Fluke HC200 Hook Clip set 2 red, 2 gray

  • Fluke HC200 Hook Clip Set 2 Red, 2 Gray | Fluke

제품 개요: Fluke HC200 Hook Clip set 2 red, 2 gray

후크 클립 4개 세트(빨간색 2개, 회색 2개). VPS100, VPS101, VPS121 및 모든 VPS200 시리즈 프로브와 호환

모델: Fluke HC200 Hook Clip set 2 red, 2 gray

Fluke HC200

Fluke HC200 Hook Clip set 2 red, 2 gray

구매하기

자료: Fluke HC200 Hook Clip set 2 red, 2 gray