Türkçe

4-20 mA döngü sinyali nasıl ölçülür?

Elektrik

4 mA -20 mA'lık akım döngüsü birçok endüstriyel proses takip uygulamasında, genellikle basınç, sıcaklık, pH, akış veya diğer fiziksel faktörleri takip eden sistemlerde, sensör bilgilerini iletmek için kullanılan yaygın bir yöntemdir. Bu sistemler iki kablolu 4 mA - 20 mA akım döngüsünü kullanır. Bu döngüde tek bir bükümlü çift kablo vericiye güç sağlar ve ayrıca çıkış sinyalini taşır.

Döngünün çalışma biçimi basittir: Öncelikle sensörün çıkış gerilimi orantısal akıma dönüştürülür. Genellikle 4 mA, sensörün sıfır düzeyindeki çıkışını ifade ederken 20 mA ise sensörün çıkışının tamamını ifade eder. Örneğin, 20 mA'lık bir değer doğrudan etki eden valfin %100 açık olduğu ve 4 mA'lık bir değerse kapalı olduğu anlamına gelir. (Ters etki eden valf için ise bunun tersi geçerlidir). Maksimum ile minimum arasındaki değerlerse devrenin valfi kontrol ettiğini gösterir.

4-20 mA döngüyü doğrulama, hem sorun giderme hem de proses sistemlerini kalibre etmede önemli bir adımdır. Tam doğrulama verici çıkışı, kablo tesisatı, kontrol sistemi girişi ve kontrol sistemi giriş kartı ile vericiye geri giden dönüş kablo tesisatını test etmeyi içerir.

Gelişmiş döngü kalibratörünün işlevleri teknisyenlerin kabloları sökmeden veya "devreyi kesmeden" yerinde sorun giderme yapmasına olanak tanır. Çok işlevli proses kalibratörleri dijital kontrollerin yanı sıra 4-20 mA döngüleri test etmek için de kullanılabilir.

Bir proses pens metre ile 4-20 mA döngü sinyalini ölçmek için:

  1. Sinyal kablolarına erişin (genellikle verici üzerindeki kapağı kaldırarak).
  2. mA sinyalini bulun ve mA pens metreyi sıfırlayın
  3. mA ölçümünü doğrulayın; 4 ve 20 mA arasında olmalıdır
  4. Bu ölçüm tekniği 4-20 mA sinyalini ölçmek için devreyi durdurmaz (kesmez)

Bir multimetre veya devre kalibratörü ile 4-20 mA döngü sinyalini ölçmek için:

  1. Ölçümü başlatmadan önce operasyona danışın
  2. Sinyal kablolarına erişin (genellikle transsimitter üzerindeki kapağı kaldırarak).
  3. mA DC ölçüm fonksiyonunu seçin ve mA ölçümü için test uçlarını bağlayın
  4. mA sinyal telini bulun, sinyal telinin bir ucunu kesin ve ölçüm cihazını mA sinyal teli ile seri bağlayıp mA ölçümünü görüntüleyin
  5. Bu ölçüm tekniği 4-20 mA ölçümü yapmak için devreyi durdurur (keser)