Türkçe

Frekans nasıl ölçülür?

25 Kasım 2020 | Dijital Multimetreler

Devreler ve ekipmanlar sabit veya değişken frekansta çalışacak şekilde tasarlanabilir. Belirtilenden farklı bir frekansta çalışması halinde anormal performans gösterebilir.

Örneğin, 60 Hz'de çalışmak üzere tasarlanmış bir AC motor, frekans 60 Hz'den düşükse daha yavaş veya frekans 60 Hz'den yüksekse daha hızlı çalışır. AC motorlarda, frekanstaki herhangi bir değişiklik motor hızında orantısal bir değişikliğe yol açar. Frekanstaki yüzde beşlik bir düşüş, motor hızında yüzde beşlik bir düşüşe neden olur.

Bazı dijital multimetreler , frekans ölçümü ile ilgili isteğe bağlı modları içerir:

 • Frekans Sayacı modu: AC sinyallerinin frekansını ölçer. Elektrikli ve elektronik ekipmanlarda sorun giderme sırasında frekansı ölçmek için kullanılabilir.
 • MIN MAX (MİN MAKS) Kayıt modu: Frekans ölçümlerinin belirli bir süre boyunca kaydedilmesine izin verir. Gerilim, akım ve direnç ile aynı işlevi sağlar.
 • Otomatik Aralık Ayarlama modu: Frekans ölçüm aralığını otomatik olarak seçer. Ölçülen gerilimin frekansı, frekans ölçüm aralığının dışındaysa, dijital bir multimetre doğru bir ölçüm görüntüleyemez. Spesifik frekans ölçüm aralıkları için kullanım kılavuzuna başvurun

Komütatörde bir frekans sembolü olan dijital multimetreler

1. Kadranı Hz konumuna döndürün.

 • Genellikle kadran üzerinde en az bir diğer işlevle bir alanı paylaşır.
 • Bazı ölçüm cihazlarında frekans, bir düğmeye basılarak ve döner anahtar AC veya DC konumuna getirilerek erişilen bir ikincil işlev aracılığıyla girilir.

2. Önce siyah test ucunu COM jakına takın.

3. Ardından kırmızı ucu V Ω girişine takın.

 • Tamamlandığında, uçları ters sırayla çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.

4. Önce siyah test ucunu, sonra kırmızı test ucunu bağlayın.

 • Tamamlandığında, uçları ters sırada çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.

5. Ekrandaki ölçümü okuyun.

 • Değerin sağ tarafından Hz kısaltması görünmelidir.

Frekans butonlu dijital multimetreler

Frekans nasıl ölçülür?

1. Komütatörü AC gerilime (AC Gerilimi göstergesi) çevirin. Devrenin gerilimi bilinmiyorsa aralığı en yüksek gerilim ayarına getirin.

 • Birçok dijital multimetre Otomatik Aralık Ayarlama modunda açılır ve mevcut gerilime dayalı olarak ölçüm aralığı otomatik şekilde seçilir.

 

2. Önce siyah test ucunu COM jakına takın.

3. Ardından kırmızı ucu V Ω girişine takın.

4. Test uçlarını devreye bağlayın.

 • Test uçlarının konumu rastgeledir.
 • Tamamlandığında, uçları ters sırada çıkarın: önce kırmızı, sonra siyah.

5. Ekrandaki gerilim ölçümünü okuyun.

6. Multimetre hala devreye bağlı durumdayken Hz düğmesine basın.

7. Ekrandaki frekans ölçümünü okuyun.

 • Ekranda ölçümün sağ tarafında Hz simgesi görünmelidir.

Frekans ölçümü ile ilgili hususlar

Bazı devrelerde, hatta doğru frekans ölçümünü engelleyecek kadar bozulma olabilir. Örneğin: AC değişken frekans sürücüleri (VFD'ler) frekans bozulmaları oluşturabilir.

VFD'leri test ederken, doğru ölçmek için alçak geçiren filtre (Frekans nasıl ölçülür?) ac V (AC Gerilimi göstergesi) ayarını kullanın. Ayarı olmayan cihazlar için Frekans nasıl ölçülür?AC Gerilimi göstergesi komütatörü DC gerilime çevirin, ardından DC gerilim ayarındaki frekansı ölçmek için Hz butonuna tekrar basın. Ölçüm cihazı bir ayrıştırılmış frekans ölçümüne izin veriyorsa gürültüyü telafi etmek için gerilim aralığını değiştirmeyi de deneyebilirsiniz.

Referans: Digital Multimeter Principles, Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

Doğru multimetreyi bulun