Türkçe

Fluke Solmetric PV Analiz Cihazı Uygulaması ve Veri Analizi Aracı (DAT)

I-V Eğrisi İzleme

PV Analiz Cihazı Uygulaması

PV Analiz Cihazı Uygulaması yazılımı, PVA-1500'ü kontrol etmek ve ölçümleri yönetmek için grafiksel bir arabirime sahiptir. Yazılım, güneş enerjisi üreticilerinin yer aldığı kapsamlı veritabanı sayesinde hızlıca güneş enerjisi tesislerinizin dijital bir replikasını oluşturabilir. Rapor halinde dışa aktarılabilecek hassas tesis performansı analizi sağlar.

Solmetric PV Analiz Cihazı Uygulaması


PVA I-V Veri Analizi Aracı

Fluke Veri Analizi Aracı (DAT)

Veri Analizi Aracı (DAT), Microsoft Excel™ destekli bir araçtır ve PV Analiz Cihazı I-V eğrisi ölçüm verilerinin büyük bloklarının analizini otomatikleştirir. Analizin sonuçları birçok farklı formatta görüntülenir. Bir dize tablosu her dize için temel PV parametrelerini listeler, test limitlerinize uymayan dizeleri işaretler ve dizideki tüm dizelerin istatistiksel bir özetini sunar. Dize I-V eğrileri, toplama panosu seviyesinde ortak grafiklerde birleştirilerek sonuçların tutarlılığı grafiksel olarak gösterilir ve tipik olmayan dizeler tanımlanır. Araç ayrıca dizinin tüm dize popülasyonu için PV parametrelerinin her birine yönelik histogramlar sağlar. Tablolar ve veriler, PDF olarak dışa aktarılabilen özelleştirilebilir bir rapora eklenebilir.

PVA-600+/1000/1500 için DAT ver 6.1.0