Güvenilir Güç Ölçüm Cihazları

PAS (.zip)

Report Writer'a sahip PAS (.zip)

Report Writer ve Polling'e sahip PAS (.zip)
Güç Kayıt Cihazı, Multipoint ve InSite ürünleri için Güç Analiz Yazılımı (PAS) ve bellenimi.
Sürüm 5.03.001 (en son ürün bellenimini içerir).
Model numaraları: 901, 905, 1000, 1001, 1500, 1501, 1650, 1656, 1941, 1942, 1948, 1949.

Scenario Yazılımı Sürüm 1.4.7.4 (.zip)