Türkçe

Diyot nedir?

Elektrik, Temeller

Diyot, akım için tek yönlü anahtar olarak hareket eden bir yarı iletken cihazdır. Akımın bir yönde kolayca akmasına olanak sağlar ancak zıt yönde akan akımı ciddi şekilde sınırlandırır.

Diyotlar redresör olarak da bilinir çünkü alternatif akımı (AC) atımlı doğru akıma (DC) dönüştürür. Diyotlar tiplerine, gerilim ve akım kapasitelerine göre sınıflandırılır.

Diyotlarda bir anot (pozitif uç) ve bir katot (negatif uç) ile belirlenen polarite bulunur. Birçok diyot sadece anoda pozitif gerilim uygulandığında akımın geçmesine izin verir. Bu grafikte çeşitli diyot konfigürasyonları gösterilmiştir:

diyotlar
Diyotlar çeşitli konfigürasyonlarda mevcuttur. Soldan itibaren: Metal kutu, çivi montajı, bantlı plastik kutu, kanallı plastik kutu, cam kutu.

Bir diyot akım akışına izin veriyorsa doğru polarmalıdır. Diyot ters polarmalı ise yalıtkan olarak görev yapar ve akımın akmasına izin vermez.

Garip ama gerçek: Diyot simgesinin okları, elektron akışının tersine işaret eder. Sebep: Simgeyi mühendisler oluşturmuştur ve şematikte gerilim kaynağının pozitif (+) tarafından negatif (-) tarafına akan akım gösterilir. Bu, oklar içeren yarı iletkenlerin simgelerinde kullanılan yöntemle aynıdır; ok, izin verilen "konvansiyonel" akış yönüne ve izin verilen elektron akış yönünün tersine işaret eder.

diyot polarması

Dijital multimetrenin diyot testi, bir diyot bağlantısında düz polarma yapmak için test uçları arasında yeterli küçük bir gerilim üretir. Normal gerilim düşmesi 0,5 V ila 0,8 V arasındadır. İyi durumda olan bir diyotun düz polarma direnci 1.000 ohm ila 10 ohm arasında değişmelidir. Ters polarma olduğunda, dijital multimetrenin ekranında OL ifadesi gösterilir (bu, çok yüksek direnç olduğunu gösterir).

iyi durumda olan diyot 1
iyi durumda olan diyot 2

Diyotlara akım değerleri atanmıştır. Değerin aşılması ve diyotun arızalanması halinde diyot kısa devre yapabilir ve a) akımın her iki yönde akmasına olanak sağlar veya b) akımın her iki yönde akışını durdurur.

bozuk diyot 1
bozuk diyot 2

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.