Türkçe

Akım nasıl ölçülür?

Pensampermetre ağzı kullanarak ac veya dc akımı ölçüm adımları:

Ölçüm öncesi adımlar (elektrik çarpması veya yaralanmaların önüne geçmek için):

 • Test problarını ölçüm cihazından çıkarın.
 • Parmaklarınızı, ölçüm cihazındaki dokunma bariyerinin arkasında tutun.
 1. Kadranı, A ac veya A dc olacak şekilde doğru fonksiyona çevirin. Ekranda, ölçümün ağızdan geldiğini belirten ağız simgesi ( Ağız simgesi ) görüntülenmelidir.
 2. Not: Ölçülen akım < 0,5 A olduğunda, ekran simgesindeki orta nokta simgesi ( Ağız simgesi ) yanıp sönecektir. Akım > 0,5 A olduğunda, orta nokta sabit kalır.
 3. DC akımı ölçümlerinden önce (ölçüm cihazınız bu ölçümleri destekliyorsa): Ekranın sabitlenmesini bekleyin, doğru değerler aldığınızdan emin olmak için ardından Zero düğmesine basın. Ölçüm cihazının sıfırlanması, dc ofset değerini okuma değerinden çıkarır. Zero fonksiyonu yalnızca kadranı dc akımı ölçme konumuna getirildiğinde çalışır.
 4. Not: Ölçüm cihazını sıfırlamadan önce ağzın kapatıldığından ve ağzın içinde hiçbir iletkenin olmadığından emin olun.
 5. Ağzı serbest bırakma tetiğine bastırın, ağzı açın ve ölçülecek iletkeni ağzın içine yerleştirin.
 6. Ağzı kapatın; ağızdaki hizalama işaretlerini kullanarak iletkeni ortalayın.
 7. Ekrandaki değeri okuyun.

Esnek akım probu kullanarak ac akımı ölçümü:

Ölçüm öncesi adımlar (elektrik çarpması veya yaralanmaların önüne geçmek için):

 • Esnek akım probunu tehlikeli elektrik yüklü iletkenlerin etrafında kullanmayın veya bu iletkenlerden uzaklaştırın. Esnek probu yerleştirirken ve kaldırırken özen gösterin.
 • Test edilen tesisatın enerjisini kesin veya uygun koruyucu kıyafetleri giyin.
Akım nasıl ölçülür?
 1. Esnek akım probunu ölçüm cihazına bağlayın. Yukarıdaki çizime bakın.
 2. Probun esnek borularını iletkeni çevreleyecek şekilde bağlayın. Bağlantı yapmak için esnek akım probunun uç kısmını açıyorsanız, kapattığınızdan ve kilitlediğinizden emin olun. Probun yerine oturup sabitlendiğini duyabilmeli ve hissedebilmelisiniz.
  • Not: Akımı ölçerken, iletkeni esnek akım Probunda ortalayın. Mümkünse, akım taşıyan diğer iletkenlere yakın bir yerde ölçüm yapmaktan kaçının.
 3. Prob bağlantı elemanını iletkenden 1 inç’ten (2,5 cm) daha uzakta olacak şekilde tutun.
 4. Kadranı Pens Simgesi konumuna getirin. Kadran doğru konumdayken, ekranda ölçümlerin esnek probdan geldiğini gösteren Pens simgesi simgesi görüntülenir.
  • Not: Ölçülen akım < 0,5 A olduğunda, ekran simgesindeki orta nokta simgesi ( Pens simgesi ) yanıp sönecektir. Akım > 0,5 A olduğunda, orta nokta sabit kalır.
 5. Ekrandaki akım değerini okuyun.

Esnek prob beklenen biçimde çalışmıyorsa:

 1. Bağlantı elemanı sisteminin bağlanmış ve doğru biçimde kapatılmış olduğundan emin olun ve herhangi bir hasar görüp görmediğini kontrol edin. Yabancı madde bulunuyorsa bağlantı elemanı sistemi düzgün biçimde kapanmaz.
 2. Prob ile ölçüm cihazı arasındaki kablonun hasar görüp görmediğine bakın.
 3. Kadranın doğru konumda ( Pens Simgesi ) olduğundan emin olun.
Doğru pensampermetreyi bulun