Türkçe

Güç Tüketimini İzlemek İçin 5 Neden

Güç kalitesi, Enerji yönetimi

Enerji kullanımını ölçebilmek, tesisiniz ve ekibiniz çok kritiktir. Tesisinizin güç tüketimini izlemek, önemli enerji yönetimi kararları verebilmek için ihtiyacınız olan verileri sağlar.

Neden bir güç kaydediciyle güç tüketimini izlemelisiniz?

  • Mevcut elektrik panelinizin kapasitesini anlama
  • Devre kesicilerin atması sorununu giderme
  • Enerji masraflarını tespit etme
  • Enerji israfını ortaya çıkarma
Fluke 1746 Güç Kaydediciyi kullanarak yük çalışması yapmaya hazırlanma.

Fluke 1746 Güç Kaydediciyi kullanarak yük çalışması yapmaya hazırlanma.

1. Tesis güvenliği

Elektrikçilerin sıklıkla, mevcut bir panele veya servise yeni bir elektrik yükü eklemeden önce bir yük çalışması yapması gerekir. Neden? Gereksinimler, elektrik Denetimcisinden, projeyi tasarlamış olan elektrik mühendisinden veya yeni yükü ekleyen müşteriden gelir ve bunun nedeni yeni yüklerin eklenmesi için yeterli kapasite olup olmadığını tespit etmektir.

Bir yük çalışması, zaman içinde mevcut yük seviyelerinin (üç fazlı akım çekişi) bir güç kaydedici kullanılarak belgelendirilmesini içerir. İşte güvenlik burada devreye girer. Olumlu taraftan bakılırsa bir yük çalışması, yerel güvenlik düzenlemelerine uyulmasını sağlamak için kullanılabilir. Olumsuz taraftan bakılırsa yeni yükler eklemeden önce bir yük çalışması yapılmaması, mevcut elektriksel yapının aşırı yüklenmesine neden olabilir; bu durum elektriksel güvenliği ve güvenilirliği tehlikeye atar.

2. Enerji maliyetlerini yönetin ve tasarruf olasılıklarının farkına varın

Enerji harcamaları toplam işletme maliyetinin önemli bir kısmını oluşturuyorsa da, birçok şirket aslında enerji ödemelerinin nereye harcandığını bilmez çünkü ellerine gelen belge sadece aylık toplam faturadan oluşmaktadır. Faturada bu harcamanın o ayın operasyonlarına kıyasla standart mı yoksa aşırı mı olduğu belirlenemez.

Ana servis girişindeki ve ardından büyük yüklerdeki ve ikincil kaynaklardaki güç kullanımını kaydederek tesisler, ne kadar gücün ne zaman, ne tarafından ve hangi saatlik maliyetle kullanıldığını görebilir. Muhakkak ki veriler; belirli yüklerin kapatılması, yüksek fiyatlı saatlerde yüklerin azaltılması veya programın yüksek fiyatlı olmayan saatlerde yükleri çalıştırmak üzere ayarlanması gibi yalnızca operasyonel değişikliklerle düzeltilebilecek birçok enerji israfını ortaya koyacaktır.

3. Elektrik faturasının doğruluğu

Büyük ve orta ölçekli tesislerin sahipleri, genellikle kiracılarının özel elektrik kullanımlarını fatura etmek için alt sayaçlar kurar. Ancak bu alt sayaçlar genellikle doğru takılmaz ve bu da, faturalamayı kuşkulu duruma sokar. Akım transdüserlerinin geriye doğru takılması, akım transdüserlerinin yanlış faza takılması ve alt sayacın yapılandırma hataları gibi çeşitli kurulum sorunları meydana gelir.

Değeri, taşınabilir bir enerji kaydedici ile ikinci kez kontrol etmek iyi bir iş uygulamasıdır. Kaydedici verileri, fatura edilen tutarla kullanılan tutarı kabaca bir büyüklük sıralamasına sokar. Elektrik kullanımı karşılığı fatura edilen tutarla kaydedici verileri arasında belirgin sapma olması, alt sayaç kurulumunun incelenmesi gerektiği uyarısını verir.

4. İadeler ve finansal teşvikler

Elektrik şirketleri, müşterilerine enerji kullanımını azaltmayı özendirmek için teşvikler ve iadeler sunar. Amaç, mevcut güç kaynağıyla daha fazla müşteriye hizmet vermektir; çünkü yeni enerji üretim tesislerinin inşa edilmesinin maliyeti çok yüksektir. Mevcut binaların enerji verimi yüksek aydınlatma ve yüksek verimli motorların yanı sıra motor yol vericilerinin yerine değişken frekanslı tahrik gibi donanım iyileştirmeleri için birçok teşvik ve iade verilmektedir.

Finansal teşviki almak için elektrik şirketi genellikle enerji tasarrufunun doğrulanmasını şart koşacaktır; bu, bir yük çalışması için ideal senaryodur. Donanım iyileştirmesinden önce yapılan bir yük çalışması mevcut enerji kullanımını belgelendirerek bir taban verisi sağlar. Diğer yandan donanım iyileştirmesinden sonra yapılan bir yük çalışması, değişikliklerin tamamlanmasıyla elde edilen enerji tasarrufunu doğrular.

5. Güç kalitesi sorunlarını giderme

Çoğu durumda bir sorunu gidermenin tek yolu, uzun bir zaman aralığında verilerin toplanması ve analiz edilmesidir. Bu gelişmiş sorun giderme senaryoları için enerji kaydediciler çok değerlidir ve aynı zamanda karmaşık bir güç analiz cihazına göre fiyatı çok daha uygun ve kullanımı kolaydır.

İyi bir örnek, bir devre kesicinin rastgele atmasıdır. Bunun sebebi, büyük bir motorun çalışmaya başlaması gibi bariz olaylar olmayabilir. Gerçekte atmaların sebebi tamamen rastgele ortaya çıkabilir veya teknisyenlerin yerinde gözlem yapamadığı zamanlarda oluşabilir (örneğin geceleri). Bir bakım teknisyeninin devre kesici atana kadar yükü izlemesi pratik olmadığından, devre kesicinin yük tarafına bir enerji kaydedici bağlanarak zaman içindeki akım çekişinin kaydedilmesi, atma sorununu gidermekte yardımcı olabilir.

İlgili kaynaklar