Türkçe

Kısmi deşarjın temel nedenleri ve türleri

Sızıntı tespiti

Kısmi deşarjın (PD) standart tanımı, iki iletken elektrot arasındaki boşluğu tam olarak kapatmayan bir elektrik deşarjıdır. Kısmi deşarj, yüksek gerilimli elektrikli ekipmanlar bulunan çeşitli konum ve ortamlarda meydana gelir. Şartları değişse de genellikle her biri farklı nedenlerle oluşan ve her biri farklı hasar seviyelerine neden olma eğilimine sahip dört tip kısmi deşarj vardır. Genellikle küçük bir arızadan kaynaklanan ve binlerce küçük ve tekrarlanan deşarjlarla sonuçlanan kısmi deşarj, zamanla sıklaşır ve boyutu büyür. Sonuç olarak bu durum ciddi arızalara, dolayısıyla ekipman arızalarına ve tehlikeli ark parlamalarına neden olabilir. En çok endişe duyulan konu güvenliktir.

Fluke ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazı ile kısmi deşarjı tespit edinFluke ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazı ile elektrik güç dağıtım tesisinde kısmi deşarj tespiti.

Kısmi deşarj tipleri

  1. Korona Deşarjı: Sık görülen bu kısmi deşarj şekli, deşarj doğrudan iletkenin keskin yüzeyinden yayılan havaya yönlendiğinde gerçekleşir. (Bu, ses ve radyo frekansı emisyonlarının nedenidir.) Hasar veya güvenlik açısından korona normal şartlarda endişe verici değildir.
  2. Ark Deşarjı: Ark deşarjı, bir gazın elektrik arızasından kaynaklanan uzun süreli bir elektrik boşalmasıdır. Akım havadan veya normalde iletken olmayan başka bir ortamdan aktığında plazma üretilir.
  3. Yüzey Deşarjı: Deşarj, yalıtım yüzeyi boyunca hareket ettiğinde buna "yüzey deşarjı" veya "yüzey izleme" denir. Bu, en tahrip edici kısmi deşarj türlerinden biri olabilir. Yalıtım yüzeyinin kirlenmesi ve aşınması, yüzey deşarjının en yaygın iki nedenidir. Orta ve yüksek gerilimli ekipmanlarda, bu tür bir deşarj genellikle yüksek nem veya kötü bakım nedeniyle yalıtım bozulduğunda gerçekleşir. Nem girişi de yüzey deşarjının yaygın bir nedenidir.
  4. Boş (dahili) Deşarj: Bunun nedeni genellikle kabloların, burçların, GIS bağlantı yalıtımının ve benzeri öğelerin katı yalıtımındaki bir kusurdur. Boş deşarj, yalıtıma yüksek oranda zarar verir ve genellikle tam iş görmezlik oluşturana dek genişlemeye devam eder.

Kısmi deşarjın tespiti

Genel olarak, yüzey izleme deşarjları ve boş deşarjlar en önemli konulardır ve endüstriyel yüksek gerilim elektrikçisi, dağıtım şebeke teknisyeni, iletim şebeke mühendisi, orijinal ekipman üreticisi (OEM) yüksek gerilim mühendisi için tespit ve onarım önceliği bu tür deşarjlara verilmelidir. Çoğu durumda, kısmi deşarjın tespit edilmesi ve düzeltilmesi bir güvenlik önceliğidir. Kişisel güvenliğin ötesinde, hasar verici kısmi deşarj şunlara neden olabilir:

  • Çalışmama süresi
  • Yangınlar
  • Yalıtıcının kötüleşmesi
  • Şebekede aşırı yük

Boş deşarjın önemli hasar oluşmadan önce erken tespit edilmesi halinde bu sorunlar önlenebilir. Şu anda kısmi deşarjı tespit etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Kısmi boşalma ultrason, radyo frekans (RF) ve ultra mor radyasyon kullanılarak tespit edilebilir ancak şu ana kadar kullanılan yöntemler tam sonuç vermemiştir ve bu yöntemlerin dezavantajları vardır. Kapalı muhafazaların arkasından kısmi deşarjın tespit edilmesini engelleyen bu diğer yöntemlerin kullanılması için kapsamlı eğitim gereksinimi olmuş, bu yöntemler hızlı şekilde bakım ve onarımı sağlamak için gereken hassaslığı sunmamış, ayrıca kullanıcılar bu yöntemleri kullanırken tehlikeli olabilecek ekipmanların yakınında bulunmak zorunda kalmıştır.

Kısmi deşarjı tespit etmenin daha iyi bir yolu Fluke ii910 Hassas Akustik Görüntüleme Cihazıdır. Fluke'un yenilikçi SoundSight™ teknolojisi, ultrasonu net bir görsele dönüştürür. Fluke ii910 cihazını kullanarak kullanışsız kablolara veya aksesuarlara ihtiyaç duymadan kısmi deşarjı uzaktan güvenli bir şekilde belirleyebilirsiniz. Kutuyu açtıktan sonra birkaç dakika içinde bir profesyonel gibi kısmi deşarj tespitine başlayabilirsiniz. Öğrenimi basit, kullanımı kolaydır. Fluke ii910 taramanızın fotoğraflarını çekmenizi ve analiz ve raporlama için zengin verilere erişmenizi sağlar.