidir.

Frekans ölçümüne genel bakış

Devreler ve ekipmanlar sabit veya değişken frekansta çalışacak şekilde ayarlanabilir. Belirtilenden farklı bir frekansta çalışması halinde anormal performans gösterebilir.

Örneğin: 60 Hz'de çalışmak üzere tasarlanmış bir AC motor, frekans 60 Hz'den düşük olduğunda yavaş çalışır, 60 Hz'yi aştığında ise hızlı çalışır. AC motorlarda, frekanstaki herhangi bir değişiklik motor hızında orantısal bir değişikliğe yol açar. Frekanstaki yüzde beşlik bir düşüş, motor hızında yüzde beşlik bir düşüşe neden olur.

Bazı dijital multimetrelerde frekans ölçümüyle bağlantılı isteğe bağlı modlar bulunur.

 • Frekans Sayacı modu: AC sinyallerinin frekansını ölçer. Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda sorun giderme sırasında frekansı ölçmek için kullanılabilir.
 • MIN MAX (MİN MAKS) Kayıt modu: Frekans ölçümlerinin belirli bir süre boyunca kaydedilmesine izin verir. Gerilim, akım ve direnç ile aynı işlevi sağlar.
 • Otomatik Aralık Ayarlama modu: Frekans ölçüm aralığını otomatik olarak seçer. Ölçülen gerilimin frekansı frekans ölçüm aralığının dışındaysa DMM doğru bir ölçüm gösteremez. Spesifik frekans ölçüm aralıkları için kullanım kılavuzuna başvurun

Bazı devrelerde, hatta doğru frekans ölçümünü engelleyecek kadar bozulma olabilir. Örneğin: AC değişken frekans sürücüleri (VFD'ler) frekans bozulmaları oluşturabilir.

VFD'ler test edilirken doğru değerler için düşük geçirimli filtre ( Frekans nasıl ölçülür? ) AC V ( AC Gerilimi göstergesi ) ayarını kullanın. Frekans nasıl ölçülür? AC Gerilimi göstergesi ayarı bulunmayan ölçüm cihazlarında kadranı DC gerilimine getirin, ardından DC gerilimi ayarında frekansı ölçmek için tekrar Hz düğmesine basın. Ölçüm cihazı bir ayrıştırılmış frekans ölçümüne izin veriyorsa gürültüyü telafi etmek için gerilim aralığını değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Doğru multimetreyi bulun