Türkçe

Diyot nedir?

11 Kasım 2020 | Elektrik
Diyot nedir?

Diyot akım için tek yönlü anahtar olarak hareket eden bir yarı iletken cihazdır. Akımın bir yönde kolayca akmasına olanak sağlar ancak zıt yönde akan akımı ciddi şekilde sınırlandırır.

Diyotlar redresör olarak da bilinir çünkü alternatif akımı (AC) atımlı doğru akıma (DC) dönüştürür. Diyotlar tiplerine, gerilim ve akım kapasitelerine göre sınıflandırılır.

Diyotlarda bir anot (pozitif uç) ve katot (negatif uç) ile belirlenen kutup bulunur. Birçok diyot sadece anota pozitif gerilim uygulandığında akımın geçmesine izin verir. Bu grafikte çeşitli diyot konfigürasyonları gösterilmiştir:

diyotlar
Diyotlar çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Soldan itibaren: metal kutu, çivi montajı, bantlı plastik kutu, kanallı plastik kutu, cam kutu.

Bir diyot akım akışına izin veriyorsa düz biaslıdır . Diyot ters biaslı ise yalıtıcı olarak görev yapar ve akımın akmasına izin vermez.

Garip ama gerçek: Diyot simgesinin okları, elektron akışının tersine işaret eder. Sebep: Simgeyi mühendisler oluşturmuştur ve şematikte gerilim kaynağının pozitif (+) tarafından negatif (-) tarafına akan akım gösterilir. Bu, oklar içeren yarı iletkenlerin simgelerinde kullanılan yöntemle aynıdır; ok, izin verilen "konvansiyonel" akış yönüne ve elektron akış yönünün tersine işaret eder.

diyot biası

Dijital multimetrenin Diyot Testi modu, test uçları arasında bir diyot bağlantısına düz bias yapmak için yeterli küçük bir gerilim üretir. Normal gerilim düşmesi 0,5 V ile 0,8 V'dir. İyi durumda bir diyotun düz bias direnci 1000 ohm ile 10 ohm arasında değişmelidir. Ters bias olduğunda, DMM'nin ekranında OL gösterilir (bu, çok yüksek direnç olduğunu gösterir).

iyi durumda diyot 1
iyi durumda diyot 2

Diyotlara akım değerleri atanmıştır. Değerin aşılması ve diyotun arızalanması halinde diyot kısa devre yapabilir ve a) akımın her iki yönde akmasına olanak sağlar veya b) akımın her iki yönde akışını durdurur.

bozuk diyot 1
bozuk diyot 2

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.