Türkçe

Diyotlar nasıl test edilir?

Temeller

Dijital multimetreler, şu iki yöntemden birini kullanarak test diyotlarını ölçebilir:

 1. Diyot Testi modu: Hemen hemen her zaman en iyi yaklaşımdır.
 2. Direnç modu: Sadece multimetrede Diyot Testi modu olmadığında kullanılır.

Not: Bazı durumlarda diyotu test etmek için devreden diyotun bir ucunu çıkarmak gerekebilir.

Diyotları test ederken Direnç modu hakkında bilinmesi gerekenler:

 • Diyotun iyi durumda mı, bozuk mu olduğunu her zaman göstermez.
 • Yanlış bir değer oluşturabileceğinden, diyot devreye bağlıyken ölçüm yapılmamalıdır.
 • Diyot Testi diyotun bozuk olduğunu gösterdikten sonra belirli bir uygulamada diyotun bozuk olduğunu doğrulamak için KULLANILABİLİR.

Diyotu test etmenin en iyi yöntemi, düz bias durumunda diyot genelindeki gerilim düşmesini ölçmektir. Düz bias diyot, kapalı anahtar gibi hareket ederek akımın geçmesine izin verir.

Multimetrenin Diyot Testi modu, test uçları arasında küçük bir gerilim oluşturur. Ardından multimetre, düz bias durumunda diyot genelinde test uçları bağlıyken gerilim düşmesini gösterir. Diyot Testi prosedürü şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. a) Devreye giden tüm gücün kapalı olduğundan ve b) diyotta hiç gerilim bulunmadığından emin olun. Şarjlı kapasitörler nedeniyle devrede gerilim olabilir. Bu durumda kapasitörlerin deşarj edilmesi gerekir. Multimetreyi gerektiği gibi AC veya DC gerilimi ölçecek şekilde ayarlayın.
 2. Kadranı (döner anahtar) Diyot Testi moduna ( Diyotlar nasıl test edilir? ) getirin. Kadran üzerinde başka bir işlevle bir alanı paylaşabilir.
 3. Test uçlarını diyota bağlayın. Görüntülenen ölçümü kaydedin.
 4. Test uçlarını ters çevirin. Görüntülenen ölçümü kaydedin.

Diyot testi analizi

 • İyi durumda düz biaslı bir diyot, en yaygın kullanılan silikon diyotlar için 0,5 ile 0,8 arasında değişen bir gerilim düşmesi gösterir. Bazı germanyum diyotlarda 0,2 ile 0,3 V arasında değişen gerilim düşmesi vardır.
 • İyi durumda bir diyot ters biaslı olduğunda multimetrede OL görüntülenir. OL değeri, diyotun açık devre olarak çalıştığını gösterir.
 • Bozuk (açık) bir diyot, akımın iki yönde de akmasına izin vermez. Diyot açıkken multimetrede her iki yönde de OL görüntülenir.
 • Kısa devreli bir diyotta her iki yönde aynı gerilim düşmesi değeri (yaklaşık 0,4 V) görülür.

Direnç moduna (Ω) ayarlanmış bir multimetre ek diyot testi olarak veya daha önce belirtildiği gibi, bir multimetrede Diyot Testi modu olmadığında kullanılabilir.

Diyot Testi Analizi

Pozitif (kırmızı) test ucu anotta ve negatif (siyah) test ucu katotta ise diyot düz biaslıdır.

 • İyi durumdaki bir diyotun düz bias direnci 1000 Ω ile 10 MΩ arasında değişmelidir.
 • Diyot düz biaslı olduğunda direnç ölçümü yüksektir çünkü multimetreden gelen akım diyottan geçerek test için gereken yüksek direnç ölçümüne neden olur.

Pozitif (kırmızı) test ucu katotta ve negatif (siyah) test ucu anotta ise diyot ters biaslıdır.

 • İyi durumda bir diyotun ters bias direnci, multimetre üzerinde OL gösterir. Değerler her iki yönde aynıysa diyot bozuktur.
Direnç Modu ile Diyot Testi

Direnç modu prosedürü şu şekilde gerçekleştirilir:

 1. a) Devreye giden tüm gücün kapalı olduğundan ve b) diyotta hiç gerilim bulunmadığından emin olun. Şarjlı kapasitörler nedeniyle devrede gerilim olabilir. Bu durumda kapasitörlerin deşarj edilmesi gerekir. Multimetreyi gerektiği gibi AC veya DC gerilimi ölçecek şekilde ayarlayın.
 2. Kadranı Direnç moduna (Ω) getirin. Kadran üzerinde başka bir işlevle bir alanı paylaşabilir.
 3. Diyot devreden çıkarıldıktan sonra test uçlarını diyota bağlayın. Görüntülenen ölçümü kaydedin.
 4. Test uçlarını ters çevirin. Görüntülenen ölçümü kaydedin.
 5. Diyotları test etmek için Direnç modunu kullanırken en iyi sonuçları almak isterseniz alınan değerleri bilinen iyi durumdaki bir diyotla karşılaştırın.

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Doğru multimetreyi bulun