Keeping your world up and running.
Domů  |  Centra řešení  |  Jiskrová bezpečnost  |  Domů

Jiskrová bezpečnost

Co označuje pojem „jiskrově bezpečný“? »

Pro které oblasti jsou určeny jiskrově bezpečné výrobky? »

Jaké jsou tři klíčové předpoklady hoření? »

Jaké platí předpisy a směrnice? »

Schvalující instituce, příklady »

Princip systémů hodnocení výrobků »

Jiskrově bezpečné přístroje Fluke


Jiskrově bezpečný kalibrátor smyčky 707Ex »

Jiskrově bezpečný tlakový kalibrátor 718Ex »

Multifunkční procesní kalibrátor 725Ex »

Jiskrově bezpečný multimetr True RMS Fluke 87V Ex »


Co označuje pojem „jiskrově bezpečný“?

Jedná se o způsob ochrany používaný v potenciálně výbušném prostředí. Přístroje s certifikátem jiskrové bezpečnosti jsou konstruovány tak, aby nevytvářely energii dostatečnou k iniciaci vznícení hořlavých materiálů. Normy jiskrové bezpečnosti platí pro všechna zařízení, která mohou vytvářet jeden nebo několik definovaných potenciálních zdrojů výbuchu.

 • Elektrické jiskry
 • Elektrické oblouky
 • Plamen
 • Horké povrchy
 • Statická elektřina
 • Elektromagnetické záření
 • Chemické reakce
 • Mechanický náraz
 • Mechanické tření
 • Kompresní vznícení
 • Akustická energie
 • Ionizující záření

Pro které oblasti jsou určeny jiskrově bezpečné výrobky?

 • Petrochemický průmysl
 • Vrtné plošiny a rafinérie
 • Farmaceutický průmysl
 • Ropovody
 • Libovolné prostředí s možností výskytu výbušných plynů nebo výparů

Tři klíčové předpoklady hoření:

 • Hořlavý materiál (plyny, částice/prach)
 • Kyslík/vzduch
 • Zdroj vznícení

Tato kombinace se často vyskytuje v chemickém, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu. Níže uvedené příklady množství hořlavého materiálu potřebného ke vznícení demonstrují, jak malé množství již může představovat nebezpečí pro pracovníky.

Látka

Dolní hranice výbušnosti (objem %)

Acetylén 2,3
Etylén 2,3
Benzín ~0,6
Benzen 1,2
Zemní plyn 4,0 (7,0)
Topný olej/nafta ~0,6
Metan 4,4
Propan 1,7
Sirouhlík 0,6
Vodík 4,0

Jaké platí předpisy a směrnice?

ATEX (Evropa)

Směrnice Evropské unie 94/9/EC, která se obecně označuje zkratkou ATEX („Atmospheres Explosibles“), je základní evropský předpis týkající se ochrany systémů a zařízení určených pro použití v potenciálně výbušném prostředí. Tato směrnice je určena k celkové harmonizaci a stanovuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Nahrazuje stávající různící se legislativu jednotlivých států a Evropské unie.

Tato směrnice vstoupila v platnost u elektrických a elektronických zařízení určených k provozu v prostředích s nebezpečím výbuchu prodávaných v zemích EU dne 1. 7. 2003.

Předpisy odvozené od směrnice ATEX se postupně začínají používat po celém světě.

NEC (USA)

Institut NEC (National Electrical Code) představuje základní orgán vytvářející předpisy pro elektrotechniku ve Spojených státech amerických. Klasifikace a související označení výrobků pro nebezpečné prostory obsahují předpisy NEC 500 a 505. Interpretace předpisu NEC 500, který již dlouhou dobu upravuje příslušné oblasti, se využívá v celém světě (mimo Evropu). Předpis NEC 505 je srovnatelný se směrnicí ATEX.


Schvalující instituce, příklady

Factory Mutual

Korporace Factory Mutual Research, která spadá pod společnost Factory Mutual (FM) Global, stanovila směrnice pro certifikaci zařízení používaných v potenciálně výbušném prostředí.

Asociace CSA (Canadian Standards Association)

Schvalující instituce pro severoamerické předpisy se sídlem v Torontu, Kanada.
 

ZELM

Evropská schvalující instituce ATEC se sídlem v Německu.
 

KEMA

Evropská schvalující instituce ATEX se sídlem v Nizozemsku.


Princip systémů hodnocení výrobků

Každé schválené jiskrově bezpečné zařízení je hodnoceno na základě směrnic ATEX a buď předpisů NEC nebo směrnic společnosti Factory Mutual. Příslušný systém hodnocení umožňuje porozumět jednotlivým zónám, typům ochrany, skupinám plynů a třídám teplot, pro které je přístroj schválen.

Příklad: Přístroj Fluke 707ex vyhovuje směrnicím ATEX II 2 G Ex ia IIC T4.


Označení certifikace ATEX. Tento symbol musí mít všechna zařízení používaná v Evropě v nebezpečných prostorách.
II 2 G Klasifikace zón. Označení „II“ znamená, že přístroj je schválen pro veškerá prostředí mimo těžbu v dolech. Číslice „2“ označuje kategorii zařízení; v tomto případě je zařízení vhodné pro druhý stupeň nejnebezpečnějších oblastí. Písmeno „G“ označuje atmosféru, zde plyny, výpary a aerosol.
Ex Ochrana proti výbuchu podle evropských předpisů Ex.
iaTyp ochrany před výbuchem; v tomto případě byla energie v zařízení nebo na konektorech omezena na bezpečnou hodnotu. IIC
Skupina plynů. Označení „IIC“ znamená kompatibilitu s nejnebezpečnějšími skupinami plynů. T4
Třída teplot označující maximální dosažitelnou teplotu povrchu. Příklad klasifikace společnosti Factory Mutual: Přístroj Fluke 707ex odpovídá klasifikaci FM N.I. Třída 1, Div 2, Skupiny A-D, T4.
  Označení schválení společností Factory Mutual.
N.I.
Označení přístroje, který nepředstavuje iniciátor. Jeho vnitřní energie je snížena na takovou hodnotu, že v určené atmosféře nemůže dojít jeho použitím ke vznícení. Třída I Pro použití s plyny, výpary a kapalinami (nikoli prachem, vlákny nebo pilinami).
Div 2 Certifikováno pro použití v Zóně 2, kde normálně není výbušná atmosféra, může se však vzácně krátkodobě vyskytovat.
Skupiny A–D Odpovídají použití s výbušnými plyny dle definice ve skupinách A–D, včetně acetylénu, vodíku a propanu.
Jiné zdroje Aplikace Notes:

Backgrounder certifikace ATEX

Brief Look ATEX a jeho vliv na USA

Řešení problémů proces smyčky v prostředí s nebezpečím výbuchu »
Kalibrace tlaku vysílače a přepínače v potenciálně výbušná prostředí »
Tabulková data produktu:
707Ex vnitřně bezpečných kalibrátorem smyčka »

Vnitřně bezpečných kalibrátorem tlaku 718Ex »

Víceúčelová proces Calibator 725Ex »

Important Industry Links


Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., (US) »
Electrical Contractors Association (UK) »
Dept. of Trade & Industry (UK) »
Institution of Electrical Engineers (UK) »
Health and Safety Commission (UK) »
European Commission »
Canadian Standards Association »
Factory Mutual (Canada & U.S.) »
International Electrotechnical Commission »
KEMA Registered Quality Nederland BV (KEMA – Europe) »
National Fire Protection
Association (U.S) »

U.S. Department of Labor  Occupational Safety & Health Administration »
ZELM Ex e.K. (Europe) »
Domů   |   Mapa stránek   |  Fluke Licencní Smlouva  |   Prohlášení o ochraně osobních dat   |   Podmínky použití  |   Podmínky© 1995 - 2018 Fluke Corporation