Türkçe

Termal IR Görüntülerinde Rüzgârın Etkileri

Termal Görüntüleme

Bir yüzeyde rüzgârın etkisini (veya zorlanmış taşınımı) tam olarak anlamak için ısı aktarımının temel prensibini anlamanız gerekir. Başka bir güç, hareketi değiştirmediği sürece termal enerji daima sıcaktan soğuğa doğru hareket eder.

Bir nesnenin iç veya dış kısmını incelemek için termal görüntüleme cihazı kullandığınızda ortama özel olarak dikkat etmeniz gerekir. Hedef sıcaklığı etkileyebileceğinden rüzgâr, fan veya bir pompa nedeniyle oluşabilecek zorlanmış taşınıma dikkat etmeniz gerekir.

Zorlanmış taşınım bulunan bir ortamda yakalanan yüksek sıcaklığın şiddetini belirlemenize yardımcı olması için kullanabileceğiniz birkaç varsayım bulunur. Newton'un soğuma yasası, ısı aktarım katsayısı (Fourier'in yasasına göre) ve Plank'ın yasası arkasındaki matematiği anlamak zorlayıcı olabilir. Termal sektörde, rüzgârın nesneler üzerindeki etkisini anlamak için bu matematiğin basitleştirilmiş bir versiyonunu kullanırız. Aşağıda birkaç örnek görebilirsiniz:

  • 10 mph rüzgâr, nesne sıcaklığını yarıya indirir
  • 15 mph rüzgâr, nesne sıcaklığını üçte iki oranında azaltır

Rüzgâr uygulandığında normal çalışma

Aşağıdaki iki resim, ölçülen %40 yük ile üç fazlı devre kullanılarak gerçekleştirilmiş kontrollü bir deneyin sonuçlarını göstermektedir. Ortam sıcaklığı 72°F ve A Fazı konektörünün sıcaklığı 107,1°F olarak ölçülmüştür. Zorlanmış taşınım oluşturmak üzere Kestrel 3000 cep boy rüzgâr ölçüm cihazının ölçümüne göre 4 mph şiddetinde rüzgâr üreten küçük bir fan yerleştirilmiştir. Fan çalıştırıldığında aynı bileşenin sıcaklığı %7 düşerek 99,6°F değerine ulaşmıştır.

Eski yöntemle rüzgâr hızını tahmin etmek

Rüzgâr ölçüm cihazınız yoksa Beaufort ölçeğini kullanarak aşağıda açıklanan şekilde rüzgâr hızını tahmin edebilirsiniz:

Beaufort #Rüzgâr hızı (mph)Etki
10 – 3Hafifçe ilerleyen duman rüzgârın yönünü gösteriyor
24 – 7Rüzgâr yüzde hissediliyor, yapraklar hışırdıyor, rüzgâr fırıldağı hareket ediyor
38 – 12Yapraklar sürekli olarak hareket ediyor, küçük bayraklar açılıyor
413 – 18Rüzgâr, tozu ve kâğıdı kaldırıyor, küçük dallar hareket ediyor

Diğer ortam ayarlamaları ve dikkat edilmesi gerekenler

Her bir inceleme senaryosunu ayarlayamasanız da bu son ipuçlarıyla daha hazırlıklı olabilirsiniz.

  • İç mekânlarda inceleme yaparken HVAC sistemini kapatarak zorlanmış taşınımı kontrol edin.
  • Rüzgârlı ortamlarda, sorunun görünenden daha ciddi olduğunu varsayın ve buna göre ayarlama yapın.