Türkçe

Saturn GEO Plus

Temel özellikler

Earth ground resistance and resistivity should be measured when:

 • Installing new ground systems and electrical equipment
 • Periodically testing ground and lightning protection rods
 • Prior to design of ground protection systems
 • Conventional three and four pole earth ground testing
 • Innovative Selective and Stakeless techniques for fast and safe measurement without disconnection
 • Two pole ac resistance measurement
 • One button measurement – press once to measure with simple GO/NOGO indicators
 • Large easy to read display
 • Rugged housing rated to IP56
 • Full range of optional accessories for conventional testing and clamp testing
 • 2-Year Warranty

Ürün İncelemesi: Saturn GEO Plus

Pens takılabilme özellikli üç ve dört kutuplu topraklama test cihazı.

Saturn GEO Plus Topraklama Test Cihazı topraklama direncini ölçmek için, klasik potansiyel düşümünün yanısıra 'seçmeli' ve 'kazıksız' yöntemlerini de kullanır. Diğer yöntemlerin aksine, 'seçmeli' testte ölçüm öncesinde, test edilmekte olan elektrodun bağlantısının kesilmesi gerekmez. 'Kazıksız' yöntem ise hızlıdır ve kolaydır ve kazıkların yerine, test edilmekte olan topraklama iletkeninin etrafına geçirilmiş olan akım trafolarını (probları) kullanır. Her iki teknik de test yapmayı kolay ve hızlı hale getirir.

Topraklama direnci ve özdirenci şu durumlarda ölçülmelidir:

 • Yeni kablo, aydınlatma ve elektrik cihaz tesisatlarında
 • Topraklama ve yıldırımdan korunma çubuklarının periyodik testlerinde
 • Topraklama koruma sistemleri tasarlanmadan önce
 • Klasik üç ve dört kutuplu topraklama testlerinde
 • Bağlantıyı kesmeden hızlı ve güvenli testler için yaratıcı Seçmeli ve Kazıksız teknikleri
 • İki kutuplu ac direnç ölçümü
 • Tek butonla ölçüm - Basit TAMAM/TAMAM DEĞİL göstergesi ile ölçüm yapmak için bir kez basın
 • Büyük, kolay okunur gösterge
 • Sağlam, IP65 koruma sınıflı muhafaza
 • Klasik testler ve pens testleri için çeşitli opsiyonel aksesuarlar
 • 2 Yıl Garanti

Modeller: Saturn GEO Plus

Saturn GEO Plus

Üç ve Dört Kutuplu Topraklama Test Cihazi

Satın alın

Dahil olanlar:

 • Saglam, tasima kemerli kauçuk kilif
 • 2 adet 1.5 m güvenlik ölçme iletkeni ve test uçlari
 • 2 adet krokodil klips
 • 1 adet kisa devre iletkeni
 • 6 adet pil ve kullanim talimatlari