Türkçe

Basınç transdüseri kalibrasyonu

Kalibrasyon

Basınç transdüseri, 3-15 PSI pnömatik analog devre kontrol sinyallerini veya ölçülen diğer basınçları, 4-20 mA elektriksel devre analog kontrol sinyallerine dönüştüren bir Basınç - Akım (veya P - I) cihazıdır. Basınç transdüserleri, çoğu saha aygıtlarında bulunan iki parçadan birisidir; diğeriyse akış tüpleri, orifis plakaları, basınç sensörleri ve bunlar gibi birincil bir parçadır. Transdüktörler birincil parça tarafından oluşturulan sinyali işler; öncelikle sinyali lineer biçimde karakterize eder ve bunu yapmak için mühendislik birim katsayılarını kullanır, ardından sinyali analog mA olarak iletir.

Basınç transdüseri kalibrasyonu neden önemlidir?

Basınç transdüserlerinin performansı proses tesislerinin kontrol sistemleri için kritik öneme sahiptir ve kurulumları genellikle zorlu çalışma ortamlarında yapıldığı için performansları zaman içinde değişir. Basınç transdüserinin arızalanmasını ve bu cihazların beklenen seviyelerde çalışmaya devam etmesini sağlamak için periyodik doğrulama, bakım ve kalibrasyon işlemleri gereklidir.

Doğru kalibrasyon, basınç transdüserinin performansını korumasının yanında ISO/IEC 17025 tesislerinin geçerli sonuçlar üretmeye devam etmesini de sağlar.

Basınç transdüserinin kalibrasyonu nasıl yapılır?

Bu örnekte kullanılan cihaz, %0 ve %100 için 3-15 PSI basınç giriş valflerine ve %0 ve %100, +/- %2 için 1-5 mV çıkış aralığına (döngü gücünden çekilir) sahip bir P - I cihazıdır. Bu örnek şu adımları içerir: 1) %0-50-100’de üç noktada yükselen (3↑) “As Found” (ayarlama öncesi) test uygulanması ve sonuçların etiketlendirilmesi, 2) P - I cihazının sıfırının ve açıklığının (%100) ayarlanması, ardından 3) %0-50-100’de üç noktada yükselen “As Left” (ayarlama sonrası) test uygulanması ve sonuçların Fluke 754 Belgeleme Prosesi Kalibratörü ile etiketlenmesi.

Adım 1: Basınç modülünü 754 DPC’ye bağlayın. P - I cihazının girişini ve basınç el pompasının çıkışını, bir “T” konnektörü kullanarak basınç modülünün girişine bağlayın (Şekil 1). Diferansiyel basınç modülü kullanıyorsanız, bunun bir 15 PSI modülü olduğundan emin olun (bu örnek için) ve modülü “H” etiketli girişe bağlayın.

Şekil 1 Şekil 1

Adım 2: DPC merkez 2 banana tipi bağlantısında birini, döngü gücünün sağlandığı P - I cihazının girişine bağlayın (Şekil 1).

Adım 3: Daha sonra, DPC’deki “SETUP” düğmesine basın. İmleç, döngü gücünde başlamalı. “ENTER”a basın, oku Etkin’e getirin ve “ENTER”a basın. Ardından, “DONE” yazılı tuşu basın.

Adım 4: Bağlantılarınızı yaptıktan sonra, güç verme evresinde (veya ölçüm ekranında) olduğunuzu varsayarak, mA butonunu seçin.

Adım 5: Ardından, “MEAS/SOURCE”a basın; şimdi kaynak ekranındasınız (Şekil 2).

Şekil 2 Şekil 2

Adım 6: Basınç tedarik etmek istediğimiz için (el pompası ile) “PRESSURE”a basın (HART’ın hemen üzerinde) (Şekil 3).

Şekil 3 Şekil 3

Adım 7: Ardından, bir kez “MEAS/SOURCE” düğmesine basın ve böylece bölünmüş ekran moduna geçmiş olmanız gerekir (Şekil 4).

Şekil 4

Adım 8: Bu noktada, “As Found”a basın, “INSTRUMENT”ı seçin ve “ENTER”a basın, ardından şablonu Şekil 5’e göre doldurun.

Şekil 5

“DONE”a basın. Şimdi bölünmüş ekranı görebilmeniz ve “ABORT”, “AUTO TEST” ve “MANUAL TEST” yazılım tuşlarının görünmesi gerekir.

Adım 9: “MANUAL TEST”i seçin ve cevap vermesi için DPC’yi bekleyin: “Go to 3 PSI” (Şekil 6).

Şekil 6

Bu noktada, DPC ekranı en yaklaşık olarak 3 PSI değeri gösterene kadar el pompasını kullanın ve “ACCEPT POINT”e basın. Şimdi DPC’de “Go to 9 PSI” görüntülenmelidir. Tekrar, yaklaşık 9 PSI değerine kadar el pompasını kullanın ve “ACCEPT POINT”e basın. DPC, “Go to 15 PSI” olarak yanıt verdiğinde, o değere kadar pompayı kullanın ve “ACCEPT POINT”e basın.

Bu noktada DPC’nin bir temel özelliğini anlamak önemlidir. Ölçülen mA değerindeki hata DPC tarafından hesaplanırken, DPC bu hesaplamayı kaynaklanan basınç miktarının sapmasına dayanarak yapar. Bunun anlamı; 3,120 PSI basınc uyguluyorsaniz (nominal değerin üzerindeki açıklığın %1’i), DPC, mA değeri olarak 4,160 mA ölçülmesini bekler (ayrıca nominal değerin üzerindeki açıklığın %1). Aygıtın doğru değerlendirilmesi için yapmanız gereken yalnızca el pompasıyla nominal basınç değerlerine makul seviyede yaklaşmanızdır. Kalan kaynak basıncı hatası, mA ölçümü hesaplamaları sırasında DPC için kompanse edilir.

Adım 10: DPC bu değerlendirmeyi tamamladığında, SOURCE, MEASURE ve ERROR kolonlarının bulunduğu, test sonrası özet ekranı görüntülenir (Şekil 7).

Şekil 7

Adım 11: Şimdi, Etiket girişi ekranı sunuluyor (Şekil 8).

Şekil 8

Girişleri düzenlemek için “ENTER” tuşuna basın; “AS LEFT”, “ADJUST”, “SAVE” ve “MORE CHOICES” yazılım tuşlarının yer aldığı bölünmüş ekran yeniden belirene kadar düzenlemeyi tamamlayın ve ardından “DONE” tuşuna basın

Adım 12: Bu noktada, “ADJUST”ı seçtiğinizde DPC %0 kaynak sağlar, “Go to 3 PSI” direktifini verir ve 4 mA için %2 ölçümü yapar. Hata% 2'yi aştığı sürece, ekranın yarısındaki ölçüdeki Hata penceresi ters videoda olacaktır. Hata %2’nin altına inene kadar, P - I cihazında sıfırı ayarlayın. Ardından, “Go to 100%” seçeneğine gidin ve açıklığı aynı yöntemle ayarlayın.

Adım 13: Ayarlama tamamlandıktan sonra, “AS LEFT”, “DONE” ve “MANUAL TEST” seçeneklerini seçin ve adım 9’u tekrarlayın. Ayarlama başarıyla yapılmışsa, çalıştırma sonrası özetindeki tüm hatalar normal videoda olmalı (Şekil 9).

Şekil 9

Adım 14: “DONE”, “DONE” ve “DONE”ı tekrar seçin ve işleminiz tamamlandı!

Basınç transdüseri sertifikası

Kalibrasyon sertifikası, izlenebilirliği sağlar ve zaman içinde basınç transdüserinin kalitesini tanımlar. Sertifika, bir ISO/IEC 17025 tesisinin iyi konumda olması amacıyla gerçekleştirilen bakım işlemi için gereklidir ve ayrıca katılımcılar ve müşteriler de dahil olmak üzere diğer kişiler için veri geçerliliği ve kalitesinin doğrulanmasını sağlar. Basınç transdüseri sertifikanızda yer alması gereken birincil öğeler şunlardır:

 1. Başlık bilgisi: Sağda şirket logosu ve solda laboratuvar sertifikalandırma kuruluşu logosu. Bunlar orantılı olarak aynı boyutlarda olmalı ve kurumsal marka standartları temel alınmalıdır.
 2. Rapor başlığı: “Kalibrasyon Raporu” yerine “Kalibrasyon Sertifikası” tercih edilir.
  1. Labaratuvar konumunun adı: Bu, başlığın hemen altına yerleştirilir.
 3. Test bilgisi altında birim
  1. Açıklama
  2. Üretici (aygıtta tanımlandığı şekilde)
  3. Model numarası
  4. Seri numarası
 4. Kalibrasyon ile ilgili bilgiler
  1. Düzenleme tarihi (sertifikanın düzenlendiği tarih)
  2. Benzersiz sertifika numarası
  3. Kalibrasyon tarihi
  4. Kalibrasyonun yapıldığı tarih (bilinmiyorsa boş bırakılabilir)
  5. Çevresel durumlar (kalibrasyonun yapıldığı yerdeki (genellikle SI birimlerinde) durumlardır ve kalibrasyonla ilgili değilse boş bırakılabilir)
 5. Kalibrasyon olayının izlenebilme gereksinimini tanımlayan kalibrasyon ifadesi. Örneğin ISO 17025, tesislerin Uluslararası Birimler Sistemi (SI) için izlenebilir olmasını gerektiriyor ve bu, ABD’deki NIST, Almanya’daki PTB veya Çin’deki NIM gibi uygun olarak onaylanmış Uluslararası Ölçüm Enstitüsü (NMI) aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
Kalibrasyon Raporu

Sayfa 2 ve sonraki sayfalar- Bu gerçek rapordur, bu yüzden kapak sayfasındaki bazı bilgiler tekrarlanacaktır.

 1. Standartlar bilgisi (tablo biçiminde)
  1. Belirli aygıtların kullanımı
  2. Cihazın açıklaması (ör, üretici ve model numarası)
  3. Kalibrasyon tarihi
  4. Aygıt kalibrasyonun yapılma tarihi
 2. Kalibrasyon verileri (tablo biçiminde)
  1. Parametreler (ör; Direnç, DC Volt Ölçümü Doğrulaması)
  2. Gerçek değer
  3. Ölçülen değer
  4. Mutlak hata
  5. Test toleransı
  6. Genişletilmiş belirsizlik

Kalibrasyon sertifikası kalibrasyon etiketi, imza alanı, laboratuvar sertifikalandırma kuruluşunun adresi ve telefonu, sayfa numaraları ve toplam sayfa sayısı (ör; sayfa 1/7) ve revizyon tarihlerini içermelidir.

Basınç transdüseri kalibrasyonu servisi

Basınç transdüseri kalibrasyonu servisi için, birçok üçüncü taraf laboratuvardan birisini seçin. Birçok aygıtın kalibrasyonunun yapılması gerekiyorsa, olurluk durumunu ve yatırımın getirisini göz önünde bulundurarak bir kalibratör almayı ve kalibrasyonları işletmenizde yapmayı düşünebilirsiniz.